1. 2019 - Назина, И. Д. Системно-структурные особенности традиционной музыкально-инструментальной культуры Беларуси / И. Д. Нази...
 2. 2019 - Жаканава, К. Народны cкрыпач з Чавушчыны Пётр Дзянісавіч Жаканаў // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогі...
 3. 2017 - Назина, И.Д. О ранних формах традиционной инструментальной музыки белорусов / И.Д. Назина // Весці Беларускай дзяржаўн...
 4. 2014 - Хаздан, Е.В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е.В. Хаздан // Музычная культура Беларусі і св...
 5. 2014 - Назина, И.Д. Звуковые инструменты в похоронно-поминальной обрядности белорусов / И.Д. Назина // Музычная культура Бела...
 6. 2013 - В. Калацей, К. Ремишевский. К вопросу о морфологии белорусской дуды (по видеоматериалам первой половины хх в.). // "Mu...
 7. 2010 - Назина, И. Белорусская народная музыкально-инструментальная культура в ее этнических константных проявлениях / И. Нази...
 8. 2010 - Мациевский, И. Традиционная музыка белорусов как фактор этнической идентификации / И. Мациевский // Современное музыко...
 9. 2006 - Назіна, І. "Песеннае – інструментальнае" ў музычным фальклоры беларусаў / І. Назіна // Музычная культура Беларусі і св...
 10. 1979 - Назина И. Д. Дуда // Белорусские народные музыкальные инструменты: Самозвучащие, ударные, духовые. — Мн.: Наука и техн...
 1. 2021 - Народная інструментальная музыка Беларусі (палявыя запісы І.Дз.Назінай) [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 2. 2020 - Кушлянская капэла (з архіву Ул. Бярберава) [інтэрнэт]
 3. 2019 - Капэла Колісьнія / Kapela Koliśnija [інтэрнэт]
 4. 2017 - Любанская 10+. Частка 2. Танцавальныя найгрышы [аўдыё-CD]
 5. 2017 - Любанская 10+. Частка 1. Найгрышы для навучання [аўдыё-CD]
 6. 2017 - Гасцінец - Сямейны ансамбль Ліпскіх "Радзімічы" і калектыў "Паазер'е" (Паставы) [радыё]
 7. 2017 - Беларуская этнафонія - „Варган“, фальклорны гурт [радыё]
 8. 2017 - Беларуская этнафонія - СЭТ - Ляхавіцкая экспедыцыя (Лук'янава, Янкевіч, Гвоздзева) [радыё]
 9. 2016 - Гасцінец - Песні і танцавальная музыка Століншчыны (і іншых рэгіёнаў) [радыё]
 10. 2013 - Юрась Панкевіч — Дуда беларуская [аўдыё-CD]
 11. 2010 - Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD) [аўдыё-CD]
 12. 2009 - Человек творящий (наигрыши цимбалистов) [аўдыё-CD]
 13. 2009 - Вясковая лірыка. Рамансы, дрындушкі [аўдыё-CD]
 14. 2008 - Брэсцкае Палессе ТМКБ Том 4. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 15. 2008 - Musical folklore of Byelorussia [аўдыё-CD]
 16. 2008 - Musical folklore of Byelorussia [аўдыё-CD]
 17. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 18. 2006 - Натальля Матыліцкая - Пчолачка [аўдыё-CD]
 19. 2005 - Tradycyjanaja smykowaja muzyka Bielarusi - Hraje kapelia Alesia Lasia [аўдыё-CD]
 20. 2005 - Kapela Alesia Lasia - Musika Inkognita [аўдыё-CD]
 21. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 22. 1990 - Voyage En URSS 1 – Russie – Ukraine – Bielorussie [аўдыё-CD]
 23. 1988 - Voyage En URSS - 2 - Ukraine / Bielorusie [грампласцінка]
 24. 1981 - Напевы Полесья: фольклорная экспедиция по селам Белоруссии. [грампласцінка]
 25. 1975 - Атлас музыкальных инструментов народов СССР (приложение к книге) [грампласцінка]
 26. 1936 - C. Навіцкі і Х. Шмелькін - У месяцы верасні / Беларуская полька (дуэт цымбалістаў) [грампласцінка]
 1. 2012 - Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускай музычнай культуры: ХІХ - ХХІ стст. — Минск : Харвест, 2012. – 336 с.: ил. – (Неи...
 2. 2010 - Сасноўскі Зміцер. Гісторыя беларускай музычнай культуры: ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст. — Мінск : Харвест, 2010. ...
 3. 2009 - Ромодин А. Человек творящий. Музыкант в традиционной культуре. СПб.: РИИИ, 2009. 288 с. [кніга]
 4. 2007 - Dudy : instrument mało znany polskim ludoznawcom / Zbigniew Jerzy Przerembski. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Aka...
 5. 2006 - Dudy : dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej / Zbigniew Jerzy Przerembski. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej A...
 6. 1990 - Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка) [грамп...
 7. 1989 - Беларуская народная інструментальная музыка / [Фоназапісы, натацыя, рэдагаванне і сістэматызацыя найгрышаў, уступны ар...
 8. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 9. 1979 - Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Самозвучащие, ударные, духовые. Ред. М. Я. Гринблат. — Мн.:...
 10. 1941 - Белорусские народные песни / АН СССР, Ин-т лит. ; сб. сост. З.В. Эвальд ; коммент. Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд, К.В. Кв...
 11. 1929 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 2, вып. 7: С начала до к...
 12. 1929 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 2, вып. 6: С начала до к...
 13. 1928 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 2, вып. 5: С начала до к...
 14. 1928 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 2, вып. 4: С начала до к...
 15. 1928 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 1, вып. 3: С древнейших ...
 16. 1928 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 1, вып. 2: С древнейших ...
 17. 1928 - Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века — Т. 1, вып. 1: С древнейших ...
 18. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 19. 1840 - Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji, o jego muzyce, śpiewach, tancac...
 1. Яблачка / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 2. Шубашурка : полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 3. Цыганачка / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 4. Факстрот "Маленькая Мары" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 5. Тапор / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 6. Танец. Цымбалы / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 7. Танец. Лявоніха / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Мазыр, Мазырскі раён
 8. Танга Маленчыка / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 9. Сэрца / найгрыш, тэкст,аўдыё — Вілейскі раён
 10. Субота / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 11. Страданія / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 12. Страданні / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 13. Старадаўні вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 14. Рускага / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 15. Прыпевачныя мелодыі / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Абчуга, Крупскі раён
 16. Полькі / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 17. Полька. Танец / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 18. Полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 19. Полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 20. Полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 21. Полька (ver.2) / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 22. Полька "на лён" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 23. Полька "Танцуй, весяліся" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 24. Полечка / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 25. Плясавыя / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 26. Пальмінскі вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 27. Палескія найгрышы / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 28. Паедзем, сваты / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 29. Падыспань, Ва саду лі / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 30. Падыспань / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 31. Откланення / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 32. Нарэчэнька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 33. Найгрыш да танца “Тустэп” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 34. Найгрыш да танца “Полька” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 35. Надзя / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 36. На рэчаньку / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 37. На лаве / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 38. Месяц / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 39. Марш "Як дораць маладую" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 40. Мазурка. Танец / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 41. Лянцей / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 42. Лявоніха. Танец. / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 43. Лявоніха / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 44. Крыжачок / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 45. Кракавяк / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 46. Кракавяк / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 47. Кацюша / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 48. Карабейнікі / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 49. Карабейнікі / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 50. Кадрыля. Танец / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 51. Кадрыля на некалькі каленаў / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Мазыр, Мазырскі раён
 52. Кадрыля / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 53. Кадрыля "на пяць кален" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 54. За гарой зайка коціцца / песня, тэкст,аўдыё — Крупскі, Крупскі раён
 55. Два ритуальных инструментальных наигрыша и припевки "Под драку" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 56. Вясельны найгрыш на кларнеце, выконваецца “да чаркі” / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 57. Вясельны марш ‘’Пуд коровай’’ / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 58. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 59. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 60. Вясельная песня інструментальная версія / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 61. Вецер з поля / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 62. Вальсок вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 63. Вальс. Танец / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Груздава, Пастаўскі раён
 64. Вальс пра вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 65. Вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 66. Вальс "Чурылаўскі" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 67. Вальс "На сопках Маньчжурыі" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 68. Вальс "Літоўскі"-2 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 69. Вальс "Літоўскі"-1 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 70. Вальс "Залатыя горы" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 71. Барыня з прыпеўкамі / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 72. Барыня / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 73. Барыня / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 07:42:58

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.