1. 2023 - Стажары - Чорныя грэчкі, белыя крупы [інтэрнэт] Стажары (г. Мінск)
 2. 2006 - Tylos Labanoro [аўдыё-CD]
 3. 2023 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Смаргонь-2018" [інтэрнэт] РМГА Студэнцкае Этнаграфічнае Таварыства (СЭТ)
 4. 2023 - Хораўка. Народная танцавальная музыка [аўдыё-CD]
 5. 2005 - Tradycyjanaja smykowaja muzyka Bielarusi - Hraje kapelia Alesia Lasia [аўдыё-CD] Капэля Алеся Лася (Беларусь)
 6. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт] Гурт "Хатовічы" (Беларусь) Беларускія фальклорныя архівы (БФА), музычная сэрыя
 7. 2018 - Капэла „На таку“ & СІТА — Беларускія народныя танцы для забавы і навучання [аўдыё-CD,медыя-CD/DVD] Капэля "Натаку" (Беларусь)
 8. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD] Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры (БелДІПК) Анталогія "Культура Беларусі: лепшыя старонкі", музычная сэрыя
 9. 2009 - Алесь Жура — Дуднік [інтэрнэт]
 10. 2016 - ESSA - Niamiha [аўдыё-CD] ESSA (Беларусь)
 11. 2021 - Astroŭna — Месяц узышоў [інтэрнэт,аўдыё-CD] Astroŭna (г. Мінск)
 12. 1981 - Напевы Полесья: фольклорная экспедиция по селам Белоруссии. [грампласцінка] Кругозор, ежемесячный звуковой журнал, перыядычнае выданне
 1. 1950-я - Абраз "Маці Божая Адзігітрыя". (Беларусь)
 2. 1930-я - Бортнік даглядае пчол у борці (в. Зуброўка, Шчучынскі раён)
 3. 1904 - Дудар з Дзісненскага павету, з дудой (Мёрскі раён). ©️ Кусцінскі М. Ф. // Biblioteka Narodowa w Warszawie / Нацыянальн...
 4. 1800-я - Беларусы. Мужчына і жанчына ў строях (Беларусь)
 5. 1902 - Сляпы лірнік, які акампануе сабе на ліры (Пухавіцкі раён). ©️ Могилянский Николай Михайлович // Музей антропологии и э...
 6. 1943 - Беларускі лірнік (г. Слонім, Слонімскі раён). ©️ Кучар Я.
 7. 1911 - Вуліца ў в. Аўцюкі (в. Вялікія Аўцюкі, Калінкавіцкі раён). ©️ Сербаў Ісак Абрамавіч
 8. 1911 - Тры жанчыны чысьцяць бульбу на парозе хаты, побач трое дзяцей (г. Васілевічы, Рэчыцкі раён). ©️ Сербаў Ісак Абрамавіч
 9. 1911 - Чатыры дзяўчыны ў строях (в. Прудок, Мазырскі раён). ©️ Сербаў Ісак Абрамавіч
 10. 1925 - Дудар Сымон Шыхавец (в. Хаўхоліца, Барысаўскі раён)
 11. 1958 - Жанчына з двума дзецьмі (в. Вічын, Лунінецкі раён). ©️ Баразна Лявон Цімафеевіч // Нацыянальны мастацкі музей Рэспубли...
 12. 1958 - Жанчына ў строі (аг. Падкраічы, Бярозаўскі раён). ©️ Баразна Лявон Цімафеевіч // Нацыянальны мастацкі музей Рэспублики...
 1. 2023 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2023...
 2. 1978 - Народная разьба па дрэву. Мінск, “Вышэйшая школа”, 1978. – 96с [кніга]
 3. 2012 - Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускай музычнай культуры: ХІХ - ХХІ стст. — Минск : Харвест, 2012. – 336 с.: ил. – (Неи...
 4. 2010 - Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускай музычнай культуры: ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст. — Мінск : Харвест, 2010. ...
 5. 1940 - Песні беларускага народа / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фальклора. Т. 1 / склаў М. Я. Г...
 6. 2021 - Смех и плач в традиционной культуре. Материалы VII Международной Школы молодых фольклористов / ред.-сост. Н. Н. Глазун...
 7. 2010 - «Цярэшка – святое дзела»: Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў) / Таццяна Валодзіна. – Вiцебск, 2...
 8. 2020 - Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях / Т. Беркович...
 9. 2022 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2022...
 10. 1994 - Веткаўскі музей народнай творчасці [кніга]
 11. 2022 - Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск : Беларуская навука, 2022. - 416 c. : іл. [кніга]
 12. 2004 - А.А. Шамак. Міфалогія беларусаў. Ч.2: вуч. дапам. Мінск, 2004, Вучэбна-выдавецкі цэнтр БДПУ, 74 с. [вучэбнае выданне (...
 1. Романов, Е. Вымирающий инструмент / Е. Романов // Виленский календарь на 1910 год. – С. 123–131
 2. Ляшкевіч, А. І. Трансфармацыя святкавання беларускай Масленіцы ў савецкі час / А. І. Ляшкевіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі. – Магілёў : МДУ ім. А. А. Куляшова, 2016. – № 2.– С. 26–31.
 3. Даніловіч, Н. І. Абрадавыя песенныя практыкі веснавога перыяду на заходнепалеска-панямонскім памежжы / Н. І. Даніловіч // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Навукова-тэарэтычны часопіс. – 2019. – №34. – С. 39–50. Весці БДАМ, перыядычнае выданне
 4. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ландшафтаў / склад. Т.Л. Бярковіч; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – Вып. 37. – Мінск: УА "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі", 2016. – С. 3–16. Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, перыядычнае выданне
 5. Чавус, С. Беларуская дуда ў аўдыёвізуальных крыніцах 1939 г. Новыя звесткі / Станіслаў Чавус // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання - Мінск, 2018 - С. 171-173 Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (канферэнцыя і зборнік), сэрыя імпрэзаў,перыядычнае выданне
 6. Швед, І. А. Хата і яе інтэр’ер у беларускіх і ўкраінскіх загадках / І. А. Швед // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні : зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2023. – Вып. 10. – С. 11–47. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 7. Внуковіч, Ю. Характарыстычныя прыкметы беларусаў і літоўцаў у народаапісаннях ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні : зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2023. – Вып. 10. – С. 78–107. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 8. Валянціна Марчанка. Абрад «Свяча» і «Аброчныя абеды» на Краснапольшчыне Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 9. Іна Швед. «Это мыні маты прыказывала, я тое помніла всё врэм’я, всё врэм’я»: Жаночыя веды з вёскі над Капаёўкай у палявых запісах 2012 г. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 10. Вольга Трубач. На ўспамін пра Уладзіміра Зянько. Паэт, канструктар, фалькларыст Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 11. Лісты Мікіты Ільіча Талстога з Палесся. Падрыхтавала Святлана Талстая Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 12. Алена Сумко. Яўрэйскі свет вачыма беларускіх сялян (Па матэрыялах Дзісненскай фальклорна-этнаграфічнай экспедыцыі 2019 года) Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 1. unesco
 2. абрады і святы веснавыя
 3. абрады і святы зімовыя
 4. абрады і святы летнія
 5. абрады і святы сямейныя
 6. абрады і святы, звычаі
 7. адзенне
 8. адзенне вясельнае
 9. актуалізацыя
 10. арнамент
 11. архітэктура
 12. архіўныя фотаздымкі
 13. багач
 14. батлейка
 15. біяграфіі
 16. бортніцтва
 17. бубен
 18. важджэнне куста
 19. валачобнікі
 20. варожбы
 21. вусная гісторыя
 22. выраб музычных інструментаў
 23. выцінанка
 24. вышыўка
 25. вялікдзень
 26. вяселле
 27. галашэнні
 28. ганчарства
 29. гармонік
 30. гісторыя
 31. гуканне вясны
 32. гульні
 33. дзяды
 34. драўляная архітэктура
 35. дрэваапрацоўка
 36. дуда
 37. дудка
 38. дываны
 39. дываны маляваныя (маляванкі)
 40. дыялекты
 41. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
 42. жаніцьба Цярэшкі
 43. жніво
 44. замовы
 45. здабыўныя промыслы
 46. інвентар НКС
 47. інсітнае мастацтва
 48. інструменты духавыя (аэрафоны)
 49. інтэрпрэтацыі фальклору
 50. казкі
 51. калыханкі
 52. калядоўшчыкі
 53. каменныя дзевачкі
 54. каменныя крыжы
 55. камяні
 56. капэлі музыкаў
 57. каравай
 58. каравайная абраднасць
 59. карагоды
 60. касцюм
 61. краязнаўства
 62. крыніцы
 63. культура духоўная
 64. купалле
 65. кухня
 66. легенды
 67. ліра колавая
 68. масленіца
 69. металаапрацоўка
 70. міфалогія
 71. мовазнаўства
 72. могілкі
 73. музеі
 74. музыка
 75. музыка інструментальная
 76. музыкі
 77. найгрышы
 78. найгрышы танцавальныя
 79. народная медыцына
 80. ноты
 81. паганства
 82. памінальна-пахавальная абраднасць
 83. паясы
 84. песні абрадавыя
 85. песні бяседныя
 86. песні валачобныя
 87. песні велікодныя
 88. песні веснавыя
 89. песні восеньскія
 90. песні вясельныя
 91. песні гукальныя
 92. песні жартоўныя
 93. песні жніўныя
 94. песні калядныя
 95. песні карагодныя
 96. песні купальскія
 97. песні летнія
 98. песні лірычныя
 99. песні масленічныя
 100. песні пазаабрадавыя
 101. песні радзінныя/хрэсбінныя
 102. песні рэкруцкія
 103. песні траецкія
 104. песні юраўскія
 105. побыт
 106. Пост
 107. промыслы
 108. прыкметы
 109. прымхі і забабоны
 110. прыпеўкі
 111. пятровіца
 112. работнікі культуры
 113. радзіны
 114. русалле
 115. рушнікі / ручнікі
 116. рэлігія
 117. сакральная геаграфія
 118. саломапляценне
 119. святы мікола
 120. свяча
 121. скрыпка
 122. спас
 123. спевы
 124. спевы мужчынскія
 125. стравы
 126. страла, пахванне/ваджэнне стралы, сула
 127. строй
 128. строй жаночы
 129. танцы
 130. ткацтва
 131. троіца / сёмуха / зялёныя святкі
 132. тэкстыль
 133. тэорыя фальклору
 134. ушэсце
 135. фалькларыстыка
 136. фальклор
 137. фестывалі
 138. фестываль "Берагіня"
 139. хрысіцянства
 140. хрэсбіны / радзіны
 141. цымбалы
 142. Чарнобыльская аварыя
 143. шапавальства / лямец / войлак
 144. экспедыцыі этнаграфічныя
 145. экспедыцыйная методыка
 146. этнаграфічны музей
 147. этнамузыкалогія
 148. Юр'я

Каталогі

Віды публікацый

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.