1. 2020 - Канстанцінава, Т. Л. Калядныя напевы Бярэзінска-Сожска-Заходнедзвінскага міжрэчча // Пытанні мастацтвазнаўства, этнало...
 2. 2019 - Фёдарава, В. Антаніна Мікалаеўна Аляксеева: носьбіт этнапесеннай традыцыі ва ўмовах этнакультурнай ізаляцыі / В. Фёдар...
 3. 2018 - Фёдарава, В. Носьбіт этнапесеннай традыцыі Антаніна Мікалаеўна Аляксеева (Бекарэва) / В. Фьодарава // Перша конференці...
 4. 2018 - Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // ...
 5. 2017 - Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Белар...
 6. 2017 - Данилович, А.И. Напевы колядного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А.И. Данилович // Проблеми етному...
 7. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 8. 2013 - Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры б...
 9. 2013 - Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 10. 2006 - Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мел...
 11. 2001 - Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марчен...
 12. 1999 - Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марчен...
 1. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 2. 2021 - Віцебска-Веліжскія запісы [аўдыё-CD]
 3. 2021 - Astroŭna — Месяц узышоў [інтэрнэт,аўдыё-CD]
 4. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 5. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 6. 2018 - Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс]...
 7. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 8. 2018 - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [аўдыё-CD]
 9. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 10. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 11. 2017 - Беларуская этнафонія — Калядныя песні і найгрышы [радыё]
 12. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 13. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 14. 2016 - Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ [інтэрнэт]
 15. 2016 - НКС - Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці [інтэрнэт]
 16. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 17. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 18. 2015 - Vuraj - Šeść zahadok [аўдыё-CD]
 19. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 20. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 21. 2014 - Vuraj - Rajok [аўдыё-CD]
 22. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD]
 23. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 24. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 25. 2012 - Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі: Ваджэнне Казы. Жаніцьбa Цярэшкі [аўдыё-CD]
 26. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 27. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 28. 2009 - Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia [аўдыё-CD]
 29. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 30. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 31. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 32. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 33. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 34. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 35. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 36. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 37. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 38. 2007 - Authentic music from Belarus. Kaliady. Part II / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч.2 [аўдыё-CD]
 39. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 40. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 41. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 42. 2006 - Вячоркі - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут" [аўдыё-CD]
 43. 2006 - Authentic music from Belarus. Kaliady. Part I / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч. 1 [аўдыё-CD]
 44. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 45. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 46. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 47. 2002 - Zespół śpiewaczy ze Wsi Czeremcha - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 48. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 49. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 50. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 51. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 52. 1988 - Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye [аўдыё-CD,касета]
 53. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 54. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка]
 55. 1981 - Напевы Полесья: фольклорная экспедиция по селам Белоруссии. [грампласцінка]
 56. 1981 - Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. [грампласцінка]
 57. 1972 - Крестьяне деревни Клетная — о своих песнях (Фольклорная экспедиция "Кругозора" в Полесье) [грампласцінка]
 1. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 2. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 3. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 4. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 5. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 6. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 7. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 8. 1975 - Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сіс...
 9. 1962 - Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленингра...
 10. 1911 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 11. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 12. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 1. Шчодры вэчор, добры вэчор! 
Ну-ну-ну, Козёл / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 2. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 3. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 4. Шчодзер-бодзер / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 5. Шуміць і гудзе, пчолна матка йдзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Мыслоціна, Глускі раён
 6. Што то за прыдыво / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 7. Што в ляску, в ляску, на жоўтам пяску / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 8. Шлі коляднічкі, й’уморыліса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 9. Чэрэз полэ шырокэе, чэрэз морэ глыбокэе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 10. Чэраз поля-лес ішла каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 11. Ці ў дома-дома сам пан-гаспадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 12. Ці дома-дома, сам пан-господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 13. Ці дома-дома, молад Іванька / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 14. Ці дома-дома сам пан господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 15. Хрыстос-спасіціль ў палноч радзiўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 16. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 17. Ходзіла пава / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 18. Ходзя Ілля на Васіля / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 19. Хваліўся канём перад каралём / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 20. У той стране Удейской / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 21. У варот, варот яварка шуміць / песня, тэкст,аўдыё — гп Краснаполле, Краснапольскі раён
 22. Там на речкі, на Гардані / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 23. Там за тыном / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 24. Сізы арол / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 25. Сь[в]яты вечор, сь[в]яты Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён
 26. Свента Марыя / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 27. Рождэство славное / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 28. Рождество Твое / песня, тэкст,аўдыё — в. Мишковка, Стародубский район
 29. Рай, коню / песня, тэкст,аўдыё — Веткаўскі раён
 30. Раждество тваё, Хрысце Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 31. Радуйся, Марыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 32. Пріехала Кыліда / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 33. Прыйшла Каляда ўвечэры / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 34. Прыйшла Каледа ўвечара / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 35. Прыехала Каляда з вечара / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 36. Прыдвечной родівся под леты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 37. Предвечна / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 38. Праду я, праду, спацячкі хачу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 39. По ўсём свету нова-новіна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 40. По конец стола седзіць Мікола / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 41. Пашла каліда калядуючы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 42. Ох Егор ты, Егорушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 43. Ой, ў ляску, ў ляску / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 44. Ой, ў леску-леску / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 45. Ой, шчодзір-шчодзір / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзякавічы, Жыткавіцкі раён
 46. Ой, чок-чок-чок-чок / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 47. Ой, чок-чок-чок, на гарэ ваўчок / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 48. Ой, ходзіць-бродзіць месяц по нэбу / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 49. Ой, учора з вечора / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 50. Ой, устань-устань сам пан-госпадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 51. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 52. Ой, у Кіеві, ў слаўным городзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Канатоп, Нараўлянскі раён
 53. Ой, стаіць явор тонкі высокі / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 54. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 55. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 56. Ой, рано-рано / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 57. Ой, рана, рана, куры запелі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 58. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 59. Ой, ну-це, ну-це, не говорыце / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 60. Ой, ну-ну, коза, ой, ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 61. Ой, новое нарождэнэ Божое сілы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 62. Ой, но-но, каза, гой, но-но, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 63. Ой, над рэкою, над глыбокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 64. Ой, над ракою, над глыбокаю / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 65. Ой, на морі, на сінёму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 66. Ой, на моры да на сінём / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 67. Ой, конь бежыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 68. Ой, за лесом-лесом сонцэ сіяе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 69. Ой, дай, Божа, нам коляд даждаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 70. Ой, гаем-гаем, за зэлэнэнькім / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 71. Ой, воян, воян / песня, тэкст,аўдыё — в. Аздамічы, Столінскі раён
 72. Ой, в саду-саду пава ходыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 73. Ой, в леску-в леску на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 74. Ой, в леску, в леску, на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 75. Ой, Божае нарожджанне / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 76. Ой у городэ, на пэрэходэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 77. Ой у городэ на пэрэходэ.. Ой ты, бабочка, стара галочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 78. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 79. Ой там за тыном да на моры сіням / песня, тэкст — в. Баранава, Старадарожскі раён
 80. Ой рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 81. Ой рана-рана пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 82. Ой рана-рана куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 83. Ой па вуліцы сівы конь бяжыць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 84. Ой лесом-лесом сонэйко грае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 85. Ой каб калядак нядзель дзесятак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 86. Ой добры вечар табе, пан-хазяін / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 87. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 88. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 89. Ну-ну-ну, каза, ну-ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 90. Ну-ну-ну казёл, ну-ну шэранькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 91. Новая рада свету заявыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 92. Нова радасьць стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 93. Неба і земля ныне таржэствует / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 94. Народжэнне Хрыста-Спаса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 95. На сіням море / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 96. На луцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 97. На вашам дварэ / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 98. Молоды Васенько ранесенко ўстаў / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 99. Молод Іванька за сталом сядзіць / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 100. Многія, многія, многія лета. Шчодры вэчор, добры вэчор! Ой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 101. Месяц узыйшоў / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 102. Марозы трашчаць ― вароты скрыпяць / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 103. Манечка раненко ўстала / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 104. Малады Жэнячка хваліўся канём / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 105. Куляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаравіца, Драгічынскі раён
 106. Красная Ірачка, расці скорынька / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 107. Коза / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 108. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 109. Каза / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 110. Звезда ясна воссіяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 111. Запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 112. Зажурыласа крутая гора / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 113. За чэсть, за хвалу, за добрэ здоров’е / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 114. За горою каменою стоіць цэркоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 115. Добрый вэчор тому / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 116. Добры вечор, сваты вечор / песня, тэкст,аўдыё — в. Чамярын, Пінскі раён
 117. Добры вечар, гаспадару. Ніхай так будзіць! / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 118. Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 119. Добры вечар таму, хто ў этам даму / песня, тэкст,аўдыё — в. Даколь, Глускі раён
 120. Добры вечар таму, хто ў етом даму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 121. Добры вечар табе, пане гаспадару / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 122. Добры вечар вам, прыйшоў казёл к вам / песня, тэкст,аўдыё — в. Балашэвічы, Глускі раён
 123. Дзе мы ходзілі, дзе й ні ходзілі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 124. Да на Дунаечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 125. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 126. Да запеймо песню / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 127. Гой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 128. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабровічы, Глускі раён
 129. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Акцяброва, Кармянскі раён
 130. Го-га-го, кыза / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 131. Гаворка. Ішла зора ясна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 132. Вышла звёзда із востока / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 133. Вой, там над морэм, там стоіць явор / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 134. Во-го-го, коза, ва-го-го, сера / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 135. Во Ярдане / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 136. Вароты рыпяць, марозы чуюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Трайчаны, Любанскі раён
 137. Вароты / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 138. В майго таткі нова хатка. Коліда! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 139. В Рожэство Хрыстово / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 140. Был у бабушкі казёл / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Глускі раён
 141. Божа благодаці, Варварыная мацi / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 142. Бліжэй-бліжэй, калядкі / песня, тэкст,аўдыё — Мінскі раён
 143. Асвяціў месіц і зямлю й ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 144. Ай, кылядачкі, бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алюты, Дрыбінскі раён
 145. Ай, калядачкі, прыбліжыцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывыя, Талачынскі раён
 146. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — п. Бобр, Крупскі раён
 147. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — в. Аўхуты, Талачынскі раён
 148. Ай, калядачкі, вы вярніцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 149. Ай, едзем-едзем борам-барамы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 150. Ай у заечкі а тры тропачкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 151. Ай калядачкі, а на дуб, на дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 152. А ўчора з вячора / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 153. А ў папа, у папа крывая вэрба / песня, тэкст,аўдыё — в. Залессе, Пружанскі раён
 154. А ў пана Алега вумная жана / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 155. А ў новых сенях Каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 156. А ў новых сенях / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 157. А ў лузі, у лузi / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 158. А ў калядачкі бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 159. А ў заінькі тры думухны / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 160. А ў бару-бару свяча гарэла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 161. А хто ета йдзе - дуброва гудзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 162. А талды, талды, зарадзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 163. А Калядачкі, а хадзіце к нам / песня, тэкст — в. Навахросты, Крупскі раён
 164. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 165. Ішла сьвіньня па ляду. Коліда, коліда! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 166. Ішла Каляда / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 167. Ідуць, ідуць Калядкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 168. І святы вечары прішлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 169. І даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
 170. Dziwnaja nowina / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 171. A wczora z wieczora / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 22:57:31

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.