Біяграфія

Зінаіда Якаўлеўна Мажэйка (6 сьнежня 1933, Ворша — 8 сакавіка 2014, Мінск) — беларуская этнамузыказнаўца. Доктар мастацтвазнаўства (1992). Заслужаны дзяяч мастацтваў БССР (1987). Уваходзіць у сьпіс 200 найбольш вядомых жанчын-інтэлектуалаў сьвету.

У 1961 годзе скончыла Беларускую кансэрваторыю. 3 1962 году ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклёру НАН Беларусі. Працавала ў галіне тэарэтычнай этнамузыкалёгіі і практычнай фальклярыстыкі.

Асноўныя дасьледаваньні прысьвечаныя сыстэмнай тыпалёгіі беларускага песеннага фальклёру, яго арэальным і сацыялягічным аспэктам.

Арганізатар музычна-этнаграфічных канцэртаў, падрыхтавала грамплястынкі, у тым ліку „Музычны фальклёр Беларускага Палесься“ (Гран-пры ЮНЭСКА 1988 г.), распрацоўвала праграмы аўдыёвізуальнай антрапалёгіі (сцэнары да 6 музычна-этнаграфічных фільмаў).

Фота

 1. 2010 - Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD) [аўдыё-CD]
 2. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 3. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 7. Цэнтральная Беларусь.Ч. I - Каляндарныя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 4. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 5. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 6. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 7. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 8. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 9. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 10. 2006 - Галасы стагоддзяў - Піліпаўскія песні + Сцяпан Дубейка (в. Тонеж) [радыё]
 11. 2006 - Biélorussie : musiques traditionnelles [аўдыё-CD]
 12. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 13. 1988 - Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye [аўдыё-CD,касета]
 14. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 15. 1981 - Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. [грампласцінка]
 1. 2014 - фільмы З.Мажэйкі [DVD-Video]
 2. 2011 - Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-э...
 3. 2010 - Antology of folk music. Антология народной музыки [CD]
 4. 1999 - Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаг...
 5. 1998 - Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с. [кніга]
 6. 1988 - Мажэйка З.Я., Фядосік А.С. Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным. Мінск: Нав...
 7. 1985 - Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт сист.-типол. исслед. Минск: Наука і техника, 1985. 247 с. [...
 8. 1984 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с. [кніга]
 9. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 10. 1981 - Мажэйка З. Я. Песні беларускага Паазер'я. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. 494 с. [кніга]
 11. 1971 - Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с...
 1. 2020 - Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях / Т. Беркович...
 2. 2015 - Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зборнік навуко...
 3. 2013 - Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с. [кніга]
 4. 2008 - Musiques traditionnelles.Т.Варфаламеева,З.Мажэйка,2008 [CD]
 5. 2006 - Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл. [кніга]
 6. 2005 - Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл. [кніга]
 7. 2004 - Гиппиус Е.В. Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии/ ред.-сост. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 2004ю ...
 8. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 9. 1997 - Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З....
 10. 1990 - Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэ...
 11. 1990 - Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка) [грамп...
 12. 1988 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 13. 1986 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 14. 1985 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 15. 1983 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 16. 1981 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 17. 1980 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 18. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 19. 1978 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык...
 20. 1976 - Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 4. Вяселле. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: Я. Казека, З. Мажэйка, Г. Цітовіч. Мінск: Бе...
 21. 1975 - Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сіс...
 1. 2018.12.25 — Доктар філасофіі Энгельс Дарашэвіч: Аўтэнтычнасць выратуе народы / "Літаратура і мастацтва", газета
 2. 2018.03.20 — Спеўная традыцыя беларускіх мужчын / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 3. 2018.01.19 — У Мінску зноў ажанілі Цярэшку (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 4. 2017.04.08 — Энтузіязм хутка заканчваецца, але... / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 5. 2016.02.06 — Шлях “Чырачкі” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 6. 2015.04.11 — Экалогія грамады / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 7. 2015.03.21 — Пасля Мажэйка / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 8. 2014.03.15 — Чым сагрэемся? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 9. 2014.03.10 — Памерла заснавальніца беларускай этнамузыкалогіі Зінаіда Мажэйка / Наша Ніва / nn.by
 10. 2014.03.04 — Абрад "Чырачка" в. Тонеж Лельчыцкага раёна 2 сакавіка 2014 г. / Інвентар НКС / livingheritage.by
 11. 2013.12.16 — Сіла духу творчасці Зінаіды Мажэйкі. Да 80-годдзя заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Зінаіды Мажэйкі. / Нацы...
 12. 1989.08.06 — Музычны Фальклёр Палесся / Ніва — тыднёвік беларусаў у Польшчы
 13. 1989.03.29 — Фальклор Палесся і гран-пры ў Парыжы / Чырвоная змена
 1. Як пойду я й дарогою / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 2. Як пайду я, пайду на Ўкраіну жыці / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 3. Я мяту, мяту двор мяцёлкыю / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 4. Я молада ў грыбы пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 5. Шырокая дарожанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 6. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 7. Шаўкова ніточка, а к сцяне б'е / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 8. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 9. Частушкі (пад гармонік і бубен) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 10. Чарачка мая срэбраная / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 11. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 12. Чаго ты лося, чаго ты, дзікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 13. Ці я тобе, ці я тобе, мой міленькі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 14. Цвіла-цвіла чэрэмшына да ягод не мае, а хто ў прымах не бывае той гора не знае (прымацкая) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінск...
 15. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 16. Хвалівсо коровай в пэчі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 17. Ужэ літо й начынае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Псышчава, Іванаўскі раён
 18. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 19. У хрэснаго татухны барада гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 20. У недзелю й рано сіне морэ йграло / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 21. У нашай Жэнечкі беда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 22. У нас сягоння / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 23. Сядзелі дзеўкі на дасцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 24. Спасіба, маі падружкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вярэчча, Гарадоцкі раён
 25. Смутно й вечор, смутно й рано / песня, тэкст,аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 26. Сера зязюля скакувалыся / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 27. Саловей, саловей смуцён невясёл (бяседная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 28. Сабіраўся князь на ахоту / песня, тэкст,аўдыё — в. Саўна́ (ліквідаваны), Клімавіцкі раён
 29. Росці, коровай, як ліпонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 30. Прівэлы куста із зялёнага бору / песня, тэкст,аўдыё — в. Парэчча, Пінскі раён
 31. Прыпеўкі да Цярэшкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Стаі, Лепельскі раён
 32. Посею гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 33. Полька лядзецкая / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 34. Полька "Дастоеўская" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 35. Пойдзем, дзеўкі кругом жыта / песня, тэкст — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 36. По-над цёмным лесом, стояла там ізба, у той маленькой ізбушке жыла адна ўдава (партызанская балада) / песня, аўдыё — в. Тонеж...
 37. По реке, реке гаголушка плувёт / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 38. По місяцу жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 39. Песянка мая харошая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 40. Пара, маці, да жыта жаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 41. Пакукай, зязюлька, а ў лясе, ў лясочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 42. Пад яльнічкам-бярэзнічкам// Мамка мая родненькая / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 43. Ох, і по сэлу й да сэлу і Лобэцькому / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 44. Ох, піду я на юлоньку молода, куды гляну ўсё чужая сторона / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 45. Ох, не ламайця каліначку ў лузі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 46. Ох пойду я на ту гору, гдзе зародзілась любоў (бяседная) / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 47. Ой, ідзі, страла да ў тое сёла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 48. Ой, і дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 49. Ой, як села млода Зіночка за сталом / песня, тэкст,аўдыё — аг. Камень, Лепельскі раён
 50. Ой, я плачу, вы не чуеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 51. Ой, ты, мамка-вішня / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 52. Ой, стэклося да две рэчэнькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 53. Ой, стаяла бяроза, дай пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 54. Ой, сваточкі-галубочкі, едзьце дамоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 55. Ой, рана, рана, куры запелі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 56. Ой, прылытілы галочкы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагадашч, Іванаўскі раён
 57. Ой, пойду я під ліпоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 58. Ой, не росьці жы, ўкропе / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 59. Ой, нашто ты мяне, моя мамачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 60. Ой, на горе сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 61. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 62. Ой, маслянка-нішчаслінка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 63. Ой, мамачка, да й, мамачка, восянь / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 64. Ой, журавко, журавко / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 65. Ой, дзевачкі, дамой пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 66. Ой, дайтэ мне раду / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 67. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 68. Ой, Купало, Купало, дзе ж зімовало? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лахаўка, Лунінецкі раён
 69. Ой ты ж туман да туманочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 70. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 71. Ой пошла дзеўка до броду па воду (балада) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 72. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 73. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 74. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 75. Ой ляцелі гусачкі, ой ляцелі шэрыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 76. Ой косів козак сено як була погода / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 77. Ой з-пад горкі з-пад гары да ўсё й туман / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 78. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 79. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 80. Ой Божэ, Божэ я што ехала любая мая жынко (бяседная) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 81. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 82. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 83. Не пужайтэся, сваты / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 84. Накідай, матко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 85. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 86. На турецкіх полях / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 87. На том баку за рэчкаю слабодка стаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 88. На нас напалі злыя немцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 89. На граной нядзелі русалкі сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 90. На вуліцы дзеўкі гулялі Масленіцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Кругліца, Чашніцкі раён
 91. На вуліцы Масленіца / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 92. На Дунаёчку / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 93. Маці галосіць на вяселлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 94. Лявоніха / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 95. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 96. Кумок, а чаго й любок / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 97. Кум куму любіў / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 98. Кракавяк / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 99. Косары косяць, вецер повівае / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 100. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 101. Калыханка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 102. Кадрыля "на пяць кален" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 103. Зязюлечка мая, шэрэнькая кукушэчка / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарбачэва, Расонскі раён
 104. Зашумела й дубровушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Камень, Пінскі раён
 105. Заря мыя вячэрнея / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 106. Заплакала ж дівочка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Багданаўка, Лунінецкі раён
 107. Закацісь, закацісь, жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 108. За горою выл бушуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 109. За Сібіром да сонцэ всходзіт (Кармелюга) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 110. Жніця, жнеячкі, жніця / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 111. Жаніцьба Цярэшкі / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Навасёлкі, Лепельскі раён
 112. Ехаў Іванька з крутых гор / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 113. Добры тому хто вечэрок не знае, по ночы не ходзіць, ножак не збівае / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 114. Даліна шырокая / песня, тэкст — в. Казялужжа, Хойніцкі раён
 115. Да пайдзём, сястрыцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 116. Да налытелі гусі да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 117. Да на болоті жы косяр косыть / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 118. Да на балоце чароцінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 119. Да й усэ ж добрэ, да й усэ ж добрэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 120. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 121. Госцікі мае, зазноба мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 122. Гаспадарочак, ды слаўны паночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 123. Галовычка мая бедная / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 124. Вясна (скрыпка) / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 125. Вясельны найгрыш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Навасёлкі, Лепельскі раён
 126. Вясельны марш ‘’Пуд коровай’’ / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 127. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 128. Вялікдзень ідзець, а мне нечага надзець / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 129. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Ізабеліна, Астравецкі раён
 130. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 131. Вой, пад белаю, пад бярозаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
 132. Вой журба ж ты журбінка меня зажурбіла / песня, тэкст — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 133. Вецярок вее, жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — в. Кісялёўка (ліквідаваны), Касцюковіцкі раён
 134. Вецер з поля / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 135. Вдарыло да сухая вэсно / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 136. Будзем мы Цярэшку жаніць / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 137. Благаславі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 138. Ай, што ж ты, галубчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 139. Ай, у садзіку, пад ігрушаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 140. Ай, па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 141. Ай, калядачкі, вы вярніцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 142. Ай, дзе ж быў сілязень / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 143. Ай, борком, борком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 144. Агу, весна, агу, красна / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 145. А ўжо Іван наступаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 146. А ў нашага свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 147. А ў нашага пана дажыначкі рана / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 148. А ў майго татачкі жыцечка пахілілась / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 149. А ў лужку, ў лужку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 150. А ў каго вінаград на дварэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 151. А ў заінькі тры думухны / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 152. А я ў полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 153. А чыя гэта маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 154. А ці поўна арэхавая чаша / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 155. А у варот бяроза стыяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 156. А тапу-тапу на жоўтым пяску / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 157. А спасіба кавалю / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 158. А сайдзіцесь-ка тучкі ў кучку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 159. А паедзім мы горы-даліны раўнаваць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладасна, Лепельскі раён
 160. А па двару клановай ліст паслаўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 161. А на гарэ, на гарэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 162. А на гарэ сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 163. А на возері ды на сіненьком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 164. А ляцела сойка цераз наша полька / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 165. А знаць садзіку-вінаградзіку / песня, тэкст,аўдыё — в. Цясты, Верхнядзвінскі раён
 166. А заспорыў Дунай з морам / песня, тэкст,аўдыё — в. Зачэпічы, Дзятлаўскі раён
 167. А з-пад лесіку, а лесу цёмного / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 168. А вясёленькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 169. А вы ж мэні дожынкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 170. А весна, весна, вясеначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 171. Ішла, ішла Кацюшэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 172. Іскарка-прыгаўка Томачка ў мамкі прыгаўка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 173. Із-пад горкі буйной вецер вее / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 174. Із далёкіх із краёў шлі салдацікі дамоў (паваенная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 175. І ўгэ жы сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Яжаўкі, Лунінецкі раён
 176. Ёй, вжэ сонца да за бором / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 11:09:08

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.