1. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт]
 2. 2023 - Алена Ляшкевіч: у традыцыйнай культуры беларусаў каханне павінна скончыцца шлюбам [радыё]
 3. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 4. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 5. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 6. 2018 - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [аўдыё-CD]
 7. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 8. 2016 - Гасцінец - Спевакі вёсак Дуброва і Стадолічы Лельчыцкага раёна [радыё]
 9. 2016 - Гасцінец - Песні і танцавальная музыка Століншчыны (і іншых рэгіёнаў) [радыё]
 10. 2016 - Беларуская этнафонія — Лідар гурта "Vuraj" Сяргей Доўгушаў [радыё]
 11. 2016 - Архіў Уладзіміра Журовіча [інтэрнэт]
 12. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 13. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 14. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD]
 15. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 16. 2013 - Muzyka źródeł vol. 14 Kresy I (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna) [аўдыё-CD]
 17. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 18. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 19. 2009 - Вясковая лірыка. Рамансы, дрындушкі [аўдыё-CD]
 20. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 21. 2008 - Рада - Пяршак [аўдыё-CD]
 22. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 23. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 24. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 25. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 26. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 27. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 28. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 29. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 30. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 31. 2002 - Zespół śpiewaczy ze Wsi Czeremcha - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 32. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 33. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 34. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 35. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 36. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 1. 2020 - Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні / запіс Уладзіміра Раговіча...; уклад. Н. Г. Мазурына. – Мінск: Беларуская на...
 2. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 3. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 4. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 5. 1990 - Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка) [грамп...
 6. 1984 - Сямейна-бытавыя песні / [Склад. І. К. Цішчанка; Склад муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навук...
 7. 1984 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с. [кніга]
 8. 1978 - Песні пра каханне / [Склад, сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І. К. Цішчанкі; Муз. частка і ўступ. арты...
 9. 1976 - Лірычныя песні. Беларускі фальклор у сучасных запісах / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с. [кн...
 10. 1969 - Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г. [кніга]
 11. 1960 - Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 2. Жаночая доля, недабраная пара, хрэсьбінныя, сіроцкія. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.:...
 12. 1959 - Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 1. Любоўныя. Баладныя і бытавыя. Жартоўныя. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Глебка, Я...
 13. 1949 - Беларускія народныя песнi i танцы [Ноты] : Музычна-фальклорны зборнік : [Для голасу без суправадж.] / [Склад. і прадмо...
 14. 1938 - Polesie: pieśni ludowe poleskie / red. Karol Hławiczka [Biblioteczka Pieśni Regionalnych, nr. 14] — Katowice : Księgar...
 15. 1935 - Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów...
 16. 1858 - Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник (Императорского Русского географичес...
 1. 2023.02.14 — Беларуская альтэрнатыва Святому Валянціну: каханне ў традыцыйнай культуры нашых продкаў / Будзьма Беларусамі (bu...
 2. 2022.02.01 — Як выпускніца ФМА Яніна Грыневіч стала вядомай даследчыцай беларускага фальклору / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 3. 2019.07.23 — Іркуцкія беларусы выступілі ў Мінску (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 4. 2018.02.14 — Ці заўсёды людзі верылі ў каханне? / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 5. 2017.09.22 — “Распушчу касу па шоўкаваму поясу” — адкрылася выстава фота з «Беларускага эратычнага фальклору» / baj.by- сайт ...
 6. 2017.06.01 — Доля, нядоля, сад і поле: ТОП-7 вобразаў беларускіх лірычных песень / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 7. 2017.04.07 — «Кура-шчабятура» ды «мыльныя узоры» (+фота і відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 8. 2016.07.22 — Якія песні спяваць, збіраючы грыбы і ягады? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 9. 2013.04.13 — Які кошт наміткі? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 1. Як я жыла у бацюхна / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 2. Як рікнула ж коровонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 3. Як поўду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 4. Як пасеілі дзеўкі лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 5. Як пайду я, пайду на Ўкраіну жыці / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 6. Як пайду я ў новаю канюшню / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 7. Як калына нэ цвіла то ні ламай калыну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Бездзеж, Драгічынскі раён
 8. Як загуду-загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 9. Як выйду я / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 10. Як аддала мене мая мамачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 11. Я ў маманькі вырасла дома / песня, тэкст,аўдыё — в. Jaczno, Powiat sokólski
 12. Я ў горюшке радзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 13. Я птичка-невеличка / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 14. Я молада ў грыбы пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 15. Я купів гармонію / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 16. Эх, вы мушкі, вы камарікі маі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 17. Эй, даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 18. Эй, асіна балота красіла / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 19. Э-уй, шкода-жалка таго вечарочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 20. Э, стороною дождь / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 21. Э, со вечера дождзь ідзёць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 22. Э, не шатайся, да ты не валяйся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 23. Шырокая дарожанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 24. Шуміць-гудзе дубровачка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 25. Шумыць гудэ дубравочка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 26. Штой даўно я, даўно, у свайго роду была / песня, тэкст,аўдыё — аг. Яноўка, Краснапольскі раён
 27. Чэшэ хлопец кудрі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 28. Чэшэ й Ваня жоўты кудры / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 29. Чэрэз горы і доліны узка стэжэчка ідэ / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 30. Чырвоная вішня / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Польшча
 31. Чырвона каліна да й од сонца зов’яла / песня, тэкст,аўдыё — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 32. Чого селезень смуцен-невесёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 33. Через рэчку / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 34. Через зелен сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 35. Чаго, вясна, на лес пайшла / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 36. Чаго ты, калініна, да лісця й апусціла / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 37. Ціпер, Тамарка, дагадаісся / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 38. Ці я тобе, ці я тобе, мой міленькі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 39. Ці свет, ці світае / песня, тэкст,відэа — в. Каралеўцы, Вілейскі раён
 40. Ці не жаль табе да і Леначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 41. Цячэ рэчанька / песня, тэкст,аўдыё — Магілёўская вобласць
 42. Ходыт Ванька по гуліці / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 43. Ходзіць пава по берегу / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 44. Харашо таму на свеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 45. Хадзіла б я, гуляла б я в зялёнаму саду / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 46. Хадзів раёк па ўсім полі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 47. Учора ня быў / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 48. У цёмным лузe / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 49. У полі бероза / песня, тэкст,аўдыё — в. Кашара, Столінскі раён
 50. У поле рож зелененька / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 51. У недзелю й рано сіне морэ йграло / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 52. У недзельку рано / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 53. У варот явар пахіліўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарадзецкая, Краснапольскі раён
 54. Тыхо, тыхо Дунай воду нэсэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 55. Ты ігруша мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 56. Ты пакаісся, мілёначак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 57. Ты запой-ка ў саду, салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 58. Туман ярам, ярам даліною / песня, тэкст,аўдыё — аг. Празарокі, Глыбоцкі раён
 59. Травушка й муравушка ты зялёная / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 60. Там у полі два тополі / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 61. Там у полі азеречко, там плывало вэдзярэчко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Роўбіцк, Пружанскі раён
 62. Там за лесом, за бором / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 63. Там за борэм, борэм зелёненькім / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 64. Сіні туман пры даліне / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 65. Сідзел Ваня на дзіване / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 66. Стоіць гора высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 67. Стаіт гара высокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Стойлы, Пружанскі раён
 68. Стаканчыкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 69. Сохне, вяне ў полюшку трава / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 70. Смутны вечар, смутны ранак / песня, тэкст,аўдыё — в. Курыцічы, Петрыкаўскі раён
 71. Смутно й вечор, смутно й рано / песня, тэкст,аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 72. Слонце заходзіць, за морамі солначка гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Chilmony, Powiat sokólski
 73. Скачэ горабэйко / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 74. Скачы, скачы сівы конічак па полю / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 75. Серые гускі полецелі ў стаў / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 76. Серая гусонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 77. Сера зязюля скакувалыся / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 78. Сама іду па камяню / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 79. Сама йду дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 80. Салавейко / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 81. Сады мое / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 82. Сады мае, сады, сады зялёныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лыцавічы, Вілейскі раён
 83. Росьціце, гурочкі, ў чатыры лісточкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 84. Расіца й расілася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Палушы, Астравецкі раён
 85. Расла ў полі рабінушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 86. Разлілась, разлілась, речка быстрая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 87. Разлівся Дунай, разлівся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 88. Разбушуйце-ка вы буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 89. Посіяв я жыто / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 90. Посію я, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 91. Посій, матко, ой, посій, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 92. Посею гурочкі блізко над водою / песня, тэкст,аўдыё — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 93. Посею гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 94. Посажу гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 95. Побелелі снежкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 96. По-над лугом зелененькім / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 97. По садочку ходжу / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 98. Пеця, людзі, гарэліцу, а вы, гусі, воду / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ляхавіцкі раён
 99. Пасею я сваё горя / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 100. Папраходзілі вясёлыя ўсе нашы дзянькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 101. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 102. Палянка-круглянка / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 103. Пад зялёнаю пад дубінаю / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 104. Па сяребранай раке / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 105. Па далінке, ой, Дуня гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 106. Ох і я малада ў саду я гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ляхавіцкі раён
 107. Ох і развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 108. Ох ты, пташка, канарейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 109. Ох ты, ветру мой / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 110. Ой, ігрушэчка кучэравая / песня, тэкст,аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 111. Ой, і з горы да ў доліну / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 112. Ой, я ў бару ваду бяру / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 113. Ой, час пора додомоньку / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 114. Ой, ціха-ціха, вечорочок / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 115. Ой, у полі на ролье / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 116. Ой, у полю вышня, з под корыня выйшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 117. Ой, у лузе, лузе зялёны барочак / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 118. Ой, у лесі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 119. Ой, у бары сосна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 120. Ой, ты, мамка-вішня / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 121. Ой, ты, жаваронко, ранняя пташэчка / песня, тэкст,аўдыё — в. Балата, Кобрынскі раён
 122. Ой, ты лозушка (вар. 2) / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 123. Ой, ты лозушка (вар. 1) / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 124. Ой, там, за горамі, сінеют мора / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 125. Ой, там за гарою / песня, тэкст,аўдыё — п. Бярозава Пасека, Уздзенскі раён
 126. Ой, стэлысь​-​стэлыся, барвіноньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 127. Ой, сама я, сама, на чужыне / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 128. Ой, с-под горкі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 129. Ой, рэчунька, рэчунька / песня, тэкст,аўдыё — в. Бобра, Шчучынскі раён
 130. Ой, рано-рано, певні запелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 131. Ой, пойду я ў лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 132. Ой, пойду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 133. Ой, пойду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 134. Ой, пожэну на яр тавар, на гору целята / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 135. Ой, пайду я, ой пайду я / песня, тэкст,аўдыё — в. Непамацынаўка, Пружанскі раён
 136. Ой, нэ шумі, лузе / песня, аўдыё,тэкст — Столінскі раён
 137. Ой, нешта мне нівясёлая гульня / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 138. Ой, на поле, на ролье / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 139. Ой, на лугу на лужочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 140. Ой, на горэ сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 141. Ой, на горэ й огонь горыць / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 142. Ой, музыкі мае, заіграйце вы мне / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 143. Ой, мамочко, чорноморэц / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 144. Ой, мамочка восянь / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 145. Ой, ляцеў воран / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 146. Ой, зелена, зелена да в полі трава / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 147. Ой, запрагу сіву волы в ермо / песня, тэкст,аўдыё — п. Слабада, Лельчыцкі раён
 148. Ой, за валом / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 149. Ой, жураўка, жураўка / песня, тэкст,аўдыё — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 150. Ой, журавко, журавко / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 151. Ой, добрэ той пташцы-полеташцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 152. Ой, да ішлі хлопцы з ярмалкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыпёчына, Чэрыкаўскі раён
 153. Ой, да сонцэ да яснае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 154. Ой, да развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 155. Ой, гыня, гусі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район
 156. Ой, вішанька, чарнічанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 157. Ой, выйду я на крілечко (дзесець жонок) / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 158. Ой, выйду я да на горушку / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 159. Ой, вы, очы, мое очы / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 160. Ой, валы мае / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 161. Ой, было й ў свякрухі чатыры нявесткі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 162. Ой, бацько да маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 163. Ой, аддалі маладу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 164. Ой, Васіль-Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 165. Ой і груша мая, качурявая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усцінавічы, Краснапольскі раён
 166. Ой як по мору / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 167. Ой у полі, полі росло два дубочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 168. Ой у полю крынічэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 169. Ой ты, лузушка - полузушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 170. Ой ты, ластачка, ты касатая / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 171. Ой ты сад ты мой сад / песня, тэкст,відэа — в. Рачынцы
 172. Ой ты кучар маладой / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 173. Ой ты ж туман да туманочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 174. Ой ты дубе зелененькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 175. Ой ты дубе дубе голеністы / песня, тэкст,відэа — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 176. Ой тона-тона, да нічого ўдома / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 177. Ой ти дубе та й кучерявий / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 178. Ой там на горі, ой там на крутій / песня, тэкст,відэа — Украіна
 179. Ой там на горі ой там на крутэй / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 180. Ой там за бором брала дзеўка лён / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 181. Ой там дзеўка по грыбы ходзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 182. Ой там біля рэчкі / песня, тэкст,аўдыё — с. Старі Коні, Зарічненський район
 183. Ой сады мае да сады зеляныя / песня, тэкст,відэа — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 184. Ой рыкнула товарына пагонам ідучы / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 185. Ой прала я кудзеліцу - голоўка боліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 186. Ой пайду я пайду па зялёнаму лугу / песня, тэкст,аўдыё — в. Краснае, Маладзечанскі раён
 187. Ой на гары сухі дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 188. Ой капуста дай росада / песня, тэкст,відэа — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 189. Ой з под хмаркі, хмаркі ясен месяц бродзіць, ай до мэне молодое гарны хлопец ходзіць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дуброва, Лель...
 190. Ой журавка журавка / песня, тэкст,відэа — аг. Вулька, Драгічынскі раён
 191. Ой дзяўчына по грыбы ходзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рычоў, Жыткавіцкі раён
 192. Ой да ў саду Маша гуляла / песня, тэкст,аўдыё — Клімавіцкі раён
 193. Ой да сонцэ да сонцэ да яснае / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 194. Ой да зелянейся, зелянейся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 195. Ой выйду я на ту гору, дзе збіраласа любоў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 196. Ой выйду я на той ганок / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокрае, Powiat bielski
 197. Ой бяроза, бяроза ты кудрава, проці сонца на холадзе стаяла / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 198. Ой бувало-небувало / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 199. Ой Божэ, Божэ я што ехала любая мая жынко (бяседная) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 200. Ой Божа, Божа, калі той вячэр будзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Grzebienie, Powiat sokólski
 201. Оддай, оддай мене, маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 202. Не ўнавай-ка, мая мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 203. Не ходзі, козачэ, по-над берэгамі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 204. Не сварісо й зо мною / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 205. Не ляжы, ветру ў полі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 206. Не летай-ка, галачка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 207. Не будзь, Дуня, благародна / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 208. Нарадзіла мяне маця / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 209. Надаела мне горя, ой, надакучыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 210. Над рэчанькай / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 211. Наварыў брацец піва / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 212. На траўцэ-мураўцэ Іванька гуляя / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 213. На том баку за рэчкаю слабодка стаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 214. На стале стояць вазоны, зацьвітаюць харашо / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 215. На гарэ лён, лён / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 216. На вуліцы на шырокай / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 217. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 218. На вуліцы грамада / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 219. На Янкавай гарэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 220. На Варшавскам, на главнам вакзале / песня, тэкст,аўдыё — в. Knyszewicze, Powiat sokólski
 221. Між гор, між гор, меж даліны / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 222. Мы ехалы да цыбалыса / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 223. Морэ, сіне морэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 224. Молода дзеўчына / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 225. Мой мілай гуляе з другою / песня, тэкст,аўдыё — в. Milenkowce, Powiat sokólski
 226. Мне ня ймецца, што сонейка ўсходзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Усцінавічы, Краснапольскі раён
 227. Ляцелі галочкі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 228. Любіла хлопца з трыццатого року / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 229. Летіла зозуля через мою хату / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 230. Кіпарысы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 231. Кукавала зязюлянька / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 232. Куда, куда, трапінка мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Siderka, Powiat sokólski
 233. Крылья / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 234. Крута тая дорожэнька, крута вона крута / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 235. Котілася бочэчка дубовая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 236. Котывся выночок по полю / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 237. Косіў козак сена як була погода / песня, тэкст,відэа — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 238. Клаліся на плечы сняжынкі беленькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Будзішча, Гомельскі раён
 239. Кацілася да зорачка з неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Асарэвічы, Брагінскі раён
 240. Каценька-Кацюша / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 241. Канапель, канапелюшка зялёнінькая / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 242. Камора, каморанька звінела / песня, тэкст,аўдыё — в. Pawłowicze, Powiat sokólski
 243. Каліну й малінушку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 244. Каліно-маліно / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 245. Калына-малына чом не процвітаеш / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 246. Кала саду Ванька ходзіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 247. Кала садзіку зялёнава / песня, тэкст,аўдыё — Лёзненскі раён
 248. Как устану я раненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 249. Как па морюшку, морю сінему / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 250. Как за речушкой, за рекой / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 251. Зязюлька сівенька, чаго рана куеш / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 252. Зэшло сонца за віконца / песня, тэкст — Беларусь
 253. Зелёная березонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 254. Зашумела шум-дуброўка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 255. Зашумела сасоначка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 256. Заря мыя вячэрнея / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 257. Зарастайця сцежкі-дарожкі, ой, куда я хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пачапы, Краснапольскі раён
 258. Зарадзіла мяне матушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 259. Зайшоў, зайшоў месец / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 260. Зайшло сонцэ за окенцэ / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 261. Зазвінела пчолачка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 262. За рекой калінушка / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 263. За лісочком, за горою / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 264. За лугамі далыною / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 265. За лесамі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 266. За горамы, за лясамі голубы летают / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 267. За гарамі, за морямі / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 268. Жыл адзін скріпач, молад і гаряч / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 269. Жура-жура-журавель, журавушка малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 270. Есць ва полі да й крынічанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 271. Дісяй субота, завтра нэдіеля / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 272. Ды пайшло сонійка па-за лесейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 273. Ду була Польшча / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 274. Дождж ідзе, дождж ідзе да дубочка ліпне / песня, тэкст,аўдыё — в. Меляхі, Ляхавіцкі раён
 275. Добры тому хто вечэрок не знае, по ночы не ходзіць, ножак не збівае / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 276. Дзяўчыначка па грыбы хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 277. Дзе жывёт мая мілоя / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 278. Дзе ж ты, бурлак, волочыўса / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стадолічы, Лельчыцкі раён
 279. Дарожка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — г. Мсціслаў, Мсціслаўскі раён
 280. Да сакоча курка, сакоча / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 281. Да парадзіла да мене маці да маленьку й ад роду / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 282. Да нэ соловэйко на горэ шчэбечэ / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 283. Да не бойса, конічку, вялікой дорогі. / песня, тэкст,аўдыё — аг. Малькавічы, Ганцавіцкі раён
 284. Да налытелі гусі да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 285. Да налецелы гусі, да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 286. Да казала маці не забуду дзіцяці / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 287. Да й штоль па морю / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 288. Да и то-то тошно / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 289. Да запой салавей, да вясёлая пташка / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 290. Да бегаў котко по вороцях / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 291. Гэй, дай у тёмным лесі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 292. Груша (У садзі груша) / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 293. Голуб на чарэшні галубка на вішні / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 294. Голуб на дубочку голубка на вішні / песня, відэа,тэкст — в. Леснікі, Драгічынскі раён
 295. Галовычка мая бедная / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 296. Галава мая баліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 297. Гаем коню гаем коню / песня, тэкст,аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 298. Гаем коню гаем коню / песня, тэкст,аўдыё — Кобрынскі раён
 299. Вы, лугі маі, вы, зяленаі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 300. Вы падуйця ды буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 301. Вох, ты, дубе кучаравой / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 302. Восень мая доўгая, доля мая горкая / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 303. Взайдзі месік, взайдзі ясны / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 304. Вецер з поля хвіля з мора / песня, тэкст,відэа — с. Фасова
 305. Вецер воя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Муравілле, Касцюковіцкі раён
 306. Вецер вее / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 307. Верховына, маты моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Waliły, Powiat białostocki
 308. Верба, верба, дзе ты расла, ой куда лісток вада знесла / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 309. Ва, ва, ва кузняцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 310. В огородзі вэрьба росла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 311. В нідзелю рано харашэ сонцэ ўсходзі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Роўбіцк, Пружанскі раён
 312. В нашем округе / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 313. В кырагоде былі мы / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 314. Біла мяне маці (Чырвоная каліна белым цветам цвіла) / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 315. Бярёзачка бела й ат ветра шумела / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 316. Була Польшча й була Польшча, тай стала Расея / песня, тэкст,аўдыё — в. Лелікава, Кобрынскі раён
 317. Белым снегам, белым снегам / песня, тэкст,аўдыё — в. Kuścińce, Powiat sokólski
 318. Баярачкі, спадманачкі вы мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 319. Бахмата верба у саду / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 320. Баль / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 321. Ах ты, мілая бярозка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ostrowie, Powiat sokólski
 322. Астрачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 323. Асенні ліст / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 324. Ай, што ж ты, галубчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 325. Ай ты, вербачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 326. Ай i што ета дак за свет настаў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 327. А ўсе горы зелянеюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Старая Лутава, Лоеўскі раён
 328. А ў цёмнам лесе / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 329. А ў полі тры дубы / песня, тэкст,відэа — в. Стахі, Вілейскі раён
 330. А ў полі крынічэнька, вецер воду разлівае / песня, тэкст,аўдыё — в. Synkowce, Powiat sokólski
 331. А ў нашых вароцечках / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 332. А чаго, саловья, грусцен-невясёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Алексеевка, Клетнянский район
 333. А на нашай вуліцы дзевачкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 334. А на возері ды на сіненьком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 335. А заспорыў Дунай з морам / песня, тэкст,аўдыё — в. Зачэпічы, Дзятлаўскі раён
 336. А за лесам за лісамі / песня, тэкст,аўдыё — Лепельскі раён
 337. А в городэ вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 338. А в городзе вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — Столінскі раён
 339. А в Андреевам да і ў доміку / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 340. Їхав козак на війноньку / песня, тэкст,аўдыё
 341. Ішоў я, ішоў я с палначы з карчмы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 342. Ішов раёк наш дварок / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 343. Ішла, ішла Кацюшэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 344. Ішла Манечка чэрэз бор / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 345. Із-пад дуба, із-пад корэня / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 346. Із-за цёмных бароў брала ж удова лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 347. Із-за леса сонцэ сьяе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Сіманічы, Лельчыцкі раён
 348. Іду я за ворота / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 349. Іванюша, разудалы маладзец / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 350. І хадзіла б я, плакала / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 351. І уж ты, жана, больна нездарова / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 352. І ты, зялененькі дубочэк / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 353. І туды гара, і сюды гара / песня, тэкст,відэа — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 354. І сюды гара, і туды гара / песня, тэкст,аўдыё — в. Вышалаў, Петрыкаўскі раён
 355. І ох, позна-позна, ў ету пору / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 356. І ой, вішня мая, садовая мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 357. І вчора не був, сьогодні нема / песня, тэкст,відэа — Чарнігаўская вобласць
 358. І блаславі, Божа, да новую песню пець / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 359. Ёсць у полі азёрашка / песня, тэкст,аўдыё — гп Краснаполле, Краснапольскі раён
 360. Wczoraj był deżdżyk / песня, тэкст,аўдыё — Літва
 361. Użo pоznieńka / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 362. Pawiej, pawiej wieciar / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 363. Pawiej wiecioroczak / песня, тэкст,аўдыё — в. Дайнава Вялікая, Валожынскі раён
 364. I przy tym bystrym strumyku / песня, тэкст,аўдыё — Літва
 365. Dziauczynieńka panieneczka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 02.04.2024 22:21:49

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.