1. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 2. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 3. 2017 - Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы [радыё]
 4. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 5. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 6. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 7. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 8. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 9. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 10. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 11. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 12. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 1. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
 2. Як пушчу стралу да й па ўсём сялу / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 3. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 4. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 5. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 6. Як пасеілі дзеўкі лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 7. Я сяжу, гарю-пылаю ны калінывым масту / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 8. Я скакала-плясала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 9. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 10. Э-відзіць, відзіць маё вочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 11. Што й на нашай вуліцы / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 12. У Пірялёўцы на гapэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 13. Ты леці, стріла, ты леці, стріла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 14. Сама іду па камяню / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 15. Са цвітком я хажу / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 16. Посею я конапелюшку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 17. По реке, реке гаголушка плувёт / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 18. Песянка мая малінькая / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 19. Пад зарёю я сядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 20. Паганяй валы ў сад вішнёвы / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 21. Па садочку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 22. Ох ты, снытачка, шчамяліначка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 23. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 24. Ой, ідзі, страла да ў тое сёла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 25. Ой, пад белою, пад березою / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 26. Ой, на Вялікадня / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 27. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 28. Ой, зорька мая вечаровая / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 29. Ой, было й ў свякрухі чатыры нявесткі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 30. Ой ты, ластачка, ты касатая / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 31. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 32. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 33. Ні жар згаряя / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 34. Не летай-ка, галачка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 35. Наша й вуліца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 36. На траўцэ-мураўцэ Іванька гуляя / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 37. На том баку дуба сякуць / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 38. На гарэ лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 39. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 40. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 41. На Янкавай гарэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 42. Мой алешнічак / У майго татачкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 43. Коло мліна каліна / песня, аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 44. Канапель, канапелюшка зялёнінькая / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 45. Жана й мужа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 46. Да ляцела стрэла / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 47. Да й штоль па морю / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 48. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 49. Вы гуляйце, дзеўкі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 50. Верный наш колодец / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 51. В нашем округе / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 52. В кырагоде былі мы / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 53. Ай, у садзіку, пад ігрушаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 54. Ай, па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 55. Ай у балоці на калодзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 56. А ў нашых вароцечках / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 57. А ў лужку, ў лужку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 58. А я скакала-плясала / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 59. А тонкая былінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 60. А на нашай вуліцы дзевачкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 61. А мы проса сеелі, сеелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 62. А з-пад лесіку, а лесу цёмного / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 63. Ў майго татачкі двор над гарою / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 64. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 65. Ішоў міленькі лужочкам, а я млода беражком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 66. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 67. My па вуліцы карагод ведзём / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 09:22:49

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.