1. 2021 - Паўлава, А. Уладзімір Урбановіч і яго апісанне вяселля / А. Паўлава // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: з...
 2. 2019 - Фёдарава, В. Антаніна Мікалаеўна Аляксеева: носьбіт этнапесеннай традыцыі ва ўмовах этнакультурнай ізаляцыі / В. Фёдар...
 3. 2018 - Фёдарава, В. Носьбіт этнапесеннай традыцыі Антаніна Мікалаеўна Аляксеева (Бекарэва) / В. Фьодарава // Перша конференці...
 4. 2016 - Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і св...
 5. 2016 - Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці г...
 6. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 7. 2006 - Чарнова, К. Песні групы "Авясец" у восеньска-каляндарнай традыцыі паўночнай Беларусі / К. Чарнова // Этнапесенная трад...
 8. 1910 - Романов, Е. Вымирающий инструмент / Е. Романов // Виленский календарь на 1910 год. – С. 123–131
 9. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 10. 1819 - Ignacy Szydłowski. Obrzędy weselne ludu wieyskiego w gubernii Mińskiey, w powiecie Borysowskim w parafii Haieńskiey, o...
 1. 2024 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Докшыцы-2012" [інтэрнэт]
 2. 2023 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Смаргонь-2018" [інтэрнэт]
 3. 2023 - Алена Ляшкевіч: у традыцыйнай культуры беларусаў каханне павінна скончыцца шлюбам [радыё]
 4. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 5. 2021 - Віцебска-Веліжскія запісы [аўдыё-CD]
 6. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 7. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 8. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 9. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 10. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 11. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 12. 2017 - Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы [радыё]
 13. 2017 - Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі") [аўдыё-CD]
 14. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 15. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 16. 2016 - Рутвіца - Ляцелі галачкі [аўдыё-CD]
 17. 2016 - Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ [інтэрнэт]
 18. 2016 - Песні і найгрышы вяселля вёскі Лявонпаль і яе наваколляў [аўдыё-CD]
 19. 2016 - НКС - Песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці [інтэрнэт]
 20. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 21. 2016 - Беларуская Этнафонія — Вёска Неглюбка (Веткаўскі р-н) — 1 [радыё]
 22. 2016 - Архіў Уладзіміра Журовіча [інтэрнэт]
 23. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 24. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 25. 2014 - Guda — Вясельле [аўдыё-CD]
 26. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD]
 27. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 28. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 29. 2013 - Muzyka źródeł vol. 14 Kresy I (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna) [аўдыё-CD]
 30. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 31. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 32. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 33. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 34. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока (приложение к книге) [аўдыё-CD]
 35. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 36. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 37. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 38. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 39. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 40. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 41. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 42. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 43. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 44. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 45. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 46. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 47. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 48. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 49. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 50. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 51. 2000 - Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна. [касета,інтэрнэт]
 52. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 53. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 54. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 55. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 56. 1988 - Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye [аўдыё-CD,касета]
 57. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 58. 1981 - Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. [грампласцінка]
 59. 1978 - Ольга Сергеева. Усвятские песни [грампласцінка]
 60. 1977 - Русские народные свадебные песни родины Глинки [грампласцінка]
 61. 1977 - Ольга Сергеева. Усвятские свадебные песни [грампласцінка]
 62. 1972 - Крестьяне деревни Клетная — о своих песнях (Фольклорная экспедиция "Кругозора" в Полесье) [грампласцінка]
 63. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка]
 64. 1937 - Клим Лагутько (лира) - Белорусская полька / Вясельная [грампласцінка]
 1. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 2. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 3. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 4. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 5. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 6. 2002 - Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Вяселле. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с. [кніга]
 7. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 8. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 9. 1990 - Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэ...
 10. 1988 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 11. 1986 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 12. 1985 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 13. 1984 - Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с. [кніга]
 14. 1983 - Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с. [кніга]
 15. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 16. 1983 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 17. 1981 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 18. 1980 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 19. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 20. 1969 - Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г. [кніга]
 21. 1962 - Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленингра...
 22. 1935 - Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów...
 23. 1912 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 24. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 25. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 26. 1858 - Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник (Императорского Русского географичес...
 27. 1840 - Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji, o jego muzyce, śpiewach, tancac...
 1. Як табе, зорачка, як табе, зорачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 3. Як пойдим мы на заручаны / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 4. Як пойдзім мы на заручыны / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 5. Як маладую адорваюць / песня, аўдыё — Беларусь
 6. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 7. Шырокі двор, маленькі збор / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 8. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 9. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 10. Шо на Янковом полі / песня, тэкст,аўдыё — в. Турское, Столінскі раён
 11. Широкая дорожечка до нёба / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — в. Ивановка, Кыштовский район
 12. Шаўкова ніточка, а к сцяне б'е / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 13. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 14. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 15. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 16. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 17. Чешите мою вы косу / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 18. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 19. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 20. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 21. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 22. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 23. Ходила Валя меж коней / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Прямское, Маслянинский район
 24. Ходзіць Андрейка ў дабре / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 25. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 26. Хваліласа коровайніца / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 27. Хвалівсо коровай в пэчі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 28. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 29. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 30. У нядзелю рана слонінька грала / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 31. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 32. У нашай Жэнечкі беда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 33. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 34. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 35. Травка-чернобылка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 36. Тиряз сыр-бор ехали / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Утускун, Усть-Ишимский район
 37. Ти ня свет, ни заранка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Верх-Тоя, Колыванский район
 38. Татулька родненький / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 39. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 40. Сядзіць галубок на піраплоці, гарох клюець / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 41. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 42. Сядай, матюнко, поговорымо з тобою / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 43. Сыпце, сыпце пшаніцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 44. Стрель-пострель, Колечка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Соколовка, Чугуевский район
 45. Стояла Манічка под вынцэм / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 46. Старша сваха да цыцатая / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 47. Спасіба, маі падружкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вярэчча, Гарадоцкі раён
 48. Спасибо, мамка, за дочку / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Верх-Тоя, Колыванский район
 49. Сонячко калясом ідзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 50. Свеціць месяц над гумном / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 51. Свети зоренька до свету / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Песчаное озеро, Чановский район
 52. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 53. Сборное воскресенье настало / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 54. Сама старша каравайначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 55. Рута-мята за горою / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Прямское, Маслянинский район
 56. Росці, коровай, як ліпонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 57. Пытаюся ў перапечы / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 58. Пусьці, сваце, ў хату / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 59. Прыехаў ружовы цвэт, Божа, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Залазоўе, Вілейскі раён
 60. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 61. Прывязлі маладую (вяселле) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 62. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 63. Пора, мамонька, вечерять / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 64. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 65. Покуць мая, покуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 66. Покраса наша, Вольгочка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 67. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 68. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 69. По мед, по мед, яры пчолонькі до бору / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 70. По малу, сваття, на поріг ступайтэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 71. Плыла уточка / песня, відэа,аўдыё — с. Крутиха, Кыштовский район
 72. Періманычка ўтычка / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 73. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 74. Пахільная да дзеравца / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 75. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 76. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 77. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 78. Паедзем дамоў, паедзем (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 79. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 80. Паджанішнічык нямыты / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 81. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 82. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 83. Ох, што ж это да за дзерево / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 84. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 85. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 86. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 87. Откланення / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 88. Ой, як села млода Зіночка за сталом / песня, тэкст,аўдыё — аг. Камень, Лепельскі раён
 89. Ой, я плачу, вы не чуеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 90. Ой, шумная зелёная дуброва / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 91. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 92. Ой, у саду соловейко гнездо ўе / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 93. Ой, у нашаго ж свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 94. Ой, у гародзе ды на пагодзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 95. Ой, там на дошчачках/А казалі людзі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 96. Ой, стэклося да две рэчэнькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 97. Ой, сироточка по могилочкам ходила / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Ермиловка, Тевризский район
 98. Ой, сваточкі-галубочкі, едзьце дамоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 99. Ой, прыляцела раба зязюля з-пад дубу / песня, тэкст,аўдыё — в. Гавуці, Смаргонскі раён
 100. Ой, попе, попе, Гардзею / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 101. Ой, пойдим мы по сялу / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 102. Ой, на гаре васілёчак / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 103. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 104. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 105. Ой, мати моя старая / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 106. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 107. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 108. Ой, коню, мой конь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 109. Ой, каліна-маліна рана расцвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Лешчаняты, Смаргонскі раён
 110. Ой, знаці, знаці сірату / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 111. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 112. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 113. Ой, едзь, малойчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 114. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 115. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 116. Ой, брат сястру за стол вядзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 117. Ой, белая кудрявая бероза / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Кандереп, Болотнинский район
 118. Ой, Іванькава маці / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 119. Ой ты рэчачка (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 120. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 121. Ой пойду я под ліпоньку, ой пойду я / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 122. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 123. О дзе ж тые ковалі, што гэту печку cковалі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Раздзялавічы, Ганцавіцкі раён
 124. Ніпраўдзівыя каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 125. Ні матка была / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 126. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 127. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 128. Ня стой, Божа, пад акном / песня, тэкст,аўдыё — в. Крыўск, Смаргонскі раён
 129. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 130. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 131. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 132. Ны гарі Ванюша цярём рубіл / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 133. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 134. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчаны, Верхнядзвінскі раён
 135. Немытько дружок, немытько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 136. Невялічэнькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 137. Не стой, Боже, под окном / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — Верх-Тоя, Колыванский район
 138. Не пужайтэся, сваты / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 139. Не маракуй, мая мамачко / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 140. Не залятела наша курочка к вам / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Песчаное озеро, Чановский район
 141. Не было ветру / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 142. Наша печка сокоче / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 143. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 144. Накідай, матко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 145. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 146. На мори вутачка купалася / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Васильевка, Партизанский район
 147. На заручынках былі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 148. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 149. На васэлька прыбіралася / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 150. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 151. Маці галосіць на вяселлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 152. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 153. Маленько поле кругленько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 154. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 155. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 156. Ли винного колодезя / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 157. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 158. Лецелі гусонькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Турское, Столінскі раён
 159. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 160. Летят галочки / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Алексеевка, Горьковский район
 161. Летев, летев соколочек / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — Приморский край
 162. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 163. Кукарэку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — Смаленская вобласць
 164. Кукавала зязюлька в садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 165. Кругла мала балоцетка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 166. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 167. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 168. Кланялася вішэнка зеляному садоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 169. Катилася заряночка с загорья / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — г. Омск
 170. Карыся, Мінічка, карыся / песня, тэкст,аўдыё — в. Валодзькі, Докшыцкі раён
 171. Карыся, Верачка, карыся (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 172. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 173. Как у нашего князя молодого / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Кандереп, Болотнинский район
 174. Как летел же соколочек / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Крутиха, Кыштовский район
 175. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 176. Казали й у мори воды много / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — в. Михайловка, Седельниковский район
 177. Й у каго то ў печы паліцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 178. И як выйду на вулку / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Михайловка, Седельниковский район
 179. И спозднился дружок / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 180. Зялёны чабор / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 181. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 182. Застукацелі, загрукацелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 183. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 184. Закідай, мамко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 185. Закукала зязюлячка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 186. За рякой у трубу трубят / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 187. За лясом сонейка іграя / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 188. Едьте, сваточки, додому / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 189. Ды пайшло сонійка па-за лесейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 190. Ды запрагайце, ды запрагайце / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 191. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 192. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 193. Дубовый мост ломится / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 194. Дрямліва поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 195. Дружочек / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Верх-Тоя, Колыванский район
 196. Доченька моя милая / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Михайловка, Седельниковский район
 197. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 198. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 199. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 200. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 201. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 202. Да ўвайдзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 203. Да хто, да хто цёмнай ночачкі ні даспаў? / песня, тэкст,аўдыё — в. Загор’е, Смаргонскі раён
 204. Да хто, да хто цёмнай ночанькі не даспаў (вяселле сіраце) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 205. Да хадзіла Танячка па гароду / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 206. Да свіданья, да Надзечка / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 207. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 208. Да ни залитала наша курочка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Приморский край
 209. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 210. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 211. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 212. Госцікі мае, зазноба мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 213. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 214. Горошек мой белый / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 215. Горностай-парнишечка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 216. Горкая рэдзька ў гародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 217. Где твой, Вольгочка, больший брат / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 218. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 219. Галашэнне нявесты пад язык / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 220. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 221. Вясельныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сенцяняты, Смаргонскі раён
 222. Вясельныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 223. Вясельнае галашэнне нявесты і маткі пад гармонік / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 224. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Ізабеліна, Астравецкі раён
 225. Выкуп. Не скупись, сваток / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Прямское, Маслянинский район
 226. Выкацілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 227. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 228. Выйдзіця й, баяре, послушайце / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 229. Выйдзі, мамачка, на ганачак (вяселле) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 230. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 231. Все пташечки-канарейки / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 232. Вой, ступіла Машэнька на парог / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 233. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 234. Вечерняя мгла к земле прилеглa / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Атирка, Тарский район
 235. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 236. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 237. В дорозе Колечка, в дорозе / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — Приморский край
 238. Буйны ветры падымаліся / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 239. Благослови, мати / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Песчаное озеро, Чановский район
 240. Березынька кудрявая / песня, тэкст,відэа,аўдыё — п. Кабинетное, Чулымский район
 241. Бацюхно, мой родненькій / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 242. Ах, вы госцейкі мае, вы прашонінькія / песня, тэкст,аўдыё — в. Сенцяняты, Смаргонскі раён
 243. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 244. Ай, сват свата просіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 245. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 246. Ай, кумачки-галубачки / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 247. Ай, зелен горох ли дорог / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Кандереп, Болотнинский район
 248. Ай, дзе ж быў сілязень / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 249. Ай, борком, борком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 250. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 251. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 252. Аблокі да наезджаюць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Люсіна, Ганцавіцкі раён
 253. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 254. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 255. А ў нашага свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 256. А чыя гэта маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 257. А чия это жана / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Михайловка, Седельниковский район
 258. А черти, черти - сватовья / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 259. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 260. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 261. А у варот бяроза стыяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 262. А ти не трубочка трубила / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 263. А сваціцы-галубіцы, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзедзіна, Докшыцкі раён
 264. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 265. А с горы, с горы / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Песчаное озеро, Чановский район
 266. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 267. А паедзім мы горы-даліны раўнаваць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладасна, Лепельскі раён
 268. А па двару клановай ліст паслаўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 269. А не куй, Ваничка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Малиновка, Тюкалинский район
 270. А наш сватко харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 271. А наехала семсот казакаў (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 272. А на моры хісткая кладка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 273. А лезет дружка в хату / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 274. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 275. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 276. А знаць садзіку-вінаградзіку / песня, тэкст,аўдыё — в. Цясты, Верхнядзвінскі раён
 277. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 278. А вясёленькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 279. А в дружка, дружка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Крутиха, Кыштовский район
 280. А борам, борам, пад барком (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 281. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 282. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 283. Ў Ванькі на дваре / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 284. Іскарка-прыгаўка Томачка ў мамкі прыгаўка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 285. Із-пад дуба, із-пад корэня / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 286. І пывянь, пывянь руты й мяты / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 287. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 288. Nie siadzi Alonka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 289. Mładzieńki Saszańka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 290. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 291. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 28.05.2024 18:57:51

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.