1. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 2. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 3. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 4. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 5. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD]
 6. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 7. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 8. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 9. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 10. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 11. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 12. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка]
 1. Яшчэ соняйка не усходзіла / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 2. Як послала Ваньку маці яровое жыто жаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 3. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 4. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 5. Шлі салдаты слабадою / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 6. Хадзіў чыжак па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 7. Ужэ літо й начынае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Псышчава, Іванаўскі раён
 8. Тэпэр Купала, й’а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 9. Тэпэр Купала, а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 10. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 11. Сёньня Купала ― заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 12. Сёнь Купалка купалася / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 13. Слава Богу, што мой муж харошы / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 14. Серая ты зезюлячка / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 15. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 16. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 17. Пірад Пятром, пятам днём / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 18. Пэтрова нучка маленька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 19. Пора, маты, жыто жаты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 20. Пойдзім, сястрыца, пад ясну зарыцу. Цёмна ночка Іванова! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 21. Пакукай, зязюлька, а ў лясе, ў лясочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 22. Пайдзём, дзеўкі, лугом / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 23. Ох і дзе ж я ні хадзіла / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 24. Ох ты, сонцэ мое ясненьке / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 25. Ой, і дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 26. Ой, як сел варабей да на макаўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 27. Ой, час пора додомоньку / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 28. Ой, пойду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 29. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 30. Ой, лето мое, лето / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 31. Ой, заечка да па жыцечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 32. Ой, да ў полі дажыначкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 33. Ой, да ці не пойдзя дробян дожджык / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 34. Ой, Пэтро Ільлю клічэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горталь, Івацэвіцкі раён
 35. Ой, Купало, Купало, дзе ж зімовало? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лахаўка, Лунінецкі раён
 36. Ой іду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 37. Ой чабор, чабор кала дарогі / песня, тэкст,аўдыё — Бобр, Крупскі раён
 38. Ой у полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 39. Ой ты, ціхі Дунай / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 40. Ой рана на Івана / песня, тэкст,аўдыё — Бобрский, Крупскі раён
 41. Ой пара дамоў, пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 42. Ой наш пан молодзенькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 43. Ні ўстаяла белая бярёзачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 44. Нешчо в полі курыць-курыць / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 45. Негодзяй, негодзяй, неўмувато дзевко / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 46. Нашы жнейкі маладыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 47. На зелёном покосі Васіль сено косіт / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 48. На граной нядзелі русалкі сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 49. На гарэ лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 50. На балоце агонь гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 51. Молодыца жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 52. Кукуй, зязюля, на Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 53. Коцівса й’орэшок да по сеножаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 54. Кала лесу касец косіць / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 55. Как на нашай ніўке сягоння абжынкі / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 56. Закурыўся ціхі дробны дожджак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 57. Закурыл, закурыл сілян дробны дожджык / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 58. Закацісь-завалісь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 59. Закацілася да яркае сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 60. За баром жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 61. Жніце, мае жнеі / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 62. Ды пойдзем, сястрыца, з гары на далінку / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 63. Добры вечар, халодная хатка / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 64. Дзе жывёт мая мілоя / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 65. Дзе ж ты, Купала, ноч начавала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 66. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 67. Да ўжэ вечар вечарэе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 68. Да на болоті жы косяр косыть / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 69. Да кругом-кругом балоцечка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 70. Да вой дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 71. Гаварыла шырокае поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 72. Вышел Ваня на крылечко / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 73. Вецяр вея, сонца грэя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 74. Бандарэўна / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 75. Ай заскрыпелі новыя вароты / Ой а ну те-ка вы / Закацісь-завалісь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 76. А ў полі жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 77. А чыё ж гэта жыта / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 78. Ў нас сёння дажыначкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 79. Ў майго татачкі двор над гарою / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 80. Іванава матка ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 81. І ўгэ жы сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Яжаўкі, Лунінецкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 07:11:34

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.