1. Як я ў таткі загавела / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 2. Як пушчу стрялу / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 3. Як пушчу стралу да й па ўсём сялу / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 4. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 5. Як пойду я й дарогою / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 6. Як пойдзім мы на заручыны / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 7. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 8. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 9. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 10. Я скакала-плясала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 11. Я сама себя сгубила / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 12. Я мяту, мяту двор мяцёлкыю / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 13. Я думала Маслянкі - сем нядзель / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 14. Эй, а ты вылеці, чорна галачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 15. Шырокі двор, маленькі збор / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 16. Шырокая паляначка - добрэ жыто жаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 17. Шчодры вэчор, добры вэчор! 
Ну-ну-ну, Козёл / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 18. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 19. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 20. Шчодзер-бодзер / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 21. Шуміць і гудзе, пчолна матка йдзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Мыслоціна, Глускі раён
 22. Што то за прыдыво / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 23. Што й пад вішаннем / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 24. Што й на нашай вуліцы / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 25. Што в ляску, в ляску, на жоўтам пяску / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 26. Шось у лесе гукае / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 27. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 28. Шлі коляднічкі, й’уморыліса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 29. Шла Купалка па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 30. Шаўкова ніточка, а к сцяне б'е / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 31. Чэрэз полэ шырокэе, чэрэз морэ глыбокэе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 32. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 33. Чэраз гай зіляненькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 34. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 35. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 36. Чырвоныя нашы вішні / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 37. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 38. Через рэчку / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 39. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 40. Чаму, зязюля, не кукавала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 41. Чаму цябе, Масленіца, ды ня сем нядзель / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 42. Чаго ты лося, чаго ты, дзікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 43. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 44. Ці ў дома-дома сам пан-гаспадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 45. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 46. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 47. Ці дома-дома, молад Іванька / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 48. Ці дома-дома сам пан господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 49. Цешча для зяця пірог спікла / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 50. Цепэр Купайло, завтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 51. Хрыстос-спасіціль ў палноч радзiўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 52. Хорошуха да сажаласа / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 53. Ходзя Ілля на Васіля / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 54. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 55. Хваліласа коровайніца / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 56. Хвалівсо коровай в пэчі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 57. Хадзіў чыжак па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 58. Хадзілі, блудзілі валачобнічкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 59. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 60. Ужэ літо й начынае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Псышчава, Іванаўскі раён
 61. Ужо паўднёвачкі гудуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 62. У хрэснаго татухны барада гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 63. У полі жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 64. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 65. У нашай Жэнечкі беда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 66. У нас сягоння Маслініца / песня, тэкст,аўдыё — в. Браздзецкая Слабада, Чашніцкі раён
 67. У нас сягоння / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 68. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 69. У Пірялёўцы на гapэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 70. Тэпэр Купала, й’а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 71. Тэпэр Купала, а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 72. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 73. Тэпэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 74. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 75. Ты леці, стріла, ты леці, стріла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 76. Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 77. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 78. Там на речкі, на Гардані / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 79. Сёньня Купала ― заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 80. Сёнь Купалка купалася / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 81. Сядзіць галубок на піраплоці, гарох клюець / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 82. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 83. Сядзелі дзеўкі на дасцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 84. Сядзелі бабы пыд акном / песня, тэкст,аўдыё — Аршанскі раён
 85. Сягоння ў нас ды хрысьцінушкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 86. Сэділы бабы пуд вэньцом / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 87. Сьвятоя Юр'я / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 88. Сь[в]яты вечор, сь[в]яты Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён
 89. Сыпце, сыпце пшаніцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 90. Стояла Манічка под вынцэм / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 91. Старша сваха да цыцатая / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 92. Стал Пан Хрыстус з мэртвых / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 93. Спасіба, маі падружкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вярэчча, Гарадоцкі раён
 94. Сонейко прыгрэло, вэсна прылецела / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 95. Свеціць месяц над гумном / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 96. Сама старша каравайначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 97. С-под белого да березнічку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 98. Росці, коровай, як ліпонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 99. Рождэство славное / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 100. Рано да рано, за горою новій двор / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 101. Рай, коню / песня, тэкст,аўдыё — Веткаўскі раён
 102. Раждество тваё, Хрысце Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 103. Радуйся, Марыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 104. Пірад Пятром, пятам днём / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 105. Пэтрова нучка маленька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 106. Пытаюся ў перапечы / песня, аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 107. Прыпеўкі да Цярэшкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Стаі, Лепельскі раён
 108. Прыйшоў кум да кумы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 109. Прыйшла, дзевачкі, маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 110. Прыйшла Каляда ўвечэры / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 111. Прыйшла Каледа ўвечара / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 112. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 113. Прыехала Каляда з вечара / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 114. Прыдвечной родівся под леты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 115. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 116. Предвечна / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 117. Праду я праду, спатанькі хачу / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 118. Праважаем Юр'я за сяло / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 119. Посею я конапелюшку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 120. Покуць мая, покуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 121. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 122. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 123. Пойдзім, сястрыца, пад ясну зарыцу. Цёмна ночка Іванова! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 124. Пойдзем, дзеўкі кругом жыта / песня, тэкст — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 125. Пойдзем, дзевачкі, мы ў гай гуляць / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 126. Пожэну я волы зелёнэй дубровэй / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 127. По реке, реке гаголушка плувёт / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 128. По місяцу жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 129. По малу, сваття, на поріг ступайтэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 130. По конец стола седзіць Мікола / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 131. Песянка мая малінькая / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 132. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 133. Пахільная да дзеравца / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 134. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 135. Пара, маці, да жыта жаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 136. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 137. Пакукай, зязюлька, а ў лясе, ў лясочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 138. Пайдзём, дзеўкі, лугом / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 139. Пайдзём, братцы / песня, аўдыё — в. Чурылава Далёкае, Мёрскі раён
 140. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 141. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 142. Пад яльнічкам-бярэзнічкам// Мамка мая родненькая / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 143. Паганяй валы ў сад вішнёвы / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 144. Па сінях-сінях ды навюсінькіх / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 145. Па садочку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 146. Па гарэ бабы хадзілі / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывое, Талачынскі раён
 147. Ох, і по сэлу й да сэлу і Лобэцькому / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 148. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 149. Ох, не ламайця каліначку ў лузі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 150. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 151. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 152. Ох і дзе ж я ні хадзіла / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 153. Ох ці ох, ох ці ох / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 154. Ох ты, сонцэ мое ясненьке / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 155. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 156. Ох Егор ты, Егорушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 157. Ой, ў ляску, ў ляску / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 158. Ой, ў леску-леску / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 159. Ой, ішла дзеўка за бором, бором / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 160. Ой, ідзі, страла да ў тое сёла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 161. Ой, ігрушэчка кучэравая / песня, тэкст,аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 162. Ой, і дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 163. Ой, як села млода Зіночка за сталом / песня, тэкст,аўдыё — аг. Камень, Лепельскі раён
 164. Ой, як выйду я, да як крыкну я / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 165. Ой, яблынка наша / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 166. Ой, я плачу, вы не чуеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 167. Ой, я выйду на вуліцу / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 168. Ой, шчодзір-шчодзір / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзякавічы, Жыткавіцкі раён
 169. Ой, чок-чок-чок-чок / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 170. Ой, чок-чок-чок, на гарэ ваўчок / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 171. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 172. Ой, учора з вечора / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 173. Ой, устань-устань сам пан-госпадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 174. Ой, у ныдылю поранэнько / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 175. Ой, у нашаго ж свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 176. Ой, у гародзе ды на пагодзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 177. Ой, у Кіеві, ў слаўным городзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Канатоп, Нараўлянскі раён
 178. Ой, ты, Купайло, Купайлочко / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 179. Ой, ты лозушка (вар. 2) / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 180. Ой, ты ластаўка, ты касатая / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 181. Ой, там на дошчачках/А казалі людзі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 182. Ой, сённі Купайло, взаўтры Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 183. Ой, стэклося да две рэчэнькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 184. Ой, стаіць явор тонкі высокі / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 185. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 186. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 187. Ой, рано-рано / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 188. Ой, рана, рана, куры запелі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 189. Ой, прылытілы галочкы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагадашч, Іванаўскі раён
 190. Ой, попе, попе, Гардзею / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 191. Ой, пойду я під ліпоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 192. Ой, под Кіявам, пад Чарнігавам / А ў полі, полі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 193. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 194. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 195. Ой, пад белою, пад березою / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 196. Ой, ну-це, ну-це, не говорыце / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 197. Ой, ну-ну, коза, ой, ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 198. Ой, но-но, каза, гой, но-но, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 199. Ой, не росьці жы, ўкропе / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 200. Ой, нашто ты мяне, моя мамачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 201. Ой, над рэкою, над глыбокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 202. Ой, на морі, на сінёму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 203. Ой, на моры да на сінём / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 204. Ой, на гаре васілёчак / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 205. Ой, на Вялікадня / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 206. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 207. Ой, маслянка-нішчаслінка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 208. Ой, мамачка, да й, мамачка, восянь / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 209. Ой, ляцелі два галубочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 210. Ой, кумачкі, галубачкі, сестрыцы мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 211. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 212. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 213. Ой, коню, мой конь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 214. Ой, конь бежыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 215. Ой, зорька мая вечаровая / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 216. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 217. Ой, знайці, знайці сірату / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 218. Ой, за лесом-лесом сонцэ сіяе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 219. Ой, едзь, малойчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 220. Ой, дума ж моя дума / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 221. Ой, до конца, жэнчыкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 222. Ой, дзевачкі, дамой пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 223. Ой, дайтэ мне раду / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 224. Ой, дай, Божа, нам коляд даждаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 225. Ой, да ў полі дажыначкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 226. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 227. Ой, гаем-гаем, за зэлэнэнькім / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 228. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 229. Ой, весна, весняночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 230. Ой, в саду-саду пава ходыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 231. Ой, в леску-в леску на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 232. Ой, в леску, в леску, на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 233. Ой, брат сястру за стол вядзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 234. Ой, а на Яна Купала / песня, аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 235. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 236. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіц[а] / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 237. Ой, Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 238. Ой, Пэтро Ільлю клічэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горталь, Івацэвіцкі раён
 239. Ой, Купало, Купало, дзе ж зімовало? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лахаўка, Лунінецкі раён
 240. Ой, Вэсна-красна, шчо ты нам прынесла? / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 241. Ой, Божае нарожджанне / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 242. Ой, Іванькава маці / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 243. Ой іду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 244. Ой чабор, чабор кала дарогі / песня, тэкст,аўдыё — Бобр, Крупскі раён
 245. Ой у полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 246. Ой у лесі на орэсі цецера повісла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 247. Ой у городэ, на пэрэходэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 248. Ой у городэ на пэрэходэ.. Ой ты, бабочка, стара галочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 249. Ой рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 250. Ой рана-рана пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 251. Ой рана-рана куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 252. Ой рана на Івана / песня, тэкст,аўдыё — Бобрский, Крупскі раён
 253. Ой пара дамоў, пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 254. Ой наш пан молодзенькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 255. Ой на горэ комарыкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 256. Ой масленка, бела гуска / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 257. Ой лесом-лесом сонэйко грае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 258. Ой каб калядак нядзель дзесятак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 259. Ой добры вечар табе, пан-хазяін / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 260. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 261. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 262. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 263. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 264. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 265. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 266. Ну-ну-ну, каза, ну-ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 267. Ну-ну-ну казёл, ну-ну шэранькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 268. Новая рада свету заявыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 269. Нова радасьць стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 270. Нешчо в полі курыць-курыць / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 271. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 272. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчаны, Верхнядзвінскі раён
 273. Негодзяй, негодзяй, неўмувато дзевко / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 274. Неба і земля ныне таржэствует / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 275. Не пужайтэся, сваты / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 276. Не маракуй, мая мамачко / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 277. Нашы жнейкі маладыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 278. Наша печка рогочэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 279. Наша й вуліца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 280. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 281. Народжэнне Хрыста-Спаса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 282. Накідай, матко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 283. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 284. На том баку дуба сякуць / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 285. На сіням море / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 286. На святога Яна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 287. На рэчаньцы на быстрэнькай / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 288. На мураве на тураве / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 289. На моры вутка купалася / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 290. На моры вутка купалася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 291. На луцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 292. На заручынках былі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 293. На гряной недзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 294. На граной нядзелі русалкі сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 295. На горке, на прекрасе / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 296. На гаре бабы сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Засожжа, Мсціслаўскі раён
 297. На вяселейка прыбіралася / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 298. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 299. На вуліцы на шырокай / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 300. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Тоўпіна, Чашніцкі раён
 301. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — Антонаўка, Аршанскі раён
 302. На вуліцы дзеўкі гулялі Масленіцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Кругліца, Чашніцкі раён
 303. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Варанцэвічы, Талачынскі раён
 304. На вуліцы Масленіца / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 305. На вашам дварэ / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 306. На Дунаёчку / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 307. Мы па жэрдаццы йдом / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 308. Мы маслянку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 309. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 310. Мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўганы, Гарадоцкі раён
 311. Молоды Васенько ранесенко ўстаў / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 312. Молод Іванька за сталом сядзіць / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 313. Многія, многія, многія лета. Шчодры вэчор, добры вэчор! Ой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 314. Маці галосіць на вяселлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 315. Мацерь мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 316. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 317. Маслінка, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 318. Масляная-шчаслівая / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 319. Масляная, вот я йду / песня, аўдыё,ноты — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 320. Масленіца, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 321. Масленіца дырыгая / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 322. Марозы трашчаць ― вароты скрыпяць / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 323. Манечка раненко ўстала / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 324. Малады Жэнячка хваліўся канём / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 325. Маладая малодачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 326. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 327. Ляцела сойка й а чэраз дуброўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 328. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 329. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 330. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 331. Лецела стрэла / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 332. Кумок, а чаго й любок / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 333. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 334. Кум куму любіў / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 335. Куляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаравіца, Драгічынскі раён
 336. Кукуй, зязюля, на Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 337. Кукавала зяўзюлячка ў садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 338. Кукавала зязюлька в садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 339. Кудрава верба / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Мёрскі раён
 340. Красная Ірачка, расці скорынька / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 341. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 342. Коло мліна каліна / песня, аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 343. Коза / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 344. Клёновая да лісцінонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 345. Караваю, мой раю / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 346. Каменная пячэнька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 347. Кала цераму новага / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 348. Кала лесу касец косіць / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 349. Как на нашай ніўке сягоння абжынкі / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 350. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 351. Й а на нашой вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 352. Зялёны чабор / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 353. Зязюлечка мая, шэрэнькая кукушэчка / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарбачэва, Расонскі раён
 354. Звезда ясна воссіяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 355. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 356. Застукацелі, загрукацелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 357. Заплакала ж дівочка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Багданаўка, Лунінецкі раён
 358. Запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 359. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 360. Закурыўся ціхі дробны дожджак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 361. Закукала зязюлячка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 362. Закацісь-завалісь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 363. Закацісь, закацісь, жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 364. Закацілася жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 365. Зажурыласа крутая гора / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 366. Загуду, як загуду, загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 367. Заграгала шэра вутачка на моры / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 368. За чэсть, за хвалу, за добрэ здоров’е / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 369. За цёмным баром брала ўдова лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 370. За рякой у трубу трубят / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 371. За лясом сонейка іграя / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 372. За горою каменою стоіць цэркоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 373. За горою выл бушуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 374. За гарой зайка коціцца / песня, тэкст,аўдыё — Крупскі, Крупскі раён
 375. Жылі-былі два браціткі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Мёрскі раён
 376. Жніця, жнеячкі, жніця / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 377. Жнеі мае, жнеі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 378. Жана й мужа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 379. Ехаў Іванька з крутых гор / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 380. Ды пойдзем, сястрыца, з гары на далінку / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 381. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 382. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 383. Добрый вэчор тому / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 384. Добры вечор, сваты вечор / песня, тэкст,аўдыё — в. Чамярын, Пінскі раён
 385. Добры вечар, халодная хатка / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 386. Добры вечар, гаспадару. Ніхай так будзіць! / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 387. Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 388. Добры вечар таму, хто ў этам даму / песня, тэкст,аўдыё — в. Даколь, Глускі раён
 389. Добры вечар таму, хто ў етом даму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 390. Добры вечар табе, пане гаспадару / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 391. Добры вечар вам, прыйшоў казёл к вам / песня, тэкст,аўдыё — в. Балашэвічы, Глускі раён
 392. Дзевочкі-малодкі, выходзіце з дому / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 393. Дзе ты, гуско, летала-летала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 394. Дзе ж ты, Купала, ноч начавала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 395. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 396. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 397. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 398. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 399. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 400. Да хадзіла Танячка па гароду / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 401. Да пайдзём, сястрыцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 402. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 403. Да на болоті жы косяр косыть / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 404. Да на балоце чароцінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 405. Да на Дунаечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 406. Да мы Юр'я пачынаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 407. Да ляцела стрэла / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 408. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 409. Да кругом-кругом балоцечка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 410. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 411. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 412. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 413. Да бела бяроза румяна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 414. Да Юрэй, маці, ключэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 415. Да Купайла ночка невалічка / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 416. Гусі мае серыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Хадунь, Клімавіцкі раён
 417. Гуляй, гуляй, Пэтро, ў полі / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 418. Гу, весна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 419. Госцікі мае, зазноба мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 420. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 421. Гой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 422. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабровічы, Глускі раён
 423. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Акцяброва, Кармянскі раён
 424. Го-га-го, кыза / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 425. Гаспадару, слаўны пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Мілейкі, Мёрскі раён
 426. Гаспадарочак, ды слаўны паночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 427. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 428. Галашэнне нявесты пад язык / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 429. Гаворка. Ішла зора ясна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 430. Гаварыла шырокае поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 431. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 432. Вісняначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 433. Вісна-красна, што нам пранесла, то-то-то! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 434. Вясняначка, дзе твая дочка Таццяначка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 435. Вясельнае галашэнне нявесты і маткі пад гармонік / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 436. Вялікдзень ідзець, а мне нечага надзець / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 437. Вышла звёзда із востока / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 438. Вышел Ваня на крылечко / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 439. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Ізабеліна, Астравецкі раён
 440. Выкацілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 441. Выйду я на двор – бычкі бушуюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 442. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 443. Вы кумачкі-галубачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 444. Вы камарыкі мае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 445. Вы гуляйце, дзеўкі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 446. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 447. Вол бушуе, вясну чуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 448. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 449. Вецярок вее, жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — в. Кісялёўка (ліквідаваны), Касцюковіцкі раён
 450. Вецяр вея, сонца грэя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 451. Весняночка й паняночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 452. Весна-красна, да чужые дзеўкі ткуць кросна / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 453. Верный наш колодец / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 454. Вдарыло да сухая вэсно / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 455. Вароты рыпяць, марозы чуюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Трайчаны, Любанскі раён
 456. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 457. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 458. В майго таткі нова хатка. Коліда! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 459. В Рожэство Хрыстово / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 460. Был у бабушкі казёл / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Глускі раён
 461. Буйны ветры падымаліся / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 462. Будзь даволен, Іванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 463. Будзем мы Цярэшку жаніць / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 464. Божа мой! Юр'ява маці ў сьвет пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 465. Божа благодаці, Варварыная мацi / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 466. Бог прадвечны народзіўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Harasimowicze, Powiat sokólski
 467. Бліжэй-бліжэй, калядкі / песня, тэкст,аўдыё — Мінскі раён
 468. Благаславі, маці, вясну заклікаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 469. Благаславі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 470. Бабулечка-красулячка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 471. Ах ты лісынька лісывая / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 472. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 473. Арэхаўя зялёная / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзянісава, Мёрскі раён
 474. Арол божжа пташка. / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 475. Ай, у садзіку, пад ігрушаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 476. Ай, па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 477. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 478. Ай, кылядачкі, бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алюты, Дрыбінскі раён
 479. Ай, калядачкі, прыбліжыцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывыя, Талачынскі раён
 480. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — п. Бобр, Крупскі раён
 481. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — в. Аўхуты, Талачынскі раён
 482. Ай, калядачкі, вы вярніцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 483. Ай, едзем-едзем борам-барамы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 484. Ай, дзе ж быў сілязень / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 485. Ай, борком, борком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 486. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 487. Ай у вагародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 488. Ай у балоці на калодзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 489. Ай клён зялён, да дарожачкі схіліўсь / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 490. Ай калядачкі, а на дуб, на дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 491. Ай заскрыпелі новыя вароты / Ой а ну те-ка вы / Закацісь-завалісь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 492. Агу, весна, агу, красна / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 493. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 494. А ўчора з вячора / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 495. А ўжо Іван наступаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 496. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 497. А ў полі ў полі стада курапятак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 498. А ў полі пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 499. А ў полі жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 500. А ў папа, у папа крывая вэрба / песня, тэкст,аўдыё — в. Залессе, Пружанскі раён
 501. А ў пана Алега вумная жана / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 502. А ў новых сенях Каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 503. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 504. А ў нашага свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 505. А ў нашага пана дажыначкі рана / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 506. А ў нас, а ў нас сяння Маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Бялыніцкі раён
 507. А ў майго татачкі жыцечка пахілілась / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 508. А ў лузі, у лузi / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 509. А ў лужку, ў лужку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 510. А ў лесе на верасе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 511. А ў крывога танца / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 512. А ў каго вінаград на дварэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 513. А ў заінькі тры думухны / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 514. А ў гародзе рэпка / песня, тэкст,аўдыё — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 515. А ў бару-бару свяча гарэла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 516. А я ў полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 517. А я ў полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 518. А я скакала-плясала / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 519. А я прала / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 520. А я в бору да жыто жала / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 521. А чыё ж гэта жыта / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 522. А чыя гэта маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 523. А ці поўна арэхавая чаша / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 524. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 525. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 526. А хто ета йдзе - дуброва гудзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 527. А у варот бяроза стыяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 528. А ты, Масленіца, белый сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 529. А тонкая былінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 530. А тапу-тапу на жоўтым пяску / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 531. А талды, талды, зарадзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 532. А спасіба кавалю / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 533. А сайдзіцесь-ка тучкі ў кучку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 534. А с-пад лесу, лесу цемныва / песня, тэкст,аўдыё — в. Пірагі, Дубровенскі раён
 535. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 536. А паедзім мы горы-даліны раўнаваць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладасна, Лепельскі раён
 537. А па двару клановай ліст паслаўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 538. А нікому а так а ні журненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 539. А наш сватко харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 540. А на моры хісткая кладка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 541. А на гарэ, на гарэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 542. А на гарэ сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 543. А мы проса сеелі, сеелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 544. А мы маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 545. А мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Забарочча, Гарадоцкі раён
 546. А мы Маслінку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Мяжа, Гарадоцкі раён
 547. А мы Масленіцу дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — Пскоўская вобласць
 548. А ляцела сойка цераз наша полька / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 549. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 550. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 551. А знаць садзіку-вінаградзіку / песня, тэкст,аўдыё — в. Цясты, Верхнядзвінскі раён
 552. А заспорыў Дунай з морам / песня, тэкст,аўдыё — в. Зачэпічы, Дзятлаўскі раён
 553. А з-пад лесіку, а лесу цёмного / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 554. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 555. А вясёленькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 556. А вы ж мэні дожынкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 557. А весна, весна, вясеначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 558. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 559. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 560. Ў нас сёння дажыначкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 561. Ў нас сягоння дожыночкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 562. Ў нас сягоння Юр’еў дзень / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 563. Ў майго татачкі двор над гарою / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 564. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 565. Ў бору була, мед варыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 566. Ў Ванькі на дваре / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 567. Ішоў міленькі лужочкам / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 568. Ішлі-пашлі, сюда прышлі. Хрыстос Васкрэс, Сын Божы! / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 569. Ішлі хмаркі й ў тры паркі / песня, тэкст — в. Баранава, Старадарожскі раён
 570. Ішла сьвіньня па ляду. Коліда, коліда! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 571. Іскарка-прыгаўка Томачка ў мамкі прыгаўка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 572. Із-пад дуба, із-пад корэня / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 573. Ідуць, ідуць Калядкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 574. Іванава матка ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 575. І ўгэ жы сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Яжаўкі, Лунінецкі раён
 576. І святы вечары прішлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 577. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 578. І даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
 579. Ёй, вжэ сонца да за бором / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 580. Hi калышыся й, асіначка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 581. (Пагані)Перагані, Божа, хмарку / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 18:49:02

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.