1. 2021 - Паўлава, А. Уладзімір Урбановіч і яго апісанне вяселля / А. Паўлава // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: з...
 2. 2019 - Фёдарава, В. Антаніна Мікалаеўна Аляксеева: носьбіт этнапесеннай традыцыі ва ўмовах этнакультурнай ізаляцыі / В. Фёдар...
 3. 2018 - Фёдарава, В. Носьбіт этнапесеннай традыцыі Антаніна Мікалаеўна Аляксеева (Бекарэва) / В. Фьодарава // Перша конференці...
 4. 2016 - Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і св...
 5. 2016 - Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці г...
 6. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 7. 2006 - Чарнова, К. Песні групы "Авясец" у восеньска-каляндарнай традыцыі паўночнай Беларусі / К. Чарнова // Этнапесенная трад...
 8. 1910 - Романов, Е. Вымирающий инструмент / Е. Романов // Виленский календарь на 1910 год. – С. 123–131
 9. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 10. 1819 - Ignacy Szydłowski. Obrzędy weselne ludu wieyskiego w gubernii Mińskiey, w powiecie Borysowskim w parafii Haieńskiey, o...
 1. 2023 - Алена Ляшкевіч: у традыцыйнай культуры беларусаў каханне павінна скончыцца шлюбам [радыё]
 2. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 3. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 4. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 5. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 6. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 7. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 8. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 9. 2017 - Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы [радыё]
 10. 2017 - Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі") [аўдыё-CD]
 11. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 12. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 13. 2016 - Рутвіца - Ляцелі галачкі [аўдыё-CD]
 14. 2016 - Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ [інтэрнэт]
 15. 2016 - Песні і найгрышы вяселля вёскі Лявонпаль і яе наваколляў [аўдыё-CD]
 16. 2016 - НКС - Песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці [інтэрнэт]
 17. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 18. 2016 - Беларуская Этнафонія — Вёска Неглюбка (Веткаўскі р-н) — 1 [радыё]
 19. 2016 - Архіў Уладзіміра Журовіча [інтэрнэт]
 20. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 21. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 22. 2014 - Guda — Вясельле [аўдыё-CD]
 23. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD]
 24. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 25. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 26. 2013 - Muzyka źródeł vol. 14 Kresy I (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna) [аўдыё-CD]
 27. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 28. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 29. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 30. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 31. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока (приложение к книге) [аўдыё-CD]
 32. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 33. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 34. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 35. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 36. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 37. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 38. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 39. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 40. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 41. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 42. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 43. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 44. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 45. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 46. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 47. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 48. 2000 - Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна. [касета,інтэрнэт]
 49. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 50. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 51. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 52. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 53. 1988 - Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye [аўдыё-CD,касета]
 54. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 55. 1981 - Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. [грампласцінка]
 56. 1978 - Ольга Сергеева. Усвятские песни [грампласцінка]
 57. 1977 - Русские народные свадебные песни родины Глинки [грампласцінка]
 58. 1977 - Ольга Сергеева. Усвятские свадебные песни [грампласцінка]
 59. 1972 - Крестьяне деревни Клетная — о своих песнях (Фольклорная экспедиция "Кругозора" в Полесье) [грампласцінка]
 60. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка]
 61. 1937 - Клим Лагутько (лира) - Белорусская полька / Вясельная [грампласцінка]
 1. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 2. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 3. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 4. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 5. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 6. 2002 - Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Вяселле. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с. [кніга]
 7. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 8. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 9. 1990 - Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэ...
 10. 1988 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 11. 1986 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 12. 1985 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 13. 1984 - Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с. [кніга]
 14. 1983 - Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с. [кніга]
 15. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 16. 1983 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 17. 1981 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 18. 1980 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 19. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 20. 1969 - Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г. [кніга]
 21. 1962 - Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленингра...
 22. 1935 - Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów...
 23. 1912 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 24. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 25. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 26. 1858 - Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник (Императорского Русского географичес...
 27. 1840 - Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji, o jego muzyce, śpiewach, tancac...
 1. Як табе, зорачка, як табе, зорачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 3. Як пойдзім мы на заручыны / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 4. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 5. Шырокі двор, маленькі збор / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 6. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 7. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 8. Шаўкова ніточка, а к сцяне б'е / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 9. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 10. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 11. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 12. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 13. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 14. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 15. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 16. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 17. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 18. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 19. Хваліласа коровайніца / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 20. Хвалівсо коровай в пэчі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 21. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 22. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 23. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 24. У нашай Жэнечкі беда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 25. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 26. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 27. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 28. Сядзіць галубок на піраплоці, гарох клюець / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 29. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 30. Сыпце, сыпце пшаніцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 31. Стояла Манічка под вынцэм / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 32. Старша сваха да цыцатая / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 33. Спасіба, маі падружкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вярэчча, Гарадоцкі раён
 34. Сонячко калясом ідзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 35. Свеціць месяц над гумном / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 36. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 37. Сама старша каравайначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 38. Росці, коровай, як ліпонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 39. Пытаюся ў перапечы / песня, аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 40. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 41. Прывязлі маладую (вяселле) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 42. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 43. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 44. Покуць мая, покуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 45. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 46. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 47. По малу, сваття, на поріг ступайтэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 48. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 49. Пахільная да дзеравца / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 50. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 51. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 52. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 53. Паедзем дамоў, паедзем (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 54. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 55. Паджанішнічык нямыты / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 56. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 57. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 58. Ох, што ж это да за дзерево / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 59. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 60. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 61. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 62. Откланення / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 63. Ой, як села млода Зіночка за сталом / песня, тэкст,аўдыё — аг. Камень, Лепельскі раён
 64. Ой, я плачу, вы не чуеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 65. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 66. Ой, у нашаго ж свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 67. Ой, у гародзе ды на пагодзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 68. Ой, там на дошчачках/А казалі людзі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 69. Ой, стэклося да две рэчэнькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 70. Ой, сваточкі-галубочкі, едзьце дамоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 71. Ой, попе, попе, Гардзею / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 72. Ой, на гаре васілёчак / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 73. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 74. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 75. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 76. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 77. Ой, коню, мой конь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 78. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 79. Ой, знайці, знайці сірату / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 80. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 81. Ой, едзь, малойчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 82. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 83. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 84. Ой, брат сястру за стол вядзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 85. Ой, Іванькава маці / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 86. Ой ты рэчачка (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 87. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 88. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 89. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 90. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 91. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 92. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 93. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 94. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 95. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчаны, Верхнядзвінскі раён
 96. Не пужайтэся, сваты / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 97. Не маракуй, мая мамачко / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 98. Наша печка сокоче / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 99. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 100. Накідай, матко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 101. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 102. На заручынках былі / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 103. На вяселейка прыбіралася / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 104. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 105. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 106. Маці галосіць на вяселлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 107. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 108. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 109. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 110. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 111. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 112. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 113. Кукавала зязюлька в садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 114. Кругла мала балоцетка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 115. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 116. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 117. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 118. Кланялася вішэнка зеляному садоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 119. Карыся, Верачка, карыся (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 120. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 121. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 122. Й у каго то ў печы паліцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 123. Зялёны чабор / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 124. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 125. Застукацелі, загрукацелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 126. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 127. Закукала зязюлячка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 128. За рякой у трубу трубят / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 129. За лясом сонейка іграя / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 130. Ды пайшло сонійка па-за лесейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 131. Ды запрагайце, ды запрагайце / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 132. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 133. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 134. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 135. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 136. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 137. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 138. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 139. Да ўвайдзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 140. Да хто, да хто цёмнай ночанькі не даспаў (вяселле сіраце) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 141. Да хадзіла Танячка па гароду / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 142. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 143. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 144. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 145. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 146. Госцікі мае, зазноба мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 147. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 148. Горкая рэдзька ў гародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 149. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 150. Галашэнне нявесты пад язык / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 151. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 152. Вясельнае галашэнне нявесты і маткі пад гармонік / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 153. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Ізабеліна, Астравецкі раён
 154. Выкацілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 155. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 156. Выйдзі, мамачка, на ганачак (вяселле) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 157. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 158. Вой, ступіла Машэнька на парог / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 159. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 160. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 161. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 162. Буйны ветры падымаліся / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 163. Бацюхно, мой родненькій / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 164. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 165. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 166. Ай, дзе ж быў сілязень / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 167. Ай, борком, борком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 168. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 169. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 170. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 171. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 172. А ў нашага свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 173. А чыя гэта маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 174. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 175. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 176. А у варот бяроза стыяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 177. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 178. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 179. А паедзім мы горы-даліны раўнаваць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладасна, Лепельскі раён
 180. А па двару клановай ліст паслаўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 181. А наш сватко харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 182. А наехала семсот казакаў (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 183. А на моры хісткая кладка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 184. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 185. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 186. А знаць садзіку-вінаградзіку / песня, тэкст,аўдыё — в. Цясты, Верхнядзвінскі раён
 187. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 188. А вясёленькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 189. А борам, борам, пад барком (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 190. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 191. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 192. Ў Ванькі на дваре / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 193. Іскарка-прыгаўка Томачка ў мамкі прыгаўка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 194. Із-пад дуба, із-пад корэня / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 195. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 196. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 197. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 15:15:30

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.