1. 2021 - Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі [аўдыё-CD] Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (БДАМ) Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі (БДАМ), музычная сэрыя
 2. 2018 - Tradycyja. Мужчынская традыцыя спеву [аўдыё-CD] Традыцыя / Tradycyja, музычная сэрыя,праект
 3. 1966 - Русские народные песни Брянской и Ивановской областей [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 4. 2022 - Хораўка. Народная танцавальная музыка [аўдыё-CD]
 5. 2021 - Віцебска-Веліжскія запісы [аўдыё-CD] Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Аўтэнтычны фальклор беларускага памежжа, музычная сэрыя
 6. 2024 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Докшыцы-2012" [інтэрнэт] РМГА Студэнцкае Этнаграфічнае Таварыства (СЭТ)
 7. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD] Krusznia, Stowarzyszenie Dorzecze Niemna - Śladami Oskara Kolberga, цыкл відэа,экспедыцыя
 8. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў (CD-дадатак да зборніка артыкулаў) [аўд... Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (БДАМ) Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, перыядычнае выданне
 9. 2004 - Алесь Лось - Ліра. Лірніцкія песьні, псальмы і канты [аўдыё-CD] Студыя Bredzis Records
 10. 2023 - Стажары - Чорныя грэчкі, белыя крупы [інтэрнэт] Стажары (Беларусь)
 11. 2006 - Tylos Labanoro [аўдыё-CD]
 12. 2023 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Смаргонь-2018" [інтэрнэт] РМГА Студэнцкае Этнаграфічнае Таварыства (СЭТ)
 1. 1960 - Хрэсьбіны. Стараверы. (х. Маргі, Шаркоўшчынскі раён)
 2. 1925 - Дудары Барысаўшчыны сярод пісменнікаў-маладнякоўцаў (в. Хаўхоліца, Барысаўскі раён)
 3. год невядомы - стараверы в. Маргі (х. Маргі, Шаркоўшчынскі раён)
 4. год невядомы - Пахаванне. Страверы. (х. Маргі, Шаркоўшчынскі раён)
 5. дэкада невядомая - Сям’я старавераў з в. Мілейкі (в. Мілейкі, Мёрскі раён)
 6. 1800-я - Беларусы. Мужчына і жанчына ў строях (Беларусь)
 7. 1950-я - Стараверкі вёскі Астаноўка Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці (в. Астаноўка, Шаркоўшчынскі раён)
 8. 1950-я - Абраз "Маці Божая Адзігітрыя". (Беларусь)
 9. 1930-я - Бортнік даглядае пчол у борці (в. Зуброўка, Шчучынскі раён)
 10. 1904 - Дудар з Дзісненскага павету, з дудой (Мёрскі раён). ©️ Кусцінскі М. Ф. // Biblioteka Narodowa w Warszawie / Нацыянальн...
 11. 1902 - Сляпы лірнік, які акампануе сабе на ліры (Пухавіцкі раён). ©️ Могилянский Николай Михайлович // Музей антропологии и э...
 12. 1943 - Беларускі лірнік (г. Слонім, Слонімскі раён). ©️ Кучар Я.
 1. 2024 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2024...
 2. 2023 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2023...
 3. 1978 - Народная разьба па дрэву. Мінск, “Вышэйшая школа”, 1978. – 96с [кніга]
 4. 2012 - Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускай музычнай культуры: ХІХ - ХХІ стст. — Минск : Харвест, 2012. – 336 с.: ил. – (Неи...
 5. 2010 - Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускай музычнай культуры: ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст. — Мінск : Харвест, 2010. ...
 6. 1940 - Песні беларускага народа / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фальклора. Т. 1 / склаў М. Я. Г...
 7. 2021 - Смех и плач в традиционной культуре. Материалы VII Международной Школы молодых фольклористов / ред.-сост. Н. Н. Глазун...
 8. 2010 - «Цярэшка – святое дзела»: Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў) / Таццяна Валодзіна. – Вiцебск, 2...
 9. 2020 - Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях / Т. Беркович...
 10. 2022 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2022...
 11. 1994 - Веткаўскі музей народнай творчасці [кніга]
 12. 2022 - Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск : Беларуская навука, 2022. - 416 c. : іл. [кніга]
 1. Кашкурэвіч, Т. Літоўская дуда. Інструмент-міф / Т. Кашкурэвіч // DRUVIS : альманах ЦэнтраЭтнакасмалогіі KRYŬJA. – 2008. – № 2. – С. 101–112. Druvis, перыядычнае выданне
 2. Каянідзі, Л. Структурна-семіятычныя і гісторыка-генетычныя асабліва- сці беларускіх казак «Кумаў ложак» («Разбойнік Мадэй») (СУС 756В) / Л. Каянідзі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 62–86. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-62-86 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 3. Грыневіч, Я. Беларускія народныя песні на сцэне з 1880-х да пачатку 1930-х гг. / Я. Грыневіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 87–106. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-87-106 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 4. Пацюпа, Ю. Цэзура як функцыя метрыкі: кумулятыўная цэзура фальклорнага 8-складовіка / Ю. Пацюпа // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 107–130. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-107-130 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 5. Швед І. Фатаграфічны, рэліквійны і наратыўны медыумы праз прызму фалькларыстыкі (на сучасным матэрыяле Берасцейшчыны) / І. Швед // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 131–160. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-131-160 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 6. Фядотава, А. Адлюстраванне этнічных мішэняў і скрыптоў у жартах з архіўных матэрыялаў Уладзіміра Сысова / А. Фядотава // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасле- даванні : зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 183–196. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-183-196 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 7. Скварчэўскі, Дз. Сакралізацыя прыродных і культурных аб’ектаў у Беларусі (на прыкладзе калодзежа каля в. Паручнікі Бешанковіцкага р-на) / Дз. Скварчэўскі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні : зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 161–182. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-161-182 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 8. Ляшкевіч, А. Кулінарны код масленічнай абраднасці Беларусі і Падляшша / А. Ляшкевіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 197–219. DOI: 10.29235/2411-2763-2024-11-197-219 Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 9. Бутаў, І. Каталог непрызнаных цудаў Вілейшчыны / І. Бутаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 220-234.. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 10. Мяснікова, С. Вывучэнне беларускага фальклору ў Омскім Прыіртышшы / Соф’я Мяснікова // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С.235-247. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 11. Швед Іна. «Всэ так, Боже-Боже, шэ всэ вспомінаяцця...»: фотаальбом і каментар яго ўладальніцы з Павіцця Кобрынскага раёна / Іна Швед // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 262-278. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 12. Селях, А. Дзявочая рукапісная культура другой паловы ХХ ст.: па матэрыялах з Заходняга Палесся /Аксана Селях // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2024. – Вып. 11. – С. 248-261. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, кніжная сэрыя
 1. unesco
 2. абрады і святы веснавыя
 3. абрады і святы зімовыя
 4. абрады і святы летнія
 5. абрады і святы сямейныя
 6. абрады і святы, звычаі
 7. адзенне
 8. адзенне вясельнае
 9. актуалізацыя
 10. арнамент
 11. архітэктура
 12. архіўныя фотаздымкі
 13. багач
 14. батлейка
 15. біяграфіі
 16. бортніцтва
 17. бубен
 18. важджэнне куста
 19. валачобнікі
 20. варожбы
 21. вусная гісторыя
 22. выраб музычных інструментаў
 23. выцінанка
 24. вышыўка
 25. вялікдзень
 26. вяселле
 27. галашэнні
 28. ганчарства
 29. гармонік
 30. гісторыя
 31. гуканне вясны
 32. гульні
 33. дзяды
 34. драўляная архітэктура
 35. дрэваапрацоўка
 36. дуда
 37. дудка
 38. дываны
 39. дываны маляваныя (маляванкі)
 40. дыялекты
 41. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
 42. жаніцьба Цярэшкі
 43. жніво
 44. замовы
 45. запусты
 46. здабыўныя промыслы
 47. інвентар НКС
 48. інсітнае мастацтва
 49. інструменты духавыя (аэрафоны)
 50. інтэрпрэтацыі фальклору
 51. казкі
 52. калыханкі
 53. калядоўшчыкі
 54. каменныя дзевачкі
 55. каменныя крыжы
 56. камяні
 57. капэлі музыкаў
 58. каравай
 59. каравайная абраднасць
 60. карагоды
 61. касцюм
 62. краязнаўства
 63. крыніцы
 64. культура духоўная
 65. купалле
 66. кухня
 67. легенды
 68. ліра колавая
 69. масленіца
 70. металаапрацоўка
 71. міфалогія
 72. мовазнаўства
 73. могілкі
 74. музеі
 75. музыка
 76. музыка інструментальная
 77. музыкі
 78. найгрышы
 79. найгрышы танцавальныя
 80. народная медыцына
 81. ноты
 82. паганства
 83. памінальна-пахавальная абраднасць
 84. паясы
 85. песні абрадавыя
 86. песні бяседныя
 87. песні валачобныя
 88. песні велікодныя
 89. песні веснавыя
 90. песні восеньскія
 91. песні вясельныя
 92. песні гукальныя
 93. песні жартоўныя
 94. песні жніўныя
 95. песні калядныя
 96. песні карагодныя
 97. песні купальскія
 98. песні летнія
 99. песні лірычныя
 100. песні масленічныя
 101. песні пазаабрадавыя
 102. песні радзінныя/хрэсбінныя
 103. песні рэкруцкія
 104. песні траецкія
 105. песні юраўскія
 106. побыт
 107. Пост
 108. промыслы
 109. прыкметы
 110. прымхі і забабоны
 111. прыпеўкі
 112. пятровіца
 113. работнікі культуры
 114. радзіны
 115. русалле
 116. рушнікі / ручнікі
 117. рэлігія
 118. сакральная геаграфія
 119. саломапляценне
 120. святы мікола
 121. свяча
 122. скрыпка
 123. спас
 124. спевы
 125. спевы мужчынскія
 126. стравы
 127. страла, пахванне/ваджэнне стралы, сула
 128. строй
 129. строй жаночы
 130. танцы
 131. ткацтва
 132. троіца / сёмуха / зялёныя святкі
 133. тэкстыль
 134. тэорыя фальклору
 135. ушэсце
 136. фалькларыстыка
 137. фальклор
 138. фестывалі
 139. фестываль "Берагіня"
 140. хрысіцянства
 141. хрэсбіны / радзіны
 142. цымбалы
 143. Чарнобыльская аварыя
 144. шапавальства / лямец / войлак
 145. экспедыцыі этнаграфічныя
 146. экспедыцыйная методыка
 147. этнаграфічны музей
 148. этнамузыкалогія
 149. Юр'я

Каталогі

Віды публікацый

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.