1. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 2. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 3. Шчодзер-бодзер / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 4. Шуміць і гудзе, пчолна матка йдзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Мыслоціна, Глускі раён
 5. Што то за прыдыво / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 6. Чэраз поля-лес ішла каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 7. Ці дома-дома, сам пан-господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 8. Ці дома-дома сам пан господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 9. Хрыстос-спасіціль ў палноч радзiўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 10. Ходзіла пава / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 11. Ходзя Ілля на Васіля / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 12. У той стране Удейской / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 13. Сь[в]яты вечор, сь[в]яты Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён
 14. Рождэство славное / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька-Арэя, Столінскі раён
 15. Рай, коню / песня, тэкст,аўдыё — Веткаўскі раён
 16. Раждество тваё, Хрысце Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 17. Радуйся, Марыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 18. Пріехала Кыліда / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 19. Прыйшла Каляда ўвечэры / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 20. Прыйшла Каледа ўвечара / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 21. Предвечна / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 22. По конец стола седзіць Мікола / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 23. Ох Егор ты, Егорушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 24. Ой, ў ляску, ў ляску / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 25. Ой, шчодзір-шчодзір / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзякавічы, Жыткавіцкі раён
 26. Ой, чок-чок-чок-чок / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 27. Ой, чок-чок-чок, на гарэ ваўчок / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 28. Ой, ходзіць-бродзіць месяц по нэбу / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 29. Ой, у лузы вырба (зімовая, спяваюць у снежні) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 30. Ой, у Кіеві, ў слаўным городзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Канатоп, Нараўлянскі раён
 31. Ой, стаіць явор тонкі высокі / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 32. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 33. Ой, рано-рано / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 34. Ой, рана, рана, куры запелі / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 35. Ой, ну-ну, коза, ой, ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 36. Ой, новое нарождэнэ Божое сілы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 37. Ой, над ракою, над глыбокаю / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 38. Ой, на морі, на сінёму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 39. Ой, на моры да на сінём / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 40. Ой, конь бежыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 41. Ой, дай, Божа, нам коляд даждаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 42. Ой, воян, воян / песня, тэкст,аўдыё — в. Аздамічы, Столінскі раён
 43. Ой, в леску, в леску, на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 44. Ой, Божае нарожджанне / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 45. Ой у городэ, на пэрэходэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 46. Ой у городэ на пэрэходэ.. Ой ты, бабочка, стара галочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 47. Ой рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 48. Ой рана-рана пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 49. Ой рана-рана куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 50. Ой мяцеліца, ой мяцеліца, усе дарожкі замяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Grzebienie, Powiat sokólski
 51. Ой лесом-лесом сонэйко грае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 52. Ой каб калядак нядзель дзесятак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 53. Ой добры вечар табе, пан-хазяін / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 54. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 55. Ну-ну-ну, каза, ну-ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 56. Ну-ну-ну казёл, ну-ну шэранькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 57. Нова радасьць стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 58. Неба і земля ныне таржэствует / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 59. На сіням море / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 60. На луцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 61. На вашам дварэ / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 62. Мяцеліца / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 63. Молоды Васенько ранесенко ўстаў / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 64. Молод Іванька за сталом сядзіць / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 65. Марозы трашчаць ― вароты скрыпяць / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 66. Манечка раненко ўстала / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 67. Малады Жэнячка хваліўся канём / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 68. Куляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаравіца, Драгічынскі раён
 69. Красная Ірачка, расці скорынька / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 70. Коза / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 71. Каза / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 72. Звезда ясна воссіяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 73. Запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 74. За горою каменою стоіць цэркоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 75. Добрый вэчор тому / песня, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 76. Добры вечор, сваты вечор / песня, тэкст,аўдыё — в. Чамярын, Пінскі раён
 77. Добры вечар, гаспадару. Ніхай так будзіць! / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 78. Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 79. Добры вечар таму, хто ў этам даму / песня, тэкст,аўдыё — в. Даколь, Глускі раён
 80. Добры вечар таму, хто ў етом даму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 81. Добры вечар табе, пане гаспадару / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 82. Добры вечар вам, прыйшоў казёл к вам / песня, тэкст,аўдыё — в. Балашэвічы, Глускі раён
 83. Да на Дунаечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 84. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 85. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабровічы, Глускі раён
 86. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Акцяброва, Кармянскі раён
 87. Гаворка. Ішла зора ясна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 88. Вой, там над морэм, там стоіць явор / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 89. Во-го-го, коза, ва-го-го, сера / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 90. Вароты рыпяць, марозы чуюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Трайчаны, Любанскі раён
 91. В майго таткі нова хатка. Коліда! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 92. В Рожэство Хрыстово / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 93. Был у бабушкі казёл / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Глускі раён
 94. Божа благодаці, Варварыная мацi / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 95. Бог прадвечны народзіўся / песня, тэкст,аўдыё — в. Harasimowicze, Powiat sokólski
 96. Бліжэй-бліжэй, калядкі / песня, тэкст,аўдыё — Мінскі раён
 97. Белым снегам, белым снегам / песня, тэкст,аўдыё — в. Kuścińce, Powiat sokólski
 98. Ай, кылядачкі, бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алюты, Дрыбінскі раён
 99. Ай, калядачкі, прыбліжыцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывыя, Талачынскі раён
 100. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — п. Бобр, Крупскі раён
 101. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — в. Аўхуты, Талачынскі раён
 102. Ай, калядачкі, вы вярніцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 103. Ай, зіма мыя мырызяныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 104. Ай, едзем-едзем борам-барамы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 105. Ай, долам-долам / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 106. Ай калядачкі, а на дуб, на дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 107. А ўчора з вячора / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 108. А ў пана Алега вумная жана / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 109. А ў лузі, у лузi / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 110. А ў калядачкі бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 111. А ў заінькі тры думухны / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 112. А ў бару-бару свяча гарэла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 113. А хто ета йдзе - дуброва гудзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 114. А талды, талды, зарадзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 115. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 116. Ішла сьвіньня па ляду. Коліда, коліда! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 117. Ідуць, ідуць Калядкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 118. І даліна-далінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казулічы, Кіраўскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 23:13:37

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.