Звязаныя лакацыі (месца паходжання, працы)

 1. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 2. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 3. Як послала Ваньку маці яровое жыто жаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 4. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 5. Як па лесе я гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 6. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 7. Шчодры вэчор, добры вэчор! 
Ну-ну-ну, Козёл / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 8. Шлі коляднічкі, й’уморыліса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 9. Чэрэз полэ шырокэе, чэрэз морэ глыбокэе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 10. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 11. Чаму цябе, Масленіца, ды ня сем нядзель / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 12. Цёмныя ночка Купалачка (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 13. Цешча для зяця пірог спікла / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 14. Цечэ речэнька невялічэнька / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 15. Цепэр Купайло, завтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 16. У полі пшаніца каласком стаяла (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 17. Тэпэр Купала, й’а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 18. Тэпэр Купала, а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 19. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 20. Тэпэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 21. Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 22. Тоды тэе веночкі сшыбаём / абрад, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 23. Там за борэм, борэм зелёненькім / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 24. Тады ўжэ русалку (расказ) / абрад, аўдыё — в. Тульгавічы (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 25. Сёнь Купалка купалася / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 26. Сядзелі бабы пыд акном / песня, тэкст,аўдыё — Аршанскі раён
 27. Сядзела русалка на белуй бярозі («русалка») / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 28. Сэділы бабы пуд вэньцом / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 29. Сонейко прыгрэло, вэсна прылецела / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 30. Сама йду дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 31. Пэтрова нучка маленька / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 32. Прыйшла Каляда ўвечэры / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 33. Прыдвечной родівся под леты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 34. Пры Польшчы ішчы помню, як ходзілі… (аповед пра калядаванне і шчадраванне, спеў) / абрад, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 35. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 36. Посію я, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 37. Посій, матко, ой, посій, матко, конопэлькі / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 38. Пора, маты, жыто жаты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 39. Положымо брывно, а так доску(расказ пра вясну) / абрад, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 40. Пожэну я волы зелёнэй дубровэй / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 41. Побелелі снежкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 42. По зорэ жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 43. От начынаецца жні́во (аповед) / проза, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 44. Ой, у лузы вырба (зімовая, спяваюць у снежні) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 45. Ой, у боры сосна / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 46. Ой, сённі Купайло, взаўтры Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 47. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 48. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 49. Ой, рана-рана, на граной нядзелі (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 50. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 51. Ой, пойду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 52. Ой, на нэбі да дьві зэронькі ясных / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 53. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 54. Ой, лето мое, лето / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 55. Ой, кумачкі, галубачкі, сестрыцы мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 56. Ой, коколе ж, коколе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 57. Ой, за лесом-лесом сонцэ сіяе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 58. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 59. Ой, за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 60. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 61. Ой, да сонцэ да яснае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 62. Ой, гаем-гаем, за зэлэнэнькім / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 63. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 64. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 65. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 66. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 67. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 68. Ой, в саду-саду пава ходыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 69. Ой, в леску-в леску на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 70. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 71. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіц[а] / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 72. Ой, Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 73. Ой, Вэсна-красна, шчо ты нам прынесла? / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 74. Ой ішла страла да і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 75. Ой тона-тона, да нічого ўдома / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 76. Новая рада свету заявыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 77. Народжэнне Хрыста-Спаса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 78. На чужым полi дажджы iдуць (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 79. На зелёном покосі Васіль сено косіт / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 80. На граной нядзелі, на крывой бярозі (русальная) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 81. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 82. На гаре бабы сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Засожжа, Мсціслаўскі раён
 83. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Тоўпіна, Чашніцкі раён
 84. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — Антонаўка, Аршанскі раён
 85. На вулку дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 86. На бору жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 87. На белой берозе русалка сядзела (русальная) / песня, аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 88. На Юр’е ідут… (аповед пра Юр'я) / абрад, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 89. На Купалле, бывало, встанэм(аповед пра Купалле) / абрад, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 90. На Коляды ходылі колядовалы (аповед пра калядаванне) / абрад, аўдыё — Бярозаўскі раён
 91. На Благовішчане то ўжэ пэклы "бусьнёву лапку" (аповед пра Благавешчанне, Саракі) / абрад, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 92. Мы па жэрдаццы йдом / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 93. Мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўганы, Гарадоцкі раён
 94. Молодыца жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 95. Может Вы расскажете еще, как на Троицу ходили? (аповед як "Куста́ вэду́т") / абрад, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 96. Многія, многія, многія лета. Шчодры вэчор, добры вэчор! Ой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 97. Мене маці нарадзіла (Гуляю я) / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 98. Маслінка, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 99. Масляная, вот я йду / песня, аўдыё,ноты — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 100. Масленіца, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 101. Ляцелi гусi рядом, рядом (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 102. Коцівса й’орэшок да по сеножаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 103. Коцівса й вэнок с полё / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 104. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 105. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 106. Как у вас Троицу отмечали? (аповед пра Тройцу) / абрад, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 107. Зяць на цешчы капусту вазіў / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 108. Зыму проважалы! Як прыходылы Проводы… (аповед пра "Про́воды") / абрад, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 109. Закацілася жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 110. Зажурыласа крутая гора / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 111. За чэсть, за хвалу, за добрэ здоров’е / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 112. Дзяўчыначка па грыбы хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 113. Дзевочкі-малодкі, выходзіце з дому / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 114. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 115. Да нэ соловэйко на горэ шчэбечэ / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 116. Да за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 117. Да вой дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 118. Да Купайла ночка невалічка / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 119. Гусі мае серыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Хадунь, Клімавіцкі раён
 120. Гой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 121. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 122. Вышла звёзда із востока / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 123. Выганяй, маці, каваля з хаты / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 124. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 125. Вчора гэто той дэнь буў, шо прогонялы зыму (расказ пра "Про́воды") / абрад, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 126. Вот сённе вжэ дожынкі (аповед пра дажынкі) / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 127. Вось гэта на Купалу крадуць борану? (аповед пра купалле) / абрад, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 128. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 129. Вой у славного пана / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 130. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 131. А ў нас, а ў нас сяння Маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Бялыніцкі раён
 132. А ў гародзе рэпка / песня, тэкст,аўдыё — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 133. А што такое каланіца / проза, аўдыё — п. Сычевка Рудницкая, Чачэрскі раён
 134. А ты, Масленіца, белый сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 135. А на моры хісткая кладка / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 136. А мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Забарочча, Гарадоцкі раён
 137. А мы Маслінку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Мяжа, Гарадоцкі раён
 138. А мы Масленіцу дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — Пскоўская вобласць
 139. А калі, вось, вясна пачынаецца? (аповед пра пачатак вясны) / абрад, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 140. А в поле бероза, а в поле кудрава / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 141. Ў нас сягоння дожыночкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 05.02.2024 06:28:15

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.