1. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт]
 2. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 3. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 4. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 5. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 6. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 7. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (CD-дадатак да кнігі) [аўдыё-CD]
 8. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 9. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD]
 10. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 11. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 12. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 13. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 14. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 15. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 16. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 17. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 18. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 19. 2000 - Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна. [касета,інтэрнэт]
 1. 2020 - Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні / запіс Уладзіміра Раговіча...; уклад. Н. Г. Мазурына. – Мінск: Беларуская на...
 2. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (па матэрыялах даследавання вёсак Азяраны, Перароў, Перароўскі Млынок, Хваенск, Хлупін...
 3. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 4. 1984 - Сямейна-бытавыя песні / [Склад. І. К. Цішчанка; Склад муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навук...
 5. 1984 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с. [кніга]
 6. 1978 - Песні пра каханне / [Склад, сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І. К. Цішчанкі; Муз. частка і ўступ. арты...
 7. 1949 - Беларускія народныя песнi i танцы [Ноты] : Музычна-фальклорны зборнік : [Для голасу без суправадж.] / [Склад. і прадмо...
 8. 1916 - Карский, Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Кн. 1. Народная поэзия / Е.Ф. Карский. - М. : т...
 9. 1912 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 1. Як я жыла у бацюхна / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 2. Як я думаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 3. Як служыў я ў пана да першае лета / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 4. Як служыл я у папа / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 5. Як поўду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 6. Як послала Ваньку маці яровое жыто жаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 7. Як пасеілі дзеўкі лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 8. Як пайшоў я на базар / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 9. Як пайшоў мужычок / песня, тэкст,аўдыё — в. Моцеўцы, Шчучынскі раён
 10. Як пайду я, пайду на Ўкраіну жыці / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 11. Як пайду я ў новаю канюшню / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 12. Як пайду я цёмным лесам / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 13. Як пайду я цёмным лесам / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 14. Як па лесе я гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 15. Як настала ўсё й зімняя дарога / песня, тэкст — Сенненскі раён
 16. Як калына нэ цвіла то ні ламай калыну / песня, тэкст — аг. Бездзеж, Драгічынскі раён
 17. Як загуду-загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 18. Як выйду я / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 19. Як аддала мене мая мамачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 20. Я ў полі жыто жала, ў мяне дома бяда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 21. Я ў маманькі вырасла дома / песня, тэкст,аўдыё — в. Jaczno, Powiat sokólski
 22. Я ў горюшке радзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 23. Я сяжу, гарю-пылаю ны калінывым масту / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 24. Я птичка-невеличка / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 25. Я молада ў грыбы пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 26. Я выпіла, выхіліла / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 27. Эх, вы мушкі, вы камарікі маі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 28. Эй, даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 29. Эй, асіна балота красіла / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 30. Эй марак, красівы сам сабою / песня, тэкст,аўдыё — в. Synkowce, Powiat sokólski
 31. Э-уй, шкода-жалка таго вечарочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 32. Э-відзіць, відзіць маё вочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 33. Э, стороною дождь / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 34. Э, со вечера дождзь ідзёць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 35. Э, не шатайся, да ты не валяйся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 36. Шырокая ніва / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 37. Шырокая дарожанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 38. Шуміць-гудзе дубровачка / песня, тэкст — Беларусь
 39. Шумыць гудэ дубравочка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 40. Што й з-пад горкі што й з-пад горкі / песня, тэкст — Добрушскі раён
 41. Шлі салдаты слабадою / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 42. Шлі по сцепі палкі са славай громкай / песня, тэкст,аўдыё — в. Kropiwno, Powiat sokólski
 43. Чэшэ хлопец кудрі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 44. Чэшэ й Ваня жоўты кудры / песня, тэкст — в. Атвержычы, Столінскі раён
 45. Чырвона каліна да й од сонца зов’яла / песня, тэкст,аўдыё — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 46. Чумак водку пье, в його грошы е / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 47. Чужы дзеўкі як ягодкі / песня, тэкст — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 48. Чого селезень смуцен-невесёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 49. Через зелен сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 50. Червона калина (псальма) / песня, тэкст,відэа — с. Трембачів, Навапскоўскі раён
 51. Чарка нова ды гарэлкі ж няма / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 52. Чаго ты, калініна, да лісця й апусціла / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 53. Ціпер, Тамарка, дагадаісся / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 54. Ці я тобе, ці я тобе, мой міленькі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 55. Ці свет, ці світае / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 56. Ці не жаль табе да і Леначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 57. Цёмненька дорожка до мілого лежыць / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 58. Цёмна ночка да невідная / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 59. Цыганка-воріжка / песня, тэкст — в. Старое Сяло, Жабінкаўскі раён
 60. Цечэ речэнька невялічэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 61. Церэбі мне дарогу / песня, тэкст,аўдыё — п. Сосны, Любанскі раён
 62. Ходзіць пава по берегу / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 63. Харашо таму на свеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 64. Хадзіла блудзіла сіротка адна / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 65. Хадзіла б я, гуляла б я в зялёнаму саду / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 66. Хадзіл Ванька по базару / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 67. Хадзів раёк па ўсім полі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 68. Учора ня быў / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 69. Устану, устану я раненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 70. Ужо сонца закацілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 71. У частым полі Іванюшачка й горэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 72. У цёмным лузe / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 73. У полі у полі карчомка стаяла / песня, тэкст — в. Літва, Маладзечанскі раён
 74. У поле рож зелененька / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 75. У нядзелю рана / песня, тэкст — в. Азярычына, Пухавіцкі раён
 76. У нэдзелю рано (Гамэрыка) / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 77. У ныдзілю рано (Гамэрыка) / песня, тэкст — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 78. У недзелю й рано сіне морэ йграло / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 79. У нашом селе свадзьба будзе (пра камарыка) / песня, тэкст,аўдыё — Залужжа, Ляхавіцкі раён
 80. Тыхо, тыхо Дунай воду нэсэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 81. Ты, дарожанька,ты, гасподняя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 82. Ты, дарожанька,ты, гасподняя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 83. Ты ігруша мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 84. Ты пакаісся, мілёначак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 85. Ты крапіва, ты зялёная / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 86. Ты капуста ты росада / песня, тэкст — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 87. Ты каліна ты маліна / песня, тэкст — в. Навапольцы, Стаўбцоўскі раён
 88. Ты запой-ка ў саду, салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 89. Туман ярам, ярам даліною / песня, тэкст — аг. Празарокі, Глыбоцкі раён
 90. Травушка й муравушка ты зялёная / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 91. Там у полі азеречко, там плывало вэдзярэчко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Роўбіцк, Пружанскі раён
 92. Там за борэм, борэм зелёненькім / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 93. Там з-пад горкі, з-пад гары / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 94. Талачу, талачу, талакі ня ўняць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 95. Сіні туман пры даліне / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 96. Сідзел Ваня на дзіване / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 97. Сядзем, сядзем, пабяседаваем / песня, тэкст,аўдыё — гп Багушэўск, Сенненскі раён
 98. Страдания / песня, тэкст,аўдыё — Брянская область
 99. Стоіць гора высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 100. Стоіць гора высокая / песня, тэкст — в. Балата, Кобрынскі раён
 101. Стаіць вярба кудравая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 102. Стаіт гара высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Стойлы, Пружанскі раён
 103. Сталы мае, сталы мае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 104. Стаканчыкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 105. Спорадзіла ж мене маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Майсеевічы, Асіповіцкі раён
 106. Смутны вечар, смутны ранак / песня, тэкст,аўдыё — в. Курыцічы, Петрыкаўскі раён
 107. Смутной вэчор, смутной ранок / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 108. Смутно й вечор, смутно й рано / песня, тэкст,аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 109. Слонце заходзіць, за морамі солначка гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Chilmony, Powiat sokólski
 110. Слава Богу, што мой муж харошы / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 111. Скачэ горабэйко / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 112. Скачы, скачы сівы конічак па полю / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 113. Скажы нам, Учіцель / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 114. Серая ты зезюлячка / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 115. Серая гусонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 116. Сера зязюля скакувалыся / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 117. Сежу я в цемніцэ / песня, тэкст — в. Альманы, Столінскі раён
 118. Сежу я в цемніцы / песня, тэкст — в. Альманы, Столінскі раён
 119. Свет мой ясный, дзень прекрасный / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 120. Сама іду па камяню / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 121. Сама йду дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 122. Салавейко / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 123. Салавейка лугавы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 124. Сады мое / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 125. Сады мае, сады, сады зялёныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лыцавічы, Вілейскі раён
 126. Сабіраўся князь на ахоту / песня, тэкст,аўдыё — в. Саўна́ (ліквідаваны), Клімавіцкі раён
 127. Са цвітком я хажу / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 128. Росьціце, гурочкі, ў чатыры лісточкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 129. Роскопаю гору высокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Сямурадцы, Жыткавіцкі раён
 130. Роскопаю гору высокою / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 131. Расіца й расілася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Палушы, Астравецкі раён
 132. Распрэгайтэ хлопцы коні / песня, тэкст,аўдыё — в. Sukowicze, Powiat sokólski
 133. Расла ў полі рабінушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 134. Раскажу я навіну вот такую про ўдову / песня, тэкст — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 135. Раскажу я вам народы / песня, тэкст,відэа — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 136. Раса росу расіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 137. Рано утром Манечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 138. Разлілась, разлілась, речка быстрая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 139. Разлівся Дунай, разлівся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 140. Разбушуйце-ка вы буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 141. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 142. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 143. Піце, людзі, да гарэлачку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 144. Прыпевачныя мелодыі / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Абчуга, Крупскі раён
 145. Посіяла конопэлькі / песня, тэкст — в. Сварицевичі, Дубровицький район
 146. Посію я, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 147. Посій, матко, ой, посій, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 148. Посею гурочкі блізко над водою / песня, тэкст,аўдыё — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 149. Посею гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 150. Посажу гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 151. Пора, маты, жыто жаты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 152. Пойду я в садочок, сарву я лісточок / песня, тэкст,аўдыё — в. Кашара, Столінскі раён
 153. Поза лугом зелененьким / песня, тэкст,відэа — Харкаўская вобласць
 154. Побелелі снежкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 155. По-над лугом зелененькім / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 156. По зорэ жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 157. Пеця, людзі, гарэліцу, а вы, гусі, воду / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ляхавіцкі раён
 158. Пашоў каток у лясок / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 159. Пасею ружу за гарою / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 160. Папраходзілі вясёлыя ўсе нашы дзянькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 161. Палянка-круглянка / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 162. Паехаў мілы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 163. Пад зялёнаю пад дубінаю / песня, тэкст — Беларусь
 164. Пад зарёю я сядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 165. Пагнала бабка казельку ў поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Абчуга, Крупскі раён
 166. Па сярэбранай раке / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 167. Па сяребранай раке / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 168. Па далінке, ой, Дуня гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 169. Па гарам, па далам / песня, тэкст,аўдыё — Кіеўская вобласць
 170. Ох, і там на покосэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 171. Ох, у лузі, на ставочку на водзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 172. Ох, у лузе, в лузе на дубочку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 173. Ох, ты солавей, драбная пташка / песня, тэкст,аўдыё — в. Савічы, Пастаўскі раён
 174. Ох, п'е чумак, п'е / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 175. Ох, п'е чумак, п'е / песня, тэкст,аўдыё — Жыткавіцкі раён
 176. Ох, мой батько-цвет зав’язав мне свет / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 177. Ох, куме, куме, добра гарэлка / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 178. Ох, вішэнька, черемшына, што стоіш, не родзіш? / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 179. Ох і я малада ў саду я гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ляхавіцкі раён
 180. Ох і развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 181. Ох і любая да бяседанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 182. Ох я ж хаджу да пахаджаю ж / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 183. Ох ты, пташка, канарейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 184. Ох ты, ветру мой / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 185. Осень наша доўгая / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 186. Осень наша доўгая / песня, тэкст — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 187. Осень наша долгая / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 188. Ой, ў полі бероза кудрава стояла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 189. Ой, ігрушэчка кучэравая / песня, тэкст,аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 190. Ой, і з горы да ў доліну / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 191. Ой, як сел варабей да на макаўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 192. Ой, я ў бару ваду бяру / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 193. Ой, што ето за ўдова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 194. Ой, час пора додомоньку / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 195. Ой, чарка моя – половына солы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 196. Ой, чарачка-румачка, эй, медавая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Вялікае Сяло, Пружанскі раён
 197. Ой, у полі, полі / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 198. Ой, у полі на ролье / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 199. Ой, у полю вышня, з под корыня выйшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 200. Ой, у лузе, лузе зялёны барочак / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 201. Ой, у лесі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 202. Ой, у боры сосна / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 203. Ой, у бары сосна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 204. Ой, ты, мамка-вішня / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 205. Ой, ты, жаваронко, ранняя пташэчка / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 206. Ой, ты лозушка (вар. 1) / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 207. Ой, то-то, хадзіла, то-то, калі балото, ой, то-то / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 208. Ой, там за гарою / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 209. Ой, стэлысь​-​стэлыся, барвіноньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 210. Ой, стаяла бяроза, дай пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 211. Ой, сама я, сама, на чужыне / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 212. Ой, с-под горкі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 213. Ой, рэчунька, рэчунька / песня, тэкст,аўдыё — в. Бобра, Шчучынскі раён
 214. Ой, рано-рано, певні запелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 215. Ой, пойду я ў лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 216. Ой, пойду я на толоку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 217. Ой, пойду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 218. Ой, пойду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 219. Ой, пожэну на яр тавар, на гору целята / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 220. Ой, пайду я, ой пайду я / песня, тэкст,аўдыё — в. Непамацынаўка, Пружанскі раён
 221. Ой, пайду я на талаку / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 222. Ой, пад Кіявам, пад Чарнігавам / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 223. Ой, нэ шумі, лузе / песня, аўдыё,тэкст — Столінскі раён
 224. Ой, не злуе мой міленькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 225. Ой, на поле, на ролье / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 226. Ой, на нэбі да дьві зэронькі ясных / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 227. Ой, на лугу на лужочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 228. Ой, на горэ сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 229. Ой, на горцы, горцы / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 230. Ой, на горе сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 231. Ой, музыкі мае, заіграйце вы мне / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 232. Ой, мамочко, чорноморэц / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 233. Ой, мамочка восянь / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 234. Ой, ляцеў воран / песня, тэкст,аўдыё
 235. Ой, лыціла зозулэнькa / песня, тэкст,аўдыё — в. Навасёлкі, Драгічынскі раён
 236. Ой, лето мое, лето / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 237. Ой, коколе ж, коколе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 238. Ой, зелёнэ жыто / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 239. Ой, зелена, зелена да в полі трава / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 240. Ой, запрагу сіву волы в ермо / песня, тэкст,аўдыё — п. Слабада, Лельчыцкі раён
 241. Ой, заечка да па жыцечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 242. Ой, за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 243. Ой, за валом / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 244. Ой, жураўка, жураўка / песня, тэкст,аўдыё — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 245. Ой, журавко, журавко / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 246. Ой, дума моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 247. Ой, драбязіца / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 248. Ой, даўно, даўно я ў мамы была / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 249. Ой, да ішлі хлопцы з ярмалкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 250. Ой, да ці не пойдзя дробян дожджык / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 251. Ой, да сонцэ да яснае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 252. Ой, да сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 253. Ой, да развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 254. Ой, гыня, гусі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 255. Ой, вішанька, чарнічанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 256. Ой, выйду я на крілечко (дзесець жонок) / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 257. Ой, вы, столікі мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 258. Ой, вы, очы, мое очы / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 259. Ой, вы столікі мае пазасціланые / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 260. Ой, валы мае / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 261. Ой, бяроза белая / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 262. Ой, было й ў свякрухі чатыры нявесткі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 263. Ой, бацько да маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 264. Ой, аддалі маладу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 265. Ой і я, малада, па лугу хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 266. Ой як по мору / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 267. Ой хадзіў жураў да й па беражку / песня, тэкст — аг. Сяўкі, Лоеўскі раён
 268. Ой у саду вышнэвому / песня, тэкст — Кіеўская вобласць
 269. Ой у полю крынічэнька / песня, тэкст — в. Клятная, Пінскі раён
 270. Ой ты, ластачка, ты касатая / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 271. Ой ты хмелю хмелю / песня, тэкст — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 272. Ой ты сад ты мой сад / песня, тэкст,відэа — в. Рачынцы
 273. Ой ты мая маці што хачу сказаці / песня, тэкст — аг. Касцюшкавічы, Крычаўскі раён
 274. Ой ты кучар маладой / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 275. Ой ты ж туман да туманочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 276. Ой ты дубе зелененькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 277. Ой ты дубе дубе голеністы / песня, тэкст,відэа — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 278. Ой ты Косцюшко хорошый мій / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 279. Ой тона-тона, да нічого ўдома / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 280. Ой ти дубе та й кучерявий / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 281. Ой там, пры дарозе бяроза стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 282. Ой там на горі, ой там на крутій / песня, тэкст,відэа — Украіна
 283. Ой там на горі ой там на крутэй / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 284. Ой там за бором брала дзеўка лён / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 285. Ой там дзеўка по грыбы ходзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 286. Ой там біля рэчкі / песня, тэкст — с. Старі Коні, Зарічненський район
 287. Ой сады мае да сады зеляныя / песня, тэкст,відэа — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 288. Ой рыкнула товарына пагонам ідучы / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 289. Ой прала я кудзеліцу - голоўка боліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 290. Ой пойду я на юлоньку молода / песня, тэкст — в. Клятная, Пінскі раён
 291. Ой пожэну на яр товар / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 292. Ой по морі по морі / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 293. Ой пайду я пайду па зялёнаму лугу / песня, тэкст — в. Краснае, Маладзечанскі раён
 294. Ой на горі да й корчомачка / песня, тэкст
 295. Ой на гары сухі дуб / песня, тэкст — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 296. Ой мяцеліца, ой мяцеліца, усе дарожкі замяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Grzebienie, Powiat sokólski
 297. Ой ляцелі гусі да з-пад Белае Русі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 298. Ой ляцелі гусачкі, ой ляцелі шэрыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 299. Ой коб жэ я знала (труна) / песня, тэкст,відэа — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 300. Ой коб жэ я знала (труна) / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 301. Ой капуста дай росада / песня, тэкст,відэа — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 302. Ой за гаем зелененькім / песня, тэкст,відэа — в. Палічын, Любанскі раён
 303. Ой з-пад горкі з-пад гары да ўсё й туман / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 304. Ой журавка журавка / песня, тэкст,відэа — аг. Вулька, Драгічынскі раён
 305. Ой дзяўчына по грыбы ходзіла / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 306. Ой да ў саду Маша гуляла / песня, тэкст — Клімавіцкі раён
 307. Ой да ў нашым сяле свадзьба будзе / песня, тэкст,відэа — аг. Краснае, Карэліцкі раён
 308. Ой да ты калінушка-размалінушка / песня, тэкст,аўдыё — Жыткавіцкі раён
 309. Ой да сонцэ да сонцэ да яснае / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 310. Ой да зелянейся, зелянейся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 311. Ой гыля гыля гусонькі на став / песня, тэкст — Украіна
 312. Ой вішанька-чэрэшанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Замосце, Калінкавіцкі раён
 313. Ой выйду я на ту гору, дзе збіраласа любоў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 314. Ой выйду я на той ганок / песня, тэкст,відэа — в. Мокрае, Powiat bielski
 315. Ой выйду я на той ганок / песня, тэкст — в. Мокрае, Powiat bielski
 316. Ой выйду я на вуліцу погуляць / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 317. Ой бувало-небувало / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 318. Ой адна й адна я / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 319. Ой Божа, Божа, калі той вячэр будзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Grzebienie, Powiat sokólski
 320. О сестрыцы з браткам / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 321. Не ўнавай-ка, мая мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 322. Не шумі, дуброва, не шумі, зелёна / песня, тэкст,аўдыё — в. Дарасіно, Любанскі раён
 323. Не ходзі, козачэ, по-над берэгамі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 324. Не сплю я / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 325. Не летай-ка, галачка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 326. Не будзь, Дуня, благародна / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 327. Нарадзіла мяне маця / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 328. Надаела мне горя, ой, надакучыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 329. Над рэчанькай / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 330. На турецкіх полях / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 331. На турецкіх полях / песня, тэкст — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 332. На траўцэ-мураўцэ Іванька гуляя / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 333. На том баку за рэчкаю слабодка стаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 334. На нас напалі злыя немцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 335. На зелёном покосі Васіль сено косіт / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 336. На гарэ лён, лён / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 337. На гарэ лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 338. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 339. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 340. На вуліцы грамада / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 341. На вулку дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 342. На вароным кане выезжал парцізан / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 343. На бору жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 344. На Янкавай гарэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 345. На Варшавскам, на главнам вакзале / песня, тэкст,аўдыё — в. Knyszewicze, Powiat sokólski
 346. Міленькі ты мой, дружына мая / песня, тэкст,аўдыё — Лысая Гара, Чэрвеньскі раён
 347. Між гор, між гор, меж даліны / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 348. Мы ехалы да цыбалыса / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 349. Морэ, сіне морэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 350. Молодыца жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 351. Молода дзеўчына / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 352. Мой мілай гуляе з другою / песня, тэкст,аўдыё — в. Milenkowce, Powiat sokólski
 353. Мне ня спіцца а всё дремаецца / песня, тэкст — в. Дзямідавічы, Касцюковіцкі раён
 354. Мне ня спіцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзямідавічы, Касцюковіцкі раён
 355. Мене маці нарадзіла (Гуляю я) / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 356. Мелодыя песні "Ой, піла я, піла” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Забалацце, Мазырскі раён
 357. Мелодыя лірычнай песні “Ой, вырасла рожа” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Забалацце, Мазырскі раён
 358. Между ліп густых я как лён цвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Długosielce, Powiat sokólski
 359. Любіла хлопца з трыццатого року / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 360. Лэцела куля черезь горю / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 361. Лецеў ворон церэз сад зелёной / песня, тэкст,відэа — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 362. Лецев ворон чэрэз сад зелёнай / песня, тэкст,аўдыё — Жыткавіцкі раён
 363. Лецев ворон / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 364. Летіла зозуля через мою хату / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 365. Кіпарысы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 366. Куры мае, куры, куры-шчэбетуры / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 367. Кукареку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 368. Кукавала зязюлянька / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 369. Куда, куда, трапінка мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Siderka, Powiat sokólski
 370. Крылья / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 371. Крута тая дорожэнька, крута вона крута / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 372. Крест / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 373. Коцівса й’орэшок да по сеножаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 374. Коцівса й вэнок с полё / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 375. Котілася бочэчка дубовая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 376. Котывся выночок по полю / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 377. Косіў козак сена як була погода / песня, тэкст,відэа — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 378. Косів козак сено / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 379. Косів козак сена / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 380. Кострома / песня, тэкст,аўдыё — в. Дорожово, Брянский район
 381. Клаліся на плечы сняжынкі беленькі / песня, тэкст — в. Будзішча, Гомельскі раён
 382. Кацісь, кацісь да жаркое сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 383. Каціліся вазы з горы і ў даліні сталі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 384. Кацілася да зорачка з неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Асарэвічы, Брагінскі раён
 385. Кацілася гарошынка / песня, тэкст — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 386. Каценька-Кацюша / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 387. Канапель, канапелюшка зялёнінькая / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 388. Камора, каморанька звінела / песня, тэкст,аўдыё — в. Pawłowicze, Powiat sokólski
 389. Каліну й малінушку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 390. Каліна-маліна, чаго ў лузе звяла / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 391. Каліна-маліна под яром стояла / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 392. Каліна-маліна под яром стояла / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 393. Каліна-маліна под яром стояла / песня, тэкст — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 394. Каліна-маліна каліна мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 395. Каліна-маліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 396. Каліна й маліна ні сладка ні горка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 397. Калыханка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 398. Калына-малына чом не процвітаеш / песня, тэкст — Украіна
 399. Калына ж малына голле поломыла / песня, тэкст,аўдыё — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 400. Кала саду Ванька ходзіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 401. Кала садзіку зялёнава / песня, тэкст,аўдыё — Лёзненскі раён
 402. Как устану я раненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 403. Как па морюшку, морю сінему / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 404. Каждый вэчор всэ гуляюць / песня, тэкст — Украіна
 405. Кавалю кавалю чаго ты не куеш / песня, тэкст — в. Засмужжа, Любанскі раён
 406. Зялёны дубочок / песня, тэкст — в. Дзяржынск, Лельчыцкі раён
 407. Зялён наш бор, зялён / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 408. Зэшло сонца за віконца / песня, тэкст — Беларусь
 409. Зелёны дубочок / песня, тэкст — в. Дзяржынск, Лельчыцкі раён
 410. Зелёная бэрозонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 411. Зелёная березонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 412. Зашумела шум-дуброўка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 413. Зашумела й дубровушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Камень, Пінскі раён
 414. Захацела стара баба скора ўбагацеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Бобра, Шчучынскі раён
 415. Заря мыя вячэрнея / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 416. Зарадзіла мяне матушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 417. Закацілася да яркае сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 418. Зайшоў, зайшоў месец / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 419. Зайшоў месіц, зайшоў ясны, зайшоў за камору / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 420. Зайшло сонцо, закацiлася / песня, тэкст,аўдыё — в. Колкі, Клецкі раён
 421. Зазвінела пчолачка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 422. За лугамі далыною / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 423. За лесамі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 424. За горою, за крутою / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 425. За гарамі, за морямі / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 426. За баром жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 427. За Сібіром да сонцэ всходзіт (Кармелюга) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 428. Жыла я у мамачкі на выгодзе / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 429. Жура-жура-журавель, журавушка малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 430. Жніце, мае жнеі / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 431. Жана мужа знаравіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Моцеўцы, Шчучынскі раён
 432. Есць ва полі да й крынічанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 433. Ды пайшло сонійка па-за лесейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 434. Ды наша бабулька і вумна-разумна / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 435. Дунаю-Дунаю / песня, тэкст — Беларусь
 436. Дождж ідзе, дождж ідзе да дубочка ліпне / песня, тэкст,аўдыё — в. Меляхі, Ляхавіцкі раён
 437. Дзяўчыначка па грыбы хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 438. Дзе жывёт мая мілоя / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 439. Два ритуальных инструментальных наигрыша и припевки "Под драку" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 440. Два голубы гудзі, галубка варкоча / песня, тэкст,аўдыё — в. Мохаў, Лоеўскі раён
 441. Даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Замосце, Калінкавіцкі раён
 442. Даліна шырокая / песня, тэкст — в. Казялужжа, Хойніцкі раён
 443. Да шуміць-гудзе дубровонька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 444. Да сакоча курка, сакоча / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 445. Да парадзіла да мене маці да маленьку й ад роду / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 446. Да нэ соловэйко на горэ шчэбечэ / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 447. Да не ходзі, козачэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 448. Да не бойса, конічку, вялікой дорогі. / песня, тэкст,аўдыё — аг. Малькавічы, Ганцавіцкі раён
 449. Да налытелі гусі да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 450. Да казала маці не забуду дзіцяці / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 451. Да й штоль па морю / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 452. Да й усэ ж добрэ, да й усэ ж добрэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 453. Да и то-то тошно / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 454. Да запой салавей, да вясёлая пташка / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 455. Да за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 456. Да в​о​й г​р​у​ш​а м​а​я р​а​з​к​у​д​р​а​в​а​я / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 457. Да вуступала, ох, да цёмна хмара / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 458. Да вой дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 459. Да бегаў котко по вороцях / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 460. Гэй, дай у тёмным лесі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 461. Гулі/ Я па грыбы пайшла – заблудзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 462. Груша (У садзі груша) / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 463. Голуб на дубочку голубка на вішні / песня, тэкст,відэа — в. Леснікі, Драгічынскі раён
 464. Галовычка мая бедная / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 465. Галава мая баліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 466. Гаем коню гаем коню / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 467. Гаем коню гаем коню / песня, тэкст,аўдыё — Кобрынскі раён
 468. Выпыймо, родэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Пінкавічы, Пінскі раён
 469. Выправіла маці / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 470. Выйдзі-выйдзі дый цёмная тучка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 471. Выганяй, маці, каваля з хаты / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 472. Вы, лугі маі, вы, зяленаі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 473. Вы падуйця ды буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 474. Восень мая доўгая, доля мая горкая / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 475. Волы мое, половые / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 476. Вой, пад белаю, пад бярозаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
 477. Вой у славного пана / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 478. Вой журба ж ты журбінка меня зажурбіла / песня, тэкст — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 479. Взайдзі месік, взайдзі ясны / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 480. Вецер з поля хвіля з мора / песня, тэкст,відэа — с. Фасова
 481. Верховына, маты моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Waliły, Powiat białostocki
 482. Валы сівы, валы палавыяi / песня, тэкст,аўдыё — в. Мохаў, Лоеўскі раён
 483. Ва ржы пашэніцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 484. В огородзі вэрьба росла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 485. В нідзелю рано харашэ сонцэ ўсходзі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Роўбіцк, Пружанскі раён
 486. В нашем округе / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 487. В кырагоде былі мы / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 488. Біла мяне маці (Чырвоная каліна белым цветам цвіла) / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 489. Бярёзачка бела й ат ветра шумела / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 490. Бяроза мая, караністая / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 491. Було літо, було літо, тай стала зыма / песня, тэкст,аўдыё — в. Лелікава, Кобрынскі раён
 492. Була ў міне цётка Матруна / песня, аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 493. Була Польшча й була Польшча, тай стала Расея / песня, тэкст,аўдыё — в. Лелікава, Кобрынскі раён
 494. Белым снегам, белым снегам / песня, тэкст,аўдыё — в. Kuścińce, Powiat sokólski
 495. Баярачкі, спадманачкі вы мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 496. Бахмата верба у саду / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 497. Барыня / найгрыш, тэкст,аўдыё — Брянская область
 498. Бандарэўна / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 499. Ах ты, мілая бярозка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ostrowie, Powiat sokólski
 500. Астрачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 501. Асенні ліст / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 502. Амэрыка люба / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 503. Ай, што ж ты, галубчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 504. Ай, люлі, пашлі коцікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 505. Ай, люлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 506. Ай, долам-долам / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 507. Ай ты, вербачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 508. Ай на гарэ-а на гарэ, а на Васіянскай / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 509. Ай i што ета дак за свет настаў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 510. Ажаніўся стары дзед / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 511. А ўсе горы зелянеюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Старая Лутава, Лоеўскі раён
 512. А ў цёмнам лесе / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 513. А ў полі ёлушка / песня, тэкст — в. Баранцы, Ашмянскі раён
 514. А ў полі тры дубы / песня, тэкст,відэа — в. Стахі, Вілейскі раён
 515. А ў полі крынічэнька, вецер воду разлівае / песня, тэкст,аўдыё — в. Synkowce, Powiat sokólski
 516. А ў полі ды ў полі, яшчэ пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 517. А ў полі бяроза, а ў полі кудрава / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 518. А ў нашых вароцечках / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 519. А ў каго, а ў каго явар на дварэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Пірагі, Дубровенскі раён
 520. А што ж ты, наш гулюшка / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 521. А чаго, саловья, грусцен-невясёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 522. А на гарэ капа роз / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 523. А на возері ды на сіненьком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 524. А за лесам за лісамі / песня, тэкст — Лепельскі раён
 525. А дайце мне дайце сем чарак гарэлкі / песня, тэкст,аўдыё — Ушацкі раён
 526. А в поле бероза, а в поле кудрава / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 527. А в городэ вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 528. А в городзе вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — Столінскі раён
 529. А в Андреевам да і ў доміку / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 530. Їхав козак на війноньку / песня, тэкст,аўдыё
 531. Ішоў я, ішоў я с палначы з карчмы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 532. Ішов раёк наш дварок / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 533. Ішлі хлопцы дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 534. Ішла, ішла Кацюшэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 535. Із-пад горкі буйной вецер вее / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 536. Із пад горкі пад крутой / песня, тэкст — Беларусь
 537. Іду-бягу дарогою / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 538. Іванюша, разудалы маладзец / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 539. І хадзіла б я, плакала / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 540. І уж ты, жана, больна нездарова / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 541. І ты, зялененькі дубочэк / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 542. І туды гара, і сюды гара / песня, тэкст,відэа — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 543. І сюды гара, і туды гара / песня, тэкст,аўдыё — аг. Вялікае Сяло, Пружанскі раён
 544. І сюды гара, і туды гара / песня, тэкст — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 545. І сюды гара / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 546. І селом іду да пісню паю, варожачкі нацешаюцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 547. І ох, позна-позна, ў ету пору / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 548. І ой, вішня мая, садовая мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 549. І наварыў брацец півa / песня, тэкст,аўдыё — г. Полацк, Полацкі раён
 550. І вчора нэ був тэпэра нэма / песня, тэкст — Украіна
 551. І вчора не був, сьогодні нема / песня, тэкст,відэа — Чарнігаўская вобласць
 552. І блаславі, Божа, да новую песню пець / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 553. Ёсць у полі азёрашка / песня, тэкст — гп Краснаполле, Краснапольскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 11:30:56

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.