::
Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (БДАМ)
Назва
Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (БДАМ)
Тып
установы адукацыі
Лога, фота
Спасылкі
Год заснавання
Карта
Звязаныя лакацыі

Аўдыётэка 17 (праз поле „Калектывы“)

 1. 2006 - Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [аўдыё-CD]
 2. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 3. 2012 - Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі: Ваджэнне Казы. Жаніцьбa Цярэшкі [аўдыё-CD]
 4. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 5. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў (CD-дадатак да зборніка артыкулаў) [аўд...
 6. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 7. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 8. 2016 - Каляндарна-песенная традыцыя паўночнабеларускага рэгіёну ў экспедыцыйна-палявых запісах Т.С. Якіменка [Электронны рэсу...
 9. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 10. 2017 - Беларуская этнафонія - Да 162-годдзя Еўдакіма Раманава [радыё]
 11. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 12. 2017 - Экспедыцыя БДАМ у Мёрскі раён Віцебскай вобласці (27.06–07.07.2009) [інтэрнэт]
 13. 2018 - Валачобныя музычна-абрадавыя традыцыі беларусаў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава. – Мінск : Беларус. дзяр...
 14. 2018 - Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс]...
 15. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 16. 2021 - Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі [аўдыё-CD]
 17. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]

Відэатэка 2 (праз поле „Звязаныя калектывы“)

 1. 1948 - Родные напевы. Белорусский концерт [кліп/ролік]
 2. 2006 - Святло далёкай зоркі - Лідзія Мухарынская [перадача]

Выданні 4 (праз поле „Калектывы (выдаўцы, установы)“)

 1. 2006 - Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [Гуказапіс] : фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі м...
 2. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 3. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 4. 2020 - Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях / Т. Беркович...

Прэса 7 (праз поле „Звязаныя калектывы (гурты, установы)“)

 1. 2007.05.18 — За”кампакт”аваныя бабулькі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 2. 2008.03.01 — Масленка — “жаночы” дзень / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 3. 2017.04.06 — У Акадэміі музыкі заспявалі бабулі (+відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 4. 2017.04.12 — У Мінску прайшоў чарговы «Дударскі фэст» / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 5. 2018.09.08 — Паслядоўнік Рыгора Шырмы / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 6. 2018.09.28 — Як падрыхтавацца да традыцыйнага вяселля / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 7. 2019.04.06 — Навошта на вяселлі ёлка і свечы? / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Сэрыі 3 (праз поле „Звязаныя калектывы“)

 1. Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі (БДАМ), музычная сэрыя
 2. Весці БДАМ, перыядычнае выданне
 3. Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, перыядычнае выданне

Падзеі 1 (праз поле „Арганізатары (спасылка)“)

 1. Музычна-этнаграфічны канцэрт "Сучасныя носьбіты этнапесеннай і этнаінструментальнай традыцый Беларусі".

Артыкулы 14 (праз поле „Звязаныя калектывы“)

 1. 2006 - Костюковец, Л. Псальма о святом Юрии и цмоке, записанная Г. Р. Ширмой / Л. Костюковец // Фалькларыстычныя даследаванні...
 2. 2006 - Можейко, З. Деятельность Л.С. Мухаринской сквозь призму этномузыкально-стратегической направленности / З. Можейко // М...
 3. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 4. 2013 - Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны ...
 5. 2013 - Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный...
 6. 2013 - Рыдкіна, В. Гукавышыннасць у артыкуляцыйным фондзе беларускай этнапесеннай культуры (па аўдыяматэрыялах экспедыцыйных ...
 7. 2013 - Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный куль...
 8. 2013 - Шуман, Н. Русальныя песні Гомельскага Палесся / Н. Шуман // Гукасвет этнапесенный культуры беларусаў у даследаваннях м...
 9. 2014 - Назина И.Д. История изучения дуды в Беларуси / И. Д. Назина // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : Навукова-...
 10. 2018 - Бярковіч Т. Л., Канстанцінава Т. Л., Прыбылова В. М. «Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі» – вопыт рэпра...
 11. 2018 - Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // ...
 12. 2019 - Гаджиева, А. А. Коллекция музыкальных инструментов Н. И. Привалова: проблемы атрибуции / А. А. Гаджиева // Весці Белар...
 13. 2019 - Назина, И. Д. Системно-структурные особенности традиционной музыкально-инструментальной культуры Беларуси / И. Д. Нази...
 14. 2020 - Данилович, А. Мелогеография напевов жнивно-дожиночного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А. Данилови...

Персаналіі 13 (праз поле „Звязаныя калектывы“)

 1. Ільяшук С.
 2. Александровіч І.А.
 3. Алешка (Заблоцкая) Т.
 4. Баранкевіч Л.Ф.
 5. Бунцэвіч Надзея
 6. Войцік В.А.
 7. Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна
 8. Даніловіч Н. І.
 9. Казловіч М.І.
 10. Касцюкавец Дзмітрый
 11. Мухарынская Лідзія Саулаўна
 12. Мыцько С.І.
 13. Чарнова Кацярына Аляксееўна

Фальклор 102 (праз поле „Звязаныя калектывы (гурты-выканаўцы, арганізатары запісу, праваўладальнікі, месца захавання і г.д.)“)

 1. Wesoły nam псальма-велікодная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 2. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, тэкст,аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 3. Ішоў Вовачка як шчадрыца Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 4. А йшло Купала сялом, сялом («купала») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 5. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 6. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 7. А стралу як вадзілі расказ Кіцін-Жлобін. / песня, аўдыё
 8. А што такое каланіца / гутарка/інтэрвію, аўдыё — п. Сычевка Рудницкая, Чачэрскі раён
 9. А ў вас стралу расказ Атрубы-Жлобін. / песня, аўдыё
 10. Ад веку мы спалі рэвалюцыйн Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 11. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 12. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 13. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 14. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 15. Вэсна-красна вэсна Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 16. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, тэкст,аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 17. Да Пэтро Ілле клічэ (Пэтро, жніўная) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 18. Да кукобынічкі валачобная Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 19. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Лескава, Пастаўскі раён
 20. Да святы Юрай валачобная Заполле-Слуцк. / песня, аўдыё
 21. Да ў нас сёння зажыначкі зажынкі Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 22. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 23. Дзеўчына чэрнява лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 24. Добры вечор тобі Раство-псальма Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 25. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, тэкст,аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 26. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 27. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 28. Ляцелi гусi рядом, рядом (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 29. Ляцела пава каляд-шчадр Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 30. Ляцела пава шчадрэц Сорагі-Слуцк. / песня, аўдыё
 31. Маладая Волька як шчадрыца Гарадзішча-Брагін+Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 32. Малодачка жыто жала жніво Амговічы-Слуцк. / песня, аўдыё
 33. На белой берозе русалка сядзела (русальная) / песня, аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 34. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 35. На граной нядзелі, на крывой бярозі (русальная) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 36. На чужым полi дажджы iдуць (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 37. Ну можа хваціць расказ Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё
 38. Ну-ну-ну, казёл на шчадрыца Замошша-Любан. / песня, аўдыё
 39. Ой вечер вечэрэя лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 40. Ой вэсна вэсна Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 41. Ой гаем коляды Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 42. Ой гукну літо Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 43. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 44. Ой пайду я жніво Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 45. Ой посію матко конопэлькі Ніўкі-Бяроз. / песня, аўдыё — в. Ніўкі, Бярозаўскі раён
 46. Ой пуйдэмо гукаючы куст Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 47. Ой там на горі ой там на крутэй / песня, тэкст,відэа — Вулька Радавецкая, Драгічынскі раён
 48. Ой ішла страла да і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 49. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 50. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 51. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 52. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 53. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, тэкст,аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 54. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 55. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 56. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, тэкст,аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 57. Ой, літечко літо Здзітава-Бяроз. / песня, аўдыё
 58. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 59. Ой, рана-рана, на граной нядзелі (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 60. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 61. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 62. Ой, у лузы вырба (зімовая, спяваюць у снежні) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 63. Ой, ходы, [І]льлё Хрыса-Бяроз. / песня, аўдыё
 64. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 65. Ох і з поля палітычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 66. Па сібірскім тайгам партызанская Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 67. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, тэкст,аўдыё,ноты — ...
 68. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 69. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 70. Провяду русалку до броду / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 71. Пры цёмнай тучэ лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 72. Пэтро з [І]лею літо Лісічыцы-Бяроз. / песня, аўдыё
 73. Рожжэство Хрістовэ Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 74. Русалку калі-та вадзілі / абрад, аўдыё — в. Глуховичи, Брагінскі раён
 75. Салавей кукушку лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 76. Сонца ясна за лес коціцца («на калысца», «На Пасху і после Пасхі да шосьніка вечарам калышуцца») / песня, аўдыё — в. Стаўрова...
 77. Сядзела русалка на белуй бярозі («русалка») / песня, тэкст,аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 78. Тады ўжэ русалку (расказ) / абрад, аўдыё — в. Тульгавічы (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 79. Таццяна Лук’янаўна, раскажыце, калі ласка, як на Ўшэсце спраўлялі гэтае свята / гутарка/інтэрвію, аўдыё — в. Янова, Веткаўскі...
 80. Тоды тэе веночкі сшыбаём / абрад, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 81. Тэпэр Купала купала Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 82. Тэпэр Купалка купала Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 83. Тэпэр у нас дожынкы Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 84. У нас сёння зажыначкі зажынкі Падліпцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 85. У полі пшаніца каласком стаяла (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 86. Ускалыхніця высока («на калысках, велікодная») / песня, тэкст,аўдыё — в. Волахі, Пастаўскі раён
 87. Цёмныя ночка Купалачка (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 88. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 89. Што з-пад лесяйку вяснянка Аздзеліна-Гомель. / песня, аўдыё
 90. Што з-пад лесяйку, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Збароў, Рагачоўскі раён
 91. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 92. Я любіла цвяты люб-раманс Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 93. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 94. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, тэкст,аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 95. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 96. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская», «посьле Благавешчання») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 97. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 98. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 99. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, тэкст,аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 100. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
 101. Як тэпэр Купайло, взавтра Ян (купалле, купайло) / песня, тэкст,аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 102. расказ Слабада-Ветк. / песня, аўдыё
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 08:51:35

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.