1. Як я ў мамкі была, я й работніца была / песня, тэкст,аўдыё — в. Целякі, Смаргонскі раён
 2. Як служыў я ў пана да першае лета / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 3. Як служыл я у папа / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 4. Як пайшоў я на базар / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 5. Як пайшоў мужычок / песня, тэкст,аўдыё — в. Моцеўцы, Шчучынскі раён
 6. Я ў полі жыто жала, ў мяне дома бяда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 7. Я хадзіла па садочку ды шчыпала вінаград / песня, аўдыё,тэкст — в. Лашанцы, Крупскі раён
 8. Я мяту, мяту двор мяцёлкыю / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 9. Я молада ў грыбы пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 10. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 11. Цыганачка Аза / песня, тэкст,аўдыё — в. Буразь, Жыткавіцкі раён
 12. Цешча для зяця пірог спікла / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 13. Хваліласа коровайніца / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 14. Устану, устану я раненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 15. У нашом селе свадзьба будзе (пра камарыка) / песня, тэкст,аўдыё — Залужжа, Ляхавіцкі раён
 16. Ты пакаісся, мілёначак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 17. Спорадзіла ж мене маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Майсеевічы, Асіповіцкі раён
 18. С гор-гары / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 19. Прыйшоў кум да кумы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 20. Палянка-круглянка / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 21. Пайшоў чарнец па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 22. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 23. Паехаў мілы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 24. Пагнала бабка казельку ў поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Абчуга, Крупскі раён
 25. Ох, куме, куме, добра гарэлка / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 26. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 27. Ой, сваточкі-галубочкі, едзьце дамоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 28. Ой, попе, попе, бацько наш / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 29. Ой, не злуе мой міленькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 30. Ой, Татунцю, Татунцю / песня, тэкст,аўдыё — в. Валэйкавічы, Смаргонскі раён
 31. Ой ты Косцюшко хорошый мій / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 32. Ой да ў нашым сяле свадзьба будзе / песня, тэкст,відэа — аг. Краснае, Карэліцкі раён
 33. Ні болела голова, а я прытаіласа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 34. Нешчо в полі курыць-курыць / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 35. Немытько дружок, немытько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 36. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 37. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 38. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 39. На вуліцы грамада / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 40. Мой нігадзяй захварел / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 41. Мене маці нарадзіла (Гуляю я) / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 42. Ліцят піралётныя пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Арляняты, Смаргонскі раён
 43. Люлька мая, залатая, я цябе курыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Валэйкавічы, Смаргонскі раён
 44. Куры мае, куры, куры-шчэбетуры / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 45. Каціўся зайчык па сенажаці / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лылойці, Смаргонскі раён
 46. Каціліся вазы з горы і ў даліні сталі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 47. Казав жэ мнe батько / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 48. И спозднился дружок / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 49. Зяць на цешчы капусту вазіў / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 50. Захацела стара баба скора ўбагацеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Бобра, Шчучынскі раён
 51. З віном / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 52. Жура-жура-журавель, журавушка малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 53. Жорсткі раманс (Надзя-данцістка) / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 54. Жана мужа знаравіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Моцеўцы, Шчучынскі раён
 55. Жана й мужа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 56. Дісяй субота, завтра нэдіеля / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 57. Ды наша бабулька і вумна-разумна / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 58. Ды запрагайце, ды запрагайце / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 59. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 60. Да на болонці вжэ косяр косіць / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 61. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 62. Гулі/ Я па грыбы пайшла – заблудзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 63. Выганяй, маці, каваля з хаты / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 64. Вчора бабуся, вчора любуся / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кейзес, Седельниковский район
 65. Вецярок вее, жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — в. Кісялёўка (ліквідаваны), Касцюковіцкі раён
 66. Ва, ва, ва кузняцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 67. Була ў міне цётка Матруна / песня, аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 68. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 69. Ажаніўся стары дзед / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 70. Ажаніўся стары дзед / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 71. А я в бору да жыто жала / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 72. А на гарэ капа роз / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 73. А лезет дружка в хату / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 74. А в дружка, дружка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Крутиха, Кыштовский район
 75. Matuś, moja matuś / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 76. Dzieuka zamuż zachacieła / песня, тэкст,аўдыё — Літва
 77. Ad paniedziałka da paniedziałka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 78. "Было у батьки тры сыны..." / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 26.05.2024 22:54:33

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.