1. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт]
 2. 2021 - Віцебска-Веліжскія запісы [аўдыё-CD]
 3. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 4. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 5. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 6. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 7. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 8. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (CD-дадатак да кнігі) [аўдыё-CD]
 9. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 10. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD]
 11. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 12. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 13. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 14. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 15. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 16. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 17. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 18. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 19. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 20. 2000 - Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна. [касета,інтэрнэт]
 1. 2020 - Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні / запіс Уладзіміра Раговіча...; уклад. Н. Г. Мазурына. – Мінск: Беларуская на...
 2. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (па матэрыялах даследавання вёсак Азяраны, Перароў, Перароўскі Млынок, Хваенск, Хлупін...
 3. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 4. 1984 - Сямейна-бытавыя песні / [Склад. І. К. Цішчанка; Склад муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навук...
 5. 1984 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с. [кніга]
 6. 1978 - Песні пра каханне / [Склад, сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І. К. Цішчанкі; Муз. частка і ўступ. арты...
 7. 1949 - Беларускія народныя песнi i танцы [Ноты] : Музычна-фальклорны зборнік : [Для голасу без суправадж.] / [Склад. і прадмо...
 8. 1916 - Карский, Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Кн. 1. Народная поэзия / Е.Ф. Карский. - М. : т...
 9. 1912 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 1. Як я ў мамкі была, я й работніца была / песня, тэкст,аўдыё — в. Целякі, Смаргонскі раён
 2. Як я жыла у бацюхна / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 3. Як я думаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 4. Як служыў я ў пана да першае лета / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 5. Як служыл я у папа / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 6. Як рікнула ж коровонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 7. Як поўду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 8. Як послала Ваньку маці яровое жыто жаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 9. Як пасеілі дзеўкі лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 10. Як пайшоў я на базар / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 11. Як пайшоў мужычок / песня, тэкст,аўдыё — в. Моцеўцы, Шчучынскі раён
 12. Як пайду я, пайду на Ўкраіну жыці / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 13. Як пайду я ў новаю канюшню / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 14. Як пайду я цёмным лесам / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 15. Як пайду я цёмным лесам / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 16. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Боркі, Ганцавіцкі раён
 17. Як па лесе я гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 18. Як настала ўсё й зімняя дарога / песня, тэкст,аўдыё — Сенненскі раён
 19. Як настала ўсё й зімняя дарога / песня, тэкст,аўдыё — Асінаўка 1, Сенненскі раён
 20. Як калына нэ цвіла то ні ламай калыну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Бездзеж, Драгічынскі раён
 21. Як загуду-загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 22. Як выйду я / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 23. Як аддала мене мая мамачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 24. Я ў полі жыто жала, ў мяне дома бяда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 25. Я ў маманькі вырасла дома / песня, тэкст,аўдыё — в. Jaczno, Powiat sokólski
 26. Я ў горюшке радзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 27. Я сяжу, гарю-пылаю ны калінывым масту / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 28. Я птичка-невеличка / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 29. Я молада ў грыбы пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 30. Я купів гармонію / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 31. Я выпіла, выхіліла / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 32. Эх, вы мушкі, вы камарікі маі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 33. Эй, даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 34. Эй, асіна балота красіла / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 35. Эй марак, красівы сам сабою / песня, тэкст,аўдыё — в. Synkowce, Powiat sokólski
 36. Э-уй, шкода-жалка таго вечарочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 37. Э-відзіць, відзіць маё вочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 38. Э, стороною дождь / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 39. Э, со вечера дождзь ідзёць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 40. Э, не шатайся, да ты не валяйся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 41. Шырокая ніва / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 42. Шырокая дарожанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 43. Шуміць-гудзе дубровачка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 44. Шумыць гудэ дубравочка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 45. Што й з-пад горкі што й з-пад горкі / песня, тэкст — Добрушскі раён
 46. Шлі салдаты слабадою / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 47. Шлі по сцепі палкі са славай громкай / песня, тэкст,аўдыё — в. Kropiwno, Powiat sokólski
 48. Чэшэ, чэшэ козак кудры, а дзяўчына косу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 49. Чэшэ хлопец кудрі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 50. Чэшэ й Ваня жоўты кудры / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 51. Чэраз бор зялёнінькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Валэйкавічы, Смаргонскі раён
 52. Чырвоная вішня / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Польшча
 53. Чырвона каліна да й од сонца зов’яла / песня, тэкст,аўдыё — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 54. Чумак водку пье, в його грошы е / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 55. Чужы дзеўкі як ягодкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 56. Чтой у батюшки ворот / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 57. Чтой на море же клен-деревце вянет / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 58. Что по прежней по любови / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 59. Что и в поле далеко стоял терем высоко / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 60. Чого селезень смуцен-невесёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 61. Через зелен сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 62. Червона калина (псальма) / песня, тэкст,відэа — с. Трембачів, Навапскоўскі раён
 63. Чарка нова ды гарэлкі ж няма / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 64. Чаму, зімачка маразлівая так рана наступаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахі, Вілейскі раён
 65. Чаго, вясна, на лес пайшла / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 66. Чаго ты, калініна, да лісця й апусціла / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 67. Ціхі вачар, ах, ціхі, спакойны / песня, тэкст,аўдыё — в. Арляняты, Смаргонскі раён
 68. Ціпер, Тамарка, дагадаісся / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 69. Ці я тобе, ці я тобе, мой міленькі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 70. Ці свет, ці світае / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 71. Ці не жаль табе да і Леначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 72. Цёмненька дорожка до мілого лежыць / песня, тэкст — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 73. Цёмна ночка да невідная / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 74. Цячэ рэчанька / песня, тэкст,аўдыё — Магілёўская вобласць
 75. Цыганка-воріжка / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Жабінкаўскі раён
 76. Цечэ речэнька невялічэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 77. Цече речка да невелічка / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 78. Церэбі мне дарогу / песня, тэкст,аўдыё — п. Сосны, Любанскі раён
 79. Ходыт Ванька по гуліці / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 80. Ходзіць пава по берегу / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 81. Харашо таму на свеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 82. Хадзіла блудзіла сіротка адна / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 83. Хадзіла б я, гуляла б я в зялёнаму саду / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 84. Хадзіл Ванька по базару / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 85. Хадзів раёк па ўсім полі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 86. Учора ня быў / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 87. Устану, устану я раненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 88. Усе дзевочкі ў краскі йдуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 89. Ужо сонца закацілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 90. У частым полі Іванюшачка й горэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 91. У цёмным лузe / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 92. У цёмным леся мядзьведзь рыкаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Чачукі, Докшыцкі раён
 93. У сінём моры глыбако волны раздаюцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Шашкі, Ганцавіцкі раён
 94. У полі у полі карчомка стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Літва, Маладзечанскі раён
 95. У полі бероза / песня, тэкст,аўдыё — в. Кашара, Столінскі раён
 96. У поле рож зелененька / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 97. У нядзелю рана / песня, тэкст,аўдыё — в. Азярычына, Пухавіцкі раён
 98. У нэдзелю рано (Гамэрыка) / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 99. У ныдзілю рано (Гамэрыка) / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 100. У недзелю й рано сіне морэ йграло / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 101. У недзельку рано / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 102. У нашом селе свадзьба будзе (пра камарыка) / песня, тэкст,аўдыё — Залужжа, Ляхавіцкі раён
 103. У маёву суботу / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 104. У зялёным лузя сухі дуб расцвіўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Арляняты, Смаргонскі раён
 105. У Маскве, у аддалённам раёні / песня, тэкст,аўдыё — в. Боркі, Ганцавіцкі раён
 106. Тыхо, тыхо Дунай воду нэсэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 107. Ты, дарожанька,ты, гасподняя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 108. Ты, дарожанька,ты, гасподняя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 109. Ты ігруша мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 110. Ты пакаісся, мілёначак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 111. Ты крапіва, ты зялёная / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 112. Ты капуста ты росада / песня, тэкст,аўдыё — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 113. Ты каліна ты маліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Навапольцы, Стаўбцоўскі раён
 114. Ты запой-ка ў саду, салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 115. Туман ярам, ярам даліною / песня, тэкст,аўдыё — аг. Празарокі, Глыбоцкі раён
 116. Туман ярам / песня, аўдыё — Беларусь
 117. Травушка й муравушка ты зялёная / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 118. Там у полі два тополі / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 119. Там у полі азеречко, там плывало вэдзярэчко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Роўбіцк, Пружанскі раён
 120. Там за лесом, за бором / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 121. Там за борэм, борэм зелёненькім / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 122. Там з-пад горкі, з-пад гары / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 123. Талачу, талачу, талакі ня ўняць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 124. Таечка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 125. Сіні туман пры даліне / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 126. Сідзел Ваня на дзіване / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 127. Сядзем, сядзем, пабяседаваем / песня, тэкст,аўдыё — гп Багушэўск, Сенненскі раён
 128. Сынок у мамкі ночку начаваў / песня, тэкст,аўдыё — в. Валодзькі, Докшыцкі раён
 129. Страдания / песня, тэкст,аўдыё — Брянская область
 130. Стоіць гора высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 131. Стоіць гора высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 132. Стоіць гора высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 133. Стаіць вярба кудравая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 134. Стаіт гара высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Стойлы, Пружанскі раён
 135. Станьце, хлопцы, ў круговую / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 136. Сталы мае, сталы мае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 137. Стаканчыкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 138. Спорадзіла ж мене маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Майсеевічы, Асіповіцкі раён
 139. Сохне, вяне ў полюшку трава / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 140. Смутны вечар, смутны ранак / песня, тэкст,аўдыё — в. Курыцічы, Петрыкаўскі раён
 141. Смутной вэчор, смутной ранок / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 142. Смутно й вечор, смутно й рано / песня, тэкст,аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 143. Слонце заходзіць, за морамі солначка гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Chilmony, Powiat sokólski
 144. Слава Богу, што мой муж харошы / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 145. Скачэ горабэйко / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 146. Скачы, скачы сівы конічак па полю / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 147. Скажы нам, Учіцель / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 148. Серые гускі полецелі ў стаў / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 149. Серая ты зезюлячка / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 150. Серая гусонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 151. Сера зязюля скакувалыся / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 152. Сежу я в цемніцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 153. Сежу я в цемніцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 154. Свет мой ясный, дзень прекрасный / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 155. Сама іду па камяню / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 156. Сама йду дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 157. Салавейко / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 158. Салавейка лугавы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 159. Сады мое / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 160. Сады мае, сады, сады зялёныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лыцавічы, Вілейскі раён
 161. Сабіраўся князь на ахоту / песня, тэкст,аўдыё — в. Саўна́ (ліквідаваны), Клімавіцкі раён
 162. Са цвітком я хажу / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 163. Росьціце, гурочкі, ў чатыры лісточкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 164. Роскопаю гору высокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Сямурадцы, Жыткавіцкі раён
 165. Роскопаю гору высокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 166. Расіца й расілася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Палушы, Астравецкі раён
 167. Распрэгайтэ хлопцы коні / песня, тэкст,аўдыё — в. Sukowicze, Powiat sokólski
 168. Распрагайце, хлопцы, коней / песня, тэкст,аўдыё — в. Ліпск, Ганцавіцкі раён
 169. Расла ў полі рабінушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 170. Раскажу я навіну вот такую про ўдову / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 171. Раскажу я вам народы / песня, тэкст,відэа — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 172. Раса росу расіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 173. Рано утром Манечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 174. Разлілась, разлілась, речка быстрая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 175. Разлівся Дунай, разлівся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 176. Разбушуйце-ка вы буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 177. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 178. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 179. Піце, людзі, да гарэлачку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 180. Пісырь вутык стріляіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 181. Пуд бэрэзою, пуд зэленою / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 182. Прыпеўкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Малькавічы, Ганцавіцкі раён
 183. Прыпеўкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лылойці, Смаргонскі раён
 184. Прыпевачныя мелодыі / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Абчуга, Крупскі раён
 185. Призавныло сердеченько / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 186. Посіяв я жыто / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 187. Посію я, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 188. Посій, матко, ой, посій, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 189. Посею гурочкі блізко над водою / песня, тэкст,аўдыё — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 190. Посею гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 191. Посажу гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 192. Пора, маты, жыто жаты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 193. Пойду я в садочок, сарву я лісточок / песня, тэкст,аўдыё — в. Кашара, Столінскі раён
 194. Поза лугом зелененьким / песня, тэкст,відэа — Харкаўская вобласць
 195. Побелелі снежкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 196. По-над лугом зелененькім / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 197. По садочку ходжу / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Жабінкаўскі раён
 198. По садочку ходжу / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 199. По зорэ жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 200. Плыве човен вады повен / песня, тэкст,аўдыё — в. Чудзін, Ганцавіцкі раён
 201. Пеця, людзі, гарэліцу, а вы, гусі, воду / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ляхавіцкі раён
 202. Пашоў каток у лясок / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 203. Паследні нынешні дзенёчок / песня, тэкст,аўдыё — в. Палонь, Ганцавіцкі раён
 204. Пасею я сваё горя / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 205. Пасею ружу за гарою / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 206. Пасадзіла арэшаньку ў гародзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Валодзькі, Докшыцкі раён
 207. Папраходзілі вясёлыя ўсе нашы дзянькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 208. Палянка-круглянка / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 209. Паехаў мілы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 210. Пад зялёнаю пад дубінаю / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 211. Пад зарёю я сядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 212. Пагнала бабка казельку ў поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Абчуга, Крупскі раён
 213. Павей ветрык быстрый з высокага гаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Сенцяняты, Смаргонскі раён
 214. Па сярэбранай раке / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 215. Па сяребранай раке / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 216. Па далінке, ой, Дуня гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 217. Па гарам, па далам / песня, тэкст,аўдыё — Кіеўская вобласць
 218. Па вуліцы ды па шурокуй / песня, аўдыё — Беларусь
 219. Ох, і там на покосэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 220. Ох, у полі два таполі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лука, Столінскі раён
 221. Ох, у лузі, на ставочку на водзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 222. Ох, у лузе, в лузе на дубочку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 223. Ох, ты солавей, драбная пташка / песня, тэкст,аўдыё — в. Савічы, Пастаўскі раён
 224. Ох, пойду ж я да цёмным лесом / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 225. Ох, п'е чумак, п'е / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 226. Ох, п'е чумак, п'е / песня, тэкст,аўдыё — Жыткавіцкі раён
 227. Ох, мой батько-цвет зав’язав мне свет / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 228. Ох, мамко мая, там малойчыкі п'юць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Сіманічы, Лельчыцкі раён
 229. Ох, куме, куме, добра гарэлка / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 230. Ох, дзевчіно-голубчіно / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 231. Ох, вішэнька, черемшына, што стоіш, не родзіш? / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 232. Ох і я малада ў саду я гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ляхавіцкі раён
 233. Ох і развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 234. Ох і любая да бяседанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 235. Ох я ж хаджу да пахаджаю ж / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 236. Ох ты, пташка, канарейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 237. Ох ты, ветру мой / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 238. Осень наша доўгая / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 239. Осень наша доўгая / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 240. Осень наша долгая / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 241. Ой, ў полі бероза кудрава стояла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 242. Ой, ігрушэчка кучэравая / песня, тэкст,аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 243. Ой, і з горы да ў доліну / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 244. Ой, як сел варабей да на макаўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 245. Ой, я ў бару ваду бяру / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 246. Ой, што ето за ўдова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 247. Ой, час пора додомоньку / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 248. Ой, чарка моя – половына солы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 249. Ой, чарачка-румачка, эй, медавая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Вялікае Сяло, Пружанскі раён
 250. Ой, ціха-ціха, вечорочок / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 251. Ой, хто кажэ шчо мой муж добры / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 252. Ой, хадзіў жураў / песня, тэкст,аўдыё — в. Старая Лутава, Лоеўскі раён
 253. Ой, у полі, полі / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 254. Ой, у полі на ролье / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 255. Ой, у полю вышня, з под корыня выйшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 256. Ой, у лузе, лузе зялёны барочак / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 257. Ой, у лесі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 258. Ой, у боры сосна / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 259. Ой, у бары сосна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 260. Ой, ты, мамка-вішня / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 261. Ой, ты, жаваронко, ранняя пташэчка / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 262. Ой, ты лозушка (вар. 1) / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 263. Ой, ты ель мая й зялёная / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лылойці, Смаргонскі раён
 264. Ой, то-то, хадзіла, то-то, калі балото, ой, то-то / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 265. Ой, там, за горамі, сінеют мора / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 266. Ой, там пры дарозе бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 267. Ой, там за гарою / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 268. Ой, стэлысь​-​стэлыся, барвіноньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 269. Ой, стаяла бяроза, дай пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 270. Ой, сама я, сама, на чужыне / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 271. Ой, с-под лесу, с-под горы да вышла ротушка салдат / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 272. Ой, с-под горкі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 273. Ой, рэчунька, рэчунька / песня, тэкст,аўдыё — в. Бобра, Шчучынскі раён
 274. Ой, рано-рано, певні запелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 275. Ой, пусьці, маці / песня, аўдыё — Беларусь
 276. Ой, попе, попе, бацько наш / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 277. Ой, пойду я ў лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 278. Ой, пойду я на толоку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 279. Ой, пойду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 280. Ой, пойду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 281. Ой, пожэну на яр тавар, на гору целята / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 282. Ой, пайду я, ой пайду я / песня, тэкст,аўдыё — в. Непамацынаўка, Пружанскі раён
 283. Ой, пайду я на талаку / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 284. Ой, пад Кіявам, пад Чарнігавам / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 285. Ой, ні кукуй зязюлечка рана / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахі, Вілейскі раён
 286. Ой, нэ шумі, лузе / песня, аўдыё,тэкст — Столінскі раён
 287. Ой, нешта мне нівясёлая гульня / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 288. Ой, не злуе мой міленькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 289. Ой, на поле, на ролье / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 290. Ой, на нэбі да дьві зэронькі ясных / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 291. Ой, на лугу на лужочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 292. Ой, на горэ сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 293. Ой, на горэ й огонь горыць / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 294. Ой, на горцы, горцы / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 295. Ой, на горе сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 296. Ой, мы ехалі, ішлі, запыліліса глаза / песня, тэкст,аўдыё — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 297. Ой, музыкі мае, заіграйце вы мне / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 298. Ой, мой хазяіну / песня, тэкст,аўдыё — в. Аздамічы, Столінскі раён
 299. Ой, мамочко, чорноморэц / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 300. Ой, мамочка восянь / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 301. Ой, ляцеў воран / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 302. Ой, ляцелі гусі / песня, аўдыё — Беларусь
 303. Ой, лыціла зозулэнькa / песня, тэкст,аўдыё — в. Навасёлкі, Драгічынскі раён
 304. Ой, лето мое, лето / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 305. Ой, крутая дарожэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 306. Ой, коню, мой коню, коню воронэнькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лука, Столінскі раён
 307. Ой, коколе ж, коколе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 308. Ой, кляновы лісточак / песня, аўдыё — Беларусь
 309. Ой, как по реченьке гоголюшка плывет / песня, тэкст,аўдыё — с. Мыт, Верхнеландеховский район
 310. Ой, зелёнэ жыто / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 311. Ой, зелена, зелена да в полі трава / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 312. Ой, зацьвіла калінонька ў вішнёвому саду / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 313. Ой, запрагу сіву волы в ермо / песня, тэкст,аўдыё — п. Слабада, Лельчыцкі раён
 314. Ой, заечка да па жыцечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 315. Ой, за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 316. Ой, за валом / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 317. Ой, жураўка, жураўка / песня, тэкст,аўдыё — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 318. Ой, журавко, журавко / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 319. Ой, дума моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 320. Ой, драбязіца / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 321. Ой, добрэ той пташцы-полеташцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 322. Ой, даўно, даўно я ў мамы была / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 323. Ой, даўно ж, даўно я ў бацькі была / песня, тэкст,аўдыё — аг. Ліпск, Ляхавіцкі раён
 324. Ой, да ішлі хлопцы з ярмолку / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 325. Ой, да ішлі хлопцы з ярмалкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 326. Ой, да ці не пойдзя дробян дожджык / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 327. Ой, да ты рябінушка, ой, кудрявыя / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 328. Ой, да сонцэ да яснае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 329. Ой, да сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 330. Ой, да развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 331. Ой, да мяне Якоў пріходзіў / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 332. Ой, гыня, гусі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 333. Ой, горі Кірпаты, глыбокіе ямы / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 334. Ой, вішанька, чарнічанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 335. Ой, выйду я на крілечко (дзесець жонок) / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 336. Ой, выйду я да на горушку / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 337. Ой, вы, столікі мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 338. Ой, вы, очы, мое очы / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 339. Ой, вы столікі мае пазасціланые / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 340. Ой, валы мае / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 341. Ой, в лужку, лужку, калина в кружку / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 342. Ой, бяроза белая / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 343. Ой, было й ў свякрухі чатыры нявесткі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 344. Ой, бацько да маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 345. Ой, аддалі маладу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 346. Ой, Татунцю, Татунцю / песня, тэкст,аўдыё — в. Валэйкавічы, Смаргонскі раён
 347. Ой, Васіль-Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 348. Ой і я, малада, па лугу хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 349. Ой як по мору / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 350. Ой хадзіў жураў да й па беражку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Сяўкі, Лоеўскі раён
 351. Ой у саду вышнэвому / песня, тэкст,аўдыё — Кіеўская вобласць
 352. Ой у полі, полі росло два дубочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 353. Ой у полю крынічэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 354. Ой ты, лузушка - полузушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 355. Ой ты, ластаўка, ластавочачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 356. Ой ты, ластачка, ты касатая / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 357. Ой ты хмелю хмелю / песня, тэкст,аўдыё — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 358. Ой ты сад ты мой сад / песня, тэкст,відэа — в. Рачынцы
 359. Ой ты мая маці што хачу сказаці / песня, тэкст,аўдыё — аг. Касцюшкавічы, Крычаўскі раён
 360. Ой ты кучар маладой / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 361. Ой ты ж туман да туманочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 362. Ой ты дубе зелененькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 363. Ой ты дубе дубе голеністы / песня, тэкст,відэа — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 364. Ой ты бероза, хілява-кудрава / песня, тэкст,аўдыё — в. Чудзін, Ганцавіцкі раён
 365. Ой ты Косцюшко хорошый мій / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 366. Ой тона-тона, да нічого ўдома / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 367. Ой ти дубе та й кучерявий / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 368. Ой там, там на горэ дробны дожджык ідзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 369. Ой там, пры дарозе бяроза стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 370. Ой там у гаю, у гаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 371. Ой там на горі, ой там на крутій / песня, тэкст,відэа — Украіна
 372. Ой там на горі ой там на крутэй / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 373. Ой там козак сено косіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 374. Ой там за бором брала дзеўка лён / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 375. Ой там дзеўка по грыбы ходзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 376. Ой там біля рэчкі / песня, тэкст,аўдыё — с. Старі Коні, Зарічненський район
 377. Ой сады мае да сады зеляныя / песня, тэкст,відэа — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 378. Ой рыкнула товарына пагонам ідучы / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 379. Ой прала я кудзеліцу - голоўка боліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 380. Ой пойду я на юлоньку молода / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 381. Ой пойду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 382. Ой пойду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 383. Ой пожэну на яр товар / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 384. Ой по морі по морі / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 385. Ой пайду я пайду па зялёнаму лугу / песня, тэкст,аўдыё — в. Краснае, Маладзечанскі раён
 386. Ой на горі да й корчомачка / песня, тэкст,аўдыё
 387. Ой на гары сухі дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 388. Ой мяцеліца, ой мяцеліца, усе дарожкі замяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Grzebienie, Powiat sokólski
 389. Ой ляцелі гусі да з-пад Белае Русі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 390. Ой ляцелі гусачкі, ой ляцелі шэрыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 391. Ой ляцела золь-золянька цяраз круту гору / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 392. Ой коню, мой коню, золотая грыва / песня, тэкст,аўдыё — в. Лука, Столінскі раён
 393. Ой коб жэ я знала (труна) / песня, тэкст,відэа — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 394. Ой коб жэ я знала (труна) / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 395. Ой капуста дай росада / песня, тэкст,відэа — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 396. Ой за сеньмі, за сенячкамі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 397. Ой за гаем зелененькім / песня, тэкст,відэа — в. Палічын, Любанскі раён
 398. Ой з-пад горкі з-пад гары да ўсё й туман / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 399. Ой журавка журавка / песня, тэкст,відэа — аг. Вулька, Драгічынскі раён
 400. Ой дожджык ідзе, до дубчыка ліпне / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 401. Ой дзяўчына по грыбы ходзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 402. Ой да ў саду Маша гуляла / песня, тэкст,аўдыё — Клімавіцкі раён
 403. Ой да ў нашым сяле свадзьба будзе / песня, тэкст,відэа — аг. Краснае, Карэліцкі раён
 404. Ой да ты калінушка-размалінушка / песня, тэкст,аўдыё — Жыткавіцкі раён
 405. Ой да сонцэ да сонцэ да яснае / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 406. Ой да зелянейся, зелянейся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 407. Ой вішанька-чэрэшанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Замосце, Калінкавіцкі раён
 408. Ой выйду я на ту гору, дзе збіраласа любоў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 409. Ой выйду я на той ганок / песня, тэкст,відэа — в. Мокрае, Powiat bielski
 410. Ой выйду я на той ганок / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокрае, Powiat bielski
 411. Ой выйду я на вуліцу погуляць / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 412. Ой бувало-небувало / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 413. Ой адна й адна я / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 414. Ой Божа, Божа, калі той вячэр будзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Grzebienie, Powiat sokólski
 415. Одын місяц сходыть / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 416. Оддай, оддай мене, маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 417. О сестрыцы з браткам / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 418. Ні болела голова, а я прытаіласа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 419. Не ўнавай-ка, мая мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 420. Не шумі, дуброва, не шумі, зелёна / песня, тэкст,аўдыё — в. Дарасіно, Любанскі раён
 421. Не ходзі, козачэ, по-над берэгамі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 422. Не сплю я / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 423. Не сварісо й зо мною / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 424. Не летай-ка, галачка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 425. Не будзь, Дуня, благародна / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 426. Нарадзіла мяне маця / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 427. Надаела мне горя, ой, надакучыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 428. Над рэчанькай / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 429. Наварыў брацец піва / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 430. На турецкіх полях / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 431. На турецкіх полях / песня, тэкст — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 432. На траўцэ-мураўцэ Іванька гуляя / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 433. На том баку за рэчкаю слабодка стаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 434. На стале стояць вазоны, зацьвітаюць харашо / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 435. На нас напалі злыя немцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 436. На крутой дарозя бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 437. На зелёном покосі Васіль сено косіт / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 438. На гарэ лён, лён / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 439. На гарэ лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 440. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 441. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 442. На вуліцы грамада / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 443. На вулку дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 444. На вароным кане выезжал парцізан / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 445. На бору жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 446. На Янкавай гарэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 447. На Варшавскам, на главнам вакзале / песня, тэкст,аўдыё — в. Knyszewicze, Powiat sokólski
 448. Міленькі ты мой, дружына мая / песня, тэкст,аўдыё — Лысая Гара, Чэрвеньскі раён
 449. Між гор, між гор, меж даліны / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 450. Мяцеліца / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 451. Мы ехалы да цыбалыса / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 452. Морэ, сіне морэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 453. Молодыца жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 454. Молода дзеўчына / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 455. Мой мілай гуляе з другою / песня, тэкст,аўдыё — в. Milenkowce, Powiat sokólski
 456. Мне ня спіцца а всё дремаецца / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзямідавічы, Касцюковіцкі раён
 457. Мне ня спіцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзямідавічы, Касцюковіцкі раён
 458. Мене маці нарадзіла (Гуляю я) / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 459. Мелодыя песні "Ой, піла я, піла” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Забалацце, Мазырскі раён
 460. Мелодыя лірычнай песні “Ой, вырасла рожа” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Забалацце, Мазырскі раён
 461. Между ліп густых я как лён цвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Długosielce, Powiat sokólski
 462. Ліцят піралётныя пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Арляняты, Смаргонскі раён
 463. Ляцелі галочкі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 464. Ляцела куля / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 465. Люлька мая, залатая, я цябе курыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Валэйкавічы, Смаргонскі раён
 466. Любіла хлопца з трыццатого року / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 467. Лю-лі, лю-лі, лю-лі спаць, а я буду колыхаць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 468. Лэцела куля черезь горю / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 469. Лецеў ворон церэз сад зелёной / песня, тэкст,відэа — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 470. Лецела куля чэрэз гару / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 471. Лецев ворон чэрэз сад зелёнай / песня, тэкст,аўдыё — Жыткавіцкі раён
 472. Лецев ворон / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 473. Летіла зозуля через мою хату / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 474. Кіпарысы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 475. Куры мае, куры, куры-шчэбетуры / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 476. Кукуй зязюля да Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіўкі, Смаргонскі раён
 477. Кукареку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 478. Кукавала зязюлянька / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 479. Куда, куда, трапінка мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Siderka, Powiat sokólski
 480. Крылья / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 481. Крута тая дорожэнька, крута вона крута / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 482. Крест / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 483. Коцівса й’орэшок да по сеножаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 484. Коцівса й вэнок с полё / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 485. Котілася бочэчка дубовая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 486. Котывся выночок по полю / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 487. Косіў козак сена як була погода / песня, тэкст,відэа — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 488. Косів козак сено / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 489. Косів козак сена / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 490. Кося, мой кося / песня, тэкст,аўдыё — гп Копысь, Аршанскі раён
 491. Кострома / песня, тэкст,аўдыё — в. Дорожово, Брянский район
 492. Косец, на болоце косец косіць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 493. Клаліся на плечы сняжынкі беленькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Будзішча, Гомельскі раён
 494. Каціўся зайчык па сенажаці / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лылойці, Смаргонскі раён
 495. Кацісь, кацісь да жаркое сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 496. Каціліся вазы з горы і ў даліні сталі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 497. Кацілася да зорачка з неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Асарэвічы, Брагінскі раён
 498. Кацілася гарошынка / песня, тэкст,аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 499. Каценька-Кацюша / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 500. Касіў козак сено / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 501. Канапель, канапелюшка зялёнінькая / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 502. Камора, каморанька звінела / песня, тэкст,аўдыё — в. Pawłowicze, Powiat sokólski
 503. Каліну й малінушку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 504. Калінай й маліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 505. Каліна-маліна, чырвона ягода / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 506. Каліна-маліна, чаго ў лузе звяла / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 507. Каліна-маліна под яром стояла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 508. Каліна-маліна под яром стояла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 509. Каліна-маліна под яром стояла / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 510. Каліна-маліна над ярам стаяла / песня, аўдыё — Беларусь
 511. Каліна-маліна каліна мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 512. Каліна-маліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 513. Каліна й маліна ні сладка ні горка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 514. Калыханка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 515. Калыханка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Люсіна, Ганцавіцкі раён
 516. Калына-малына чом не процвітаеш / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 517. Калына ж малына голле поломыла / песня, тэкст,аўдыё — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 518. Кала саду Ванька ходзіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 519. Кала садзіку зялёнава / песня, тэкст,аўдыё — Лёзненскі раён
 520. Как устану я раненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 521. Как па морюшку, морю сінему / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 522. Как за речушкой, за рекой / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 523. Казав жэ мнe батько / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 524. Кавалю-кавалю / песня, тэкст,аўдыё — в. Засмужжа, Любанскі раён
 525. Кавалю кавалю чаго ты не куеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Засмужжа, Любанскі раён
 526. Каб я знала / песня, аўдыё — Беларусь
 527. Й у недзелю рано / песня, аўдыё — Беларусь
 528. Зіма з летом стрэчаецца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Раздзялавічы, Ганцавіцкі раён
 529. Зялёны дубочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзяржынск, Лельчыцкі раён
 530. Зялён наш бор, зялён / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 531. Зязюлька сівенька, чаго рана куеш / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 532. Зэшло сонца за віконца / песня, тэкст — Беларусь
 533. Зелёны дубочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзяржынск, Лельчыцкі раён
 534. Зелёная бэрозонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 535. Зелёная березонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 536. Зашумела шум-дуброўка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 537. Зашумела сасоначка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 538. Зашумела й дубровушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Камень, Пінскі раён
 539. Захацела стара баба скора ўбагацеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Бобра, Шчучынскі раён
 540. Заря мыя вячэрнея / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 541. Зарадзіла мяне матушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 542. Закацілася да яркае сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 543. Зайшоў, зайшоў месец / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 544. Зайшоў месіц, зайшоў ясны, зайшоў за камору / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 545. Зайшло сонцэ за окенцэ / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 546. Зайшло сонцо, закацiлася / песня, тэкст,аўдыё — в. Колкі, Клецкі раён
 547. Зазвінела пчолачка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 548. Забалела, ты мая галованька / песня, аўдыё — Беларусь
 549. За туманам нічэво не відно / песня, тэкст,аўдыё — в. Задуб’е, Ганцавіцкі раён
 550. За рекой калінушка / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 551. За лісочком, за горою / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 552. За лугамі далыною / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 553. За лесамі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 554. За горою, за крутою / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 555. За горамы, за лясамі голубы летают / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 556. За гарамі, за морямі / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 557. За баром жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 558. За Сібіром да сонцэ всходзіт (Кармелюга) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 559. Жыла я у мамачкі на выгодзе / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 560. Жура-жура-журавель, журавушка малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 561. Жніце, мае жнеі / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 562. Жана мужа знаравіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Моцеўцы, Шчучынскі раён
 563. Ехалі салдаты / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 564. Есць ва полі да й крынічанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 565. Дісяй субота, завтра нэдіеля / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 566. Ды пайшло сонійка па-за лесейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 567. Ды наша бабулька і вумна-разумна / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 568. Дунаю-Дунаю / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 569. Ду була Польшча / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 570. Дождж ідзе, дождж ідзе да дубочка ліпне / песня, тэкст,аўдыё — в. Меляхі, Ляхавіцкі раён
 571. Дзяўчыначка па грыбы хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 572. Дзякуй ж богу, што з родом зышласа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 573. Дзе жывёт мая мілоя / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 574. Дзе ж ты, бурлак, волочыўса / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 575. Два ритуальных инструментальных наигрыша и припевки "Под драку" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 576. Два голубы гудзі, галубка варкоча / песня, тэкст,аўдыё — в. Мохаў, Лоеўскі раён
 577. Дарожка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — г. Мсціслаў, Мсціслаўскі раён
 578. Даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Замосце, Калінкавіцкі раён
 579. Даліна шырокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Казялужжа, Хойніцкі раён
 580. Да шуміць-гудзе дубровонька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 581. Да сакоча курка, сакоча / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 582. Да пшэнычэнька яра / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 583. Да пойдзеш Манёчка ў чужые людзі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 584. Да парадзіла да мене маці да маленьку й ад роду / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 585. Да пайду я дарогаю / песня, аўдыё — Беларусь
 586. Да нэ соловэйко на горэ шчэбечэ / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 587. Да не ходзі, козачэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 588. Да не бойса, конічку, вялікой дорогі. / песня, тэкст,аўдыё — аг. Малькавічы, Ганцавіцкі раён
 589. Да налытелі гусі да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 590. Да налецелы гусі, да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 591. Да на болонці вжэ косяр косіць / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 592. Да крута тая да дорожонька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 593. Да казала маці не забуду дзіцяці / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 594. Да й штоль па морю / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 595. Да й усэ ж добрэ, да й усэ ж добрэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 596. Да и то-то тошно / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 597. Да запой салавей, да вясёлая пташка / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 598. Да за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 599. Да в​о​й г​р​у​ш​а м​а​я р​а​з​к​у​д​р​а​в​а​я / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 600. Да вуступала, ох, да цёмна хмара / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 601. Да вой дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 602. Да булі леса / песня, тэкст,аўдыё — Петрыкаўскі раён
 603. Да бегаў котко по вороцях / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 604. Гэй, дай у тёмным лесі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 605. Гулі/ Я па грыбы пайшла – заблудзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 606. Груша (У садзі груша) / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 607. Голуб на чарэшні галубка на вішні / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 608. Голуб на дубочку голубка на вішні / песня, відэа,тэкст — в. Леснікі, Драгічынскі раён
 609. Галуб на чарэшні / песня, аўдыё — Беларусь
 610. Галовычка мая бедная / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 611. Галава мая баліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 612. Гаем коню гаем коню / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 613. Гаем коню гаем коню / песня, тэкст,аўдыё — Кобрынскі раён
 614. Вясёла бяседачка дзе муж с жаной п'ець / песня, тэкст,аўдыё — в. Старына, Докшыцкі раён
 615. Вярба / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 616. Выпыймо, родэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Пінкавічы, Пінскі раён
 617. Выправіла маці / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 618. Выйдзі-выйдзі дый цёмная тучка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 619. Выганяй, маці, каваля з хаты / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 620. Вы, лугі маі, вы, зяленаі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 621. Вы падуйця ды буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 622. Вох, ты, дубе кучаравой / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 623. Восень мая цяжкая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 624. Восень мая доўгая, доля мая горкая / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 625. Восень мая доўгая / песня, аўдыё — Беларусь
 626. Волы мое, половые / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 627. Вой, пад белаю, пад бярозаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
 628. Вой у славного пана / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 629. Вой журба ж ты журбінка меня зажурбіла / песня, тэкст — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 630. Вился голубь над вадою / песня, тэкст,аўдыё — с. Мыт, Верхнеландеховский район
 631. Взайдзі месік, взайдзі ясны / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 632. Вечерьнія зыря / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 633. Вецер з поля хвіля з мора / песня, тэкст,відэа — с. Фасова
 634. Вецер воя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Муравілле, Касцюковіцкі раён
 635. Верховына, маты моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Waliły, Powiat białostocki
 636. Верба, верба, дзе ты расла, ой куда лісток вада знесла / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 637. Валы сівы, валы палавыяi / песня, тэкст,аўдыё — в. Мохаў, Лоеўскі раён
 638. Валы сівы, валы палавыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Мохаў, Лоеўскі раён
 639. Ва ржы пашэніцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 640. В огородзі вэрьба росла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 641. В нідзелю рано харашэ сонцэ ўсходзі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Роўбіцк, Пружанскі раён
 642. В нашем округе / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 643. В кырагоде былі мы / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 644. Біла мяне маці (Чырвоная каліна белым цветам цвіла) / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 645. Бярёзачка бела й ат ветра шумела / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 646. Бяроза мая, караністая / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 647. Було літо, було літо, тай стала зыма / песня, тэкст,аўдыё — в. Лелікава, Кобрынскі раён
 648. Була ў міне цётка Матруна / песня, аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 649. Була Польшча й була Польшча, тай стала Расея / песня, тэкст,аўдыё — в. Лелікава, Кобрынскі раён
 650. Белым снегам, белым снегам / песня, тэкст,аўдыё — в. Kuścińce, Powiat sokólski
 651. Баярачкі, спадманачкі вы мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 652. Бахмата верба у саду / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 653. Барыня / найгрыш, тэкст,аўдыё — Брянская область
 654. Бандарэўна / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 655. Ах ты, мілая бярозка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ostrowie, Powiat sokólski
 656. Астрачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 657. Асенні ліст / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 658. Амэрыка люба / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 659. Ай, што ж ты, галубчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 660. Ай, люлі, пашлі коцікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 661. Ай, люлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 662. Ай, зіма мыя мырызяныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 663. Ай, долам-долам / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 664. Ай ты, вербачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 665. Ай на гарэ-а на гарэ, а на Васіянскай / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 666. Ай i што ета дак за свет настаў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 667. Ажаніўся стары дзед / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 668. Ажаніўся стары дзед / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 669. А, марозы мае / песня, тэкст,аўдыё — Капыльскі раён
 670. А ўсе горы зелянеюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Старая Лутава, Лоеўскі раён
 671. А ў цёмнам лесе / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 672. А ў полі ёлушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранцы, Ашмянскі раён
 673. А ў полі ёлушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранцы, Ашмянскі раён
 674. А ў полі тры дубы / песня, тэкст,відэа — в. Стахі, Вілейскі раён
 675. А ў полі крынічэнька, вецер воду разлівае / песня, тэкст,аўдыё — в. Synkowce, Powiat sokólski
 676. А ў полі ды ў полі, яшчэ пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 677. А ў полі бяроза, а ў полі кудрава / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 678. А ў нашых вароцечках / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 679. А ў каго, а ў каго явар на дварэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Пірагі, Дубровенскі раён
 680. А ў боры-боры / песня, тэкст,аўдыё — аг. Сакалова, Бярозаўскі раён
 681. А што ж ты, наш гулюшка / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 682. А чаго, саловья, грусцен-невясёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 683. А на гарэ капа роз / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 684. А на возері ды на сіненьком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 685. А заспорыў Дунай з морам / песня, тэкст,аўдыё — в. Зачэпічы, Дзятлаўскі раён
 686. А за лесам за лісамі / песня, тэкст,аўдыё — Лепельскі раён
 687. А дайце мне дайце сем чарак гарэлкі / песня, тэкст,аўдыё — Ушацкі раён
 688. А в поле бероза, а в поле кудрава / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 689. А в городэ вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 690. А в городзе вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — Столінскі раён
 691. А в Андреевам да і ў доміку / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 692. Їхав козак на війноньку / песня, тэкст,аўдыё
 693. Ішоў я, ішоў я с палначы з карчмы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 694. Ішов раёк наш дварок / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 695. Ішлі хлопцы дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 696. Ішлі хлопцы дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 697. Ішла, ішла Кацюшэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 698. Ішла Манечка чэрэз бор / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 699. Із-пыд дуба, дубочка ж, выходзіла ўдова / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 700. Із-пад дуба, із-пад корэня / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 701. Із-пад горкі буйной вецер вее / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 702. Із-за леса сонцэ сьяе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Сіманічы, Лельчыцкі раён
 703. Із пад горкі пад крутой / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 704. Іду-бягу дарогою / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 705. Іду я за ворота / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 706. Іванюша, разудалы маладзец / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 707. І хадзіла б я, плакала / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 708. І уж ты, жана, больна нездарова / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 709. І ты, зялененькі дубочэк / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 710. І туды гара, і сюды гара / песня, тэкст,відэа — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 711. І туды гара, і сюды гара / песня, тэкст,аўдыё — в. Малінавая, Смаргонскі раён
 712. І сюды гара, і туды гара / песня, тэкст,аўдыё — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 713. І сюды гара, і туды гара / песня, тэкст,аўдыё — аг. Вялікае Сяло, Пружанскі раён
 714. І сюды гара / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 715. І селом іду да пісню паю, варожачкі нацешаюцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 716. І ох, позна-позна, ў ету пору / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 717. І ой, вішня мая, садовая мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 718. І наварыў брацец півa / песня, тэкст,аўдыё — г. Полацк, Полацкі раён
 719. І вчора не був, сьогодні нема / песня, тэкст,відэа — Чарнігаўская вобласць
 720. І блаславі, Божа, да новую песню пець / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 721. Ёсць у полі азёрашка / песня, тэкст,аўдыё — гп Краснаполле, Краснапольскі раён
 722. [Ой борэм] борэм, да боровіною / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 723. Wczoraj był deżdżyk / песня, тэкст,аўдыё — Літва
 724. Użo pоznieńka / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 725. Przyśpiewki / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 726. Pawiej, pawiej wieciar / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 727. Pawiej wiecioroczak / песня, тэкст,аўдыё — в. Дайнава Вялікая, Валожынскі раён
 728. Naliboki / песня, аўдыё — аг. Налібакі, Стаўбцоўскі раён
 729. Na podole biеly kamen / песня, тэкст,аўдыё — в. Вардамічы, Вілейскі раён
 730. Na Podolu biały kamień / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 731. Matuś, moja matuś / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 732. I przy tym bystrym strumyku / песня, тэкст,аўдыё — Літва
 733. Dzieuka zamuż zachacieła / песня, тэкст,аўдыё — Літва
 734. Dziauczynieńka panieneczka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 735. Ad paniedziałka da paniedziałka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 736. A psik, a psik / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 28.05.2024 18:07:52

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.