Біяграфія

Беларускі этнамузыколаг. Кандыдат мастацтвазнаўства (1983).
Скончыла ў 1970 годзе Беларускую кансерваторыю. З 1981 года ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі.
Чалец Беларускага саюза кампазітараў ‎з 1981 года.
Даследуе гісторыю, тэорыю і эстэтыку беларускага музычнага фальклору, яго сістэмную тыпалогію і арэальныя стылявыя характарыстыкі, палеагеаграфію і этнамузычную дыялекталогію. У сферы практычнай фалькларыстыкі выступае па пытаннях экалогіі традыцыйнай культуры.

Фота

Звязаныя лакацыі (месца паходжання, працы)

 1. 2016 - Варфаламеева Т. Б. Серыя "Традыцыйная мастацкая культура беларусаў" як фальклорны звод, арыентаваны на рэвіталізацыю л...
 2. 2015 - Варфаламеева, Т. Спеўнае выканальніцтва беларускага Палесся / Т. Варфаламеева // Музычная культура Беларусі і свету: т...
 3. 2010 - Варфоломеева, Т. Нематериальное культурное наследие белорусов: проблемы охраны, сохранения, трансляции / Т. Варфоломее...
 4. 2006 - Варфаламеева Т., Козенка М. Беларуская полька ў сістэме танцавальнай аўтэнтыкі беларусаў / Т. Варфаламеева, М. Козенка...
 5. 2004 - Песні лета // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Бо...
 6. 2004 - Купалле. Нараджэнне Іаана Хрысціцеля (Прадцечы) // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Па...
 7. 2004 - Жніўныя звычаі і абрады // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламе...
 1. 2017 - Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі") [аўдыё-CD]
 2. 2013 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 3. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 4. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 5. 2010 - Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 6. 2010 - Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD) [аўдыё-CD]
 7. 2008 - Брэсцкае Палессе ТМКБ Том 4. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 8. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 9. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 7. Цэнтральная Беларусь.Ч. I - Каляндарныя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 10. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 11. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 12. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 13. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 14. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 15. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 16. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 17. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Казлы Ельскага раёна [аўдыё-CD]
 18. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 19. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 20. 2006 - Biélorussie : musiques traditionnelles [аўдыё-CD]
 21. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 22. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 23. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 1. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 2. 2017 - Т. Варфаламеева. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. ...
 3. 2015 - Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зборнік навуко...
 4. 2014 - Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мін...
 5. 2014 - Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго кра...
 6. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 7. 2010 - Antology of folk music. Антология народной музыки [CD]
 8. 1999 - Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаг...
 9. 1998 - Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Панямоння. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькло...
 1. 2020 - Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях / Т. Беркович...
 2. 2020 - Масленіца. Абрад. Песні. Напевы / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; уклад., ус...
 3. 2013 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева...
 4. 2012 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна...
 5. 2011 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); і...
 6. 2010 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ід...
 7. 2010 - Крывашэйцава К. М., Музычны фальклор, праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сяр.-спец. адукацыі ў сферы к...
 8. 2009 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і...
 9. 2008 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; ідэя і аг...
 10. 2008 - Даследаванне лакальных культур Беларусі: праграмы па зборы фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў / навук. кіраўн. праект...
 11. 2008 - Беларусы. Том 11: Музыка // Т.Б. Варфаламеева, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка.Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальк...
 12. 2008 - Musiques traditionnelles.Т.Варфаламеева,З.Мажэйка,2008 [CD]
 13. 2006 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аў...
 14. 2006 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт....
 15. 2004 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. К...
 16. 2001 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе / Т.Б. Варфаламеева, В.І. Басько, М.А. К...
 17. 1997 - Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З....
 18. 1990 - Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэ...
 19. 1990 - Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка) [грамп...
 20. 1988 - Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы/ Варфоломеева Т.Б. Минск: Наука и техника, 1988, 156 с. [к...
 21. 1986 - Пахаванні, памінкі, галашэнні / [Рэд. кал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) і інш.; Укладанне тэкстаў, уступ. артыкул і каме...
 1. Як поўду я гукаючы / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 2. Як пойду я й дарогою / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 3. Як пастаўлю я стародачку на браду / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 4. Як пайду я, пайду на Ўкраіну жыці / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 5. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 6. Як загуду-загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 7. Як до молодой : вясельная / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 8. Я сягодня ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 9. Я мяту, мяту двор мяцёлкыю / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 10. Я молада ў грыбы пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 11. Эй, даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 12. Шырокая паляначка - добрэ жыто жаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 13. Шырокая дарожанька / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 14. Шубашурка : полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 15. Шось у лесе гукае / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 16. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 17. Шла Купалка па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 18. Шаўкова ніточка, а к сцяне б'е / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 19. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 20. Чэраз поля-лес ішла каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 21. Чэраз гай зіляненькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 22. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 23. Чырвоныя нашы вішні / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 24. Чого селезень смуцен-невесёл / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 25. Чаму, зязюля, не кукавала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 26. Чаго ты лося, чаго ты, дзікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 27. Ці я тобе, ці я тобе, мой міленькі / песня, тэкст,відэа,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 28. Хурман : полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 29. Хвалівсо коровай в пэчі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 30. Хадзіла блудзіла сіротка адна / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 31. Ужэ літо й начынае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Псышчава, Іванаўскі раён
 32. Ужо сонца закацілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 33. Ужо паўднёвачкі гудуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 34. У хрэснаго татухны барада гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 35. У полі жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 36. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 37. У недзелю й рано сіне морэ йграло / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 38. У недзельку рано / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 39. У нашай Жэнечкі беда стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 40. У нас сягоння / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 41. Травушка й муравушка ты зялёная / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 42. Там на речкі, на Гардані / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 43. Сёньня Купала ― заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 44. Сядзелі дзеўкі на дасцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 45. Сягоння ў нас ды хрысьцінушкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 46. Сьвятоя Юр'я / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 47. Сыпце, сыпце пшаніцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 48. Субота / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 49. Стаіць вярба кудравая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 50. Стахоўская полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 51. Спасіба, маі падружкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вярэчча, Гарадоцкі раён
 52. Сохне, вяне ў полюшку трава / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 53. Смутно й вечор, смутно й рано / песня, тэкст,аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 54. Скачэ горабэйко / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 55. Серая гусонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 56. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 57. Сады мае, сады, сады зялёныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лыцавічы, Вілейскі раён
 58. Сабіраўся князь на ахоту / песня, тэкст,аўдыё — в. Саўна́ (ліквідаваны), Клімавіцкі раён
 59. Рускага / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 60. Росці, коровай, як ліпонька / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 61. Расла ў полі рабінушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 62. Рано да рано, за горою новій двор / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 63. Прівэлы куста із зялёнага бору / песня, тэкст,аўдыё — в. Парэчча, Пінскі раён
 64. Прыпеўкі да Цярэшкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Стаі, Лепельскі раён
 65. Прыйшоў кум да кумы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 66. Прыйшла, дзевачкі, маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 67. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 68. Праду я праду, спатанькі хачу / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 69. Праважаем Юр'я за сяло / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 70. Посею гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 71. Посажу гурочкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 72. Полька лядзецкая / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 73. Полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 74. Полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 75. Полька "Дастоеўская" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 76. Полечка / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 77. Полечка / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 78. Покуць мая, покуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 79. Пойдзем, дзеўкі кругом жыта / песня, тэкст — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 80. Пойдзем, дзевачкі, мы ў гай гуляць / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 81. По реке, реке гаголушка плувёт / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 82. По місяцу жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 83. Песянка мая харошая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 84. Пара, маці, да жыта жаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 85. Пакукай, зязюлька, а ў лясе, ў лясочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 86. Паедзем, сваты / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 87. Пад яльнічкам-бярэзнічкам// Мамка мая родненькая / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 88. Паганяй валы ў сад вішнёвы / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 89. Ох, і по сэлу й да сэлу і Лобэцькому / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 90. Ох, не ламайця каліначку ў лузі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 91. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 92. Ой, ішла дзеўка за бором, бором / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 93. Ой, ідзі, страла да ў тое сёла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 94. Ой, і дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 95. Ой, як села млода Зіночка за сталом / песня, тэкст,аўдыё — аг. Камень, Лепельскі раён
 96. Ой, яблынка наша / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 97. Ой, я плачу, вы не чуеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 98. Ой, учора з вечора / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 99. Ой, у бары сосна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 100. Ой, ты, мамка-вішня / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 101. Ой, стэклося да две рэчэнькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 102. Ой, стаяла бяроза, дай пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 103. Ой, сваточкі-галубочкі, едзьце дамоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 104. Ой, рана, рана, куры запелі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 105. Ой, прылытілы галочкы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагадашч, Іванаўскі раён
 106. Ой, пойду я під ліпоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 107. Ой, пожэну на яр тавар, на гору целята / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 108. Ой, пайду я на талаку / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 109. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 110. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 111. Ой, не росьці жы, ўкропе / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 112. Ой, нашто ты мяне, моя мамачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 113. Ой, на горе сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 114. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 115. Ой, маслянка-нішчаслінка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 116. Ой, мамачка, да й, мамачка, восянь / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 117. Ой, ляцелі два галубочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 118. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 119. Ой, журавко, журавко / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 120. Ой, едзь, малойчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 121. Ой, дзевачкі, дамой пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 122. Ой, дайтэ мне раду / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 123. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 124. Ой, вы, столікі мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 125. Ой, бяроза белая / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 126. Ой, а на Яна Купала / песня, аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 127. Ой, Купало, Купало, дзе ж зімовало? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лахаўка, Лунінецкі раён
 128. Ой іду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 129. Ой як по мору / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 130. Ой у полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 131. Ой у лесі на орэсі цецера повісла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 132. Ой ты, лузушка - полузушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мачуль, Столінскі раён
 133. Ой ты, ластаўка, ластавочачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 134. Ой ты ж туман да туманочок / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 135. Ой ты дубе зелененькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 136. Ой там, пры дарозе бяроза стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 137. Ой там у гаю, у гаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 138. Ой там дзеўка по грыбы ходзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 139. Ой прала я кудзеліцу - голоўка боліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 140. Ой пожэну на яр товар / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 141. Ой пара дамоў, пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 142. Ой наш пан молодзенькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 143. Ой на горэ комарыкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 144. Ой масленка, бела гуска / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 145. Ой ляцелі гусачкі, ой ляцелі шэрыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 146. Ой лесом-лесом сонэйко грае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 147. Ой каб калядак нядзель дзесятак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 148. Ой з-пад горкі з-пад гары да ўсё й туман / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 149. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 150. Ой валы мае, вы палавыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 151. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 152. Обэрэк / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 153. Ну-ну-ну, каза, ну-ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 154. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 155. Неба і земля ныне таржэствует / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 156. Не шумі, дуброва, не шумі, зелёна / песня, тэкст,аўдыё — в. Дарасіно, Любанскі раён
 157. Не пужайтэся, сваты / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 158. Не маракуй, мая мамачко / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 159. Нашы жнейкі маладыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 160. Нарэчэнька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 161. Нарэчанька / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 162. Накідай, матко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 163. Надзя / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 164. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 165. На турецкіх полях / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 166. На том баку за рэчкаю слабодка стаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 167. На святога Яна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 168. На рэчаньцы на быстрэнькай / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 169. На нас напалі злыя немцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 170. На мураве на тураве / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 171. На лаве / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 172. На граной нядзелі русалкі сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 173. На вуліцы дзеўкі гулялі Масленіцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Кругліца, Чашніцкі раён
 174. На вуліцы Масленіца / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 175. На балоце агонь гарыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 176. На Дунаёчку / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 177. Маці галосіць на вяселлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 178. Марозы трашчаць ― вароты скрыпяць / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 179. Маладая малодачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 180. Ляцела сойка й а чэраз дуброўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 181. Лявоніха / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 182. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 183. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 184. Кумок, а чаго й любок / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 185. Кум куму любіў / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 186. Кукуй, зязюля, на Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 187. Кукавала зязюлянька / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 188. Кукавала зязюлька в садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Забалаць, Слуцкі раён
 189. Кракавяк / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Барань, Барысаўскі раён
 190. Котілася бочэчка дубовая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 191. Косів козак сена / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 192. Караваю, мой раю / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 193. Каліно-маліно / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 194. Каліна-маліна каліна мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Сарокі, Шчучынскі раён
 195. Каліна й маліна ні сладка ні горка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 196. Калядная / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 197. Каляда(скрыпка) / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 198. Калыханка / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 199. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 200. Кала цераму новага / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 201. Кадрыля "на пяць кален" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 202. Й а на нашой вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 203. Зялёны чабор / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 204. Зязюлечка мая, шэрэнькая кукушэчка / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарбачэва, Расонскі раён
 205. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 206. Зашумела й дубровушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Камень, Пінскі раён
 207. Заря мыя вячэрнея / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 208. Заплакала ж дівочка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Багданаўка, Лунінецкі раён
 209. Закурыўся ціхі дробны дожджак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 210. Закацісь, закацісь, жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 211. Загуду, як загуду, загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 212. Заграгала шэра вутачка на моры / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 213. За цёмным баром брала ўдова лён / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 214. За горою выл бушуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 215. За Сібіром да сонцэ всходзіт (Кармелюга) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 216. Жніця, жнеячкі, жніця / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 217. Ехаў Іванька з крутых гор / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 218. Добрый вэчор тому / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 219. Добры вечар, халодная хатка / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 220. Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 221. Добры вечар табе, пане гаспадару / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 222. Дзе ты, гуско, летала-летала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 223. Дзе ж ты, Купала, ноч начавала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 224. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 225. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 226. Даліна шырокая / песня, тэкст,аўдыё — в. Казялужжа, Хойніцкі раён
 227. Да ўжэ вечар вечарэе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 228. Да ўвайдзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 229. Да парадзіла да мене маці да маленьку й ад роду / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 230. Да пайдзём, сястрыцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 231. Да не ходзі, козачэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Старое Высокае, Ельскі раён
 232. Да налытелі гусі да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 233. Да налецелы гусі, да з далёкого краю / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 234. Да на болоті жы косяр косыть / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 235. Да на болонці вжэ косяр косіць / песня, тэкст,аўдыё — рп Рэчыца, Столінскі раён
 236. Да на балоце чароцінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 237. Да мы Юр'я пачынаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 238. Да й усэ ж добрэ, да й усэ ж добрэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 239. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 240. Да бела бяроза румяна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 241. Гэй, дай у тёмным лесі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 242. Гулі/ Я па грыбы пайшла – заблудзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 243. Груша (У садзі груша) / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 244. Госцікі мае, зазноба мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 245. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 246. Гаспадарочак, ды слаўны паночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 247. Галовычка мая бедная / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 248. Гаварыла шырокае поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 249. Вясна (скрыпка) / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 250. Вясельны марш ‘’Пуд коровай’’ / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 251. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 252. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 253. Вярба / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 254. Вялікдзень ідзець, а мне нечага надзець / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 255. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Ізабеліна, Астравецкі раён
 256. Выйду я на двор – бычкі бушуюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 257. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 258. Вой, пад белаю, пад бярозаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
 259. Вецярок вее, жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — в. Кісялёўка (ліквідаваны), Касцюковіцкі раён
 260. Вецяр вея, сонца грэя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 261. Вецер з поля / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лядзец, Столінскі раён
 262. Весняночка й паняночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 263. Весна-красна, да чужые дзеўкі ткуць кросна / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 264. Вдарыло да сухая вэсно / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 265. Вароты рыпяць, марозы чуюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Трайчаны, Любанскі раён
 266. Вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 267. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 268. Бярозка з лістком / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 269. Бяроза мая, караністая / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 270. Будзем мы Цярэшку жаніць / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 271. Божа мой! Юр'ява маці ў сьвет пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 272. Благаславі, маці, вясну заклікаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарэнічы, Бярэзінскі раён
 273. Благаславі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 274. Бабулечка-красулячка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 275. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 276. Ай, што ж ты, галубчык / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 277. Ай, у садзіку, пад ігрушаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 278. Ай, па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 279. Ай, калядачкі, вы вярніцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 280. Ай, дзе ж быў сілязень / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 281. Ай, борком, борком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 282. Ай у вагародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 283. Ай на гарэ-а на гарэ, а на Васіянскай / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 284. Ай клён зялён, да дарожачкі схіліўсь / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 285. Ай калядачкі, а на дуб, на дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 286. Агу, весна, агу, красна / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 287. А ўжо Іван наступаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 288. А ў полі ў полі стада курапятак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 289. А ў полі жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 290. А ў полі ды ў полі, яшчэ пры дарозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 291. А ў новых сенях Каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 292. А ў нашага свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 293. А ў нашага пана дажыначкі рана / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 294. А ў майго татачкі жыцечка пахілілась / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 295. А ў лужку, ў лужку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 296. А ў лесе на верасе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 297. А ў калядачкі бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 298. А ў каго вінаград на дварэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 299. А ў заінькі тры думухны / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 300. А я ў полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 301. А чыё ж гэта жыта / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 302. А чыя гэта маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вішкавічы, Чашніцкі раён
 303. А ці поўна арэхавая чаша / песня, тэкст,аўдыё — в. Аношкі, Лепельскі раён
 304. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 305. А у варот бяроза стыяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 306. А тапу-тапу на жоўтым пяску / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 307. А спасіба кавалю / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 308. А сайдзіцесь-ка тучкі ў кучку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 309. А паедзім мы горы-даліны раўнаваць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладасна, Лепельскі раён
 310. А па двару клановай ліст паслаўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Ушацкі раён
 311. А нікому а так а ні журненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 312. А наш сватко харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 313. А на гарэ, на гарэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 314. А на гарэ сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 315. А на возері ды на сіненьком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 316. А мы проса сеелі, сеелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 317. А ляцела сойка цераз наша полька / песня, тэкст,аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 318. А знаць садзіку-вінаградзіку / песня, тэкст,аўдыё — в. Цясты, Верхнядзвінскі раён
 319. А заспорыў Дунай з морам / песня, тэкст,аўдыё — в. Зачэпічы, Дзятлаўскі раён
 320. А з-пад лесіку, а лесу цёмного / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 321. А вясёленькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 322. А вы ж мэні дожынкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 323. А весна, весна, вясеначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 324. Ў нас сёння дажыначкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 325. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 326. Ў бору була, мед варыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 327. Ішоў міленькі лужочкам / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 328. Ішлі вулы валачоўныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 329. Ішла, ішла Кацюшэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 330. Іскарка-прыгаўка Томачка ў мамкі прыгаўка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пушкі, Лёзненскі раён
 331. Із-пад дуба, із-пад корэня / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 332. Із-пад горкі буйной вецер вее / песня, тэкст,аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 333. І ўгэ жы сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Яжаўкі, Лунінецкі раён
 334. Ёй, вжэ сонца да за бором / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 19:50:40

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.