1. Яшчэ соняйка не усходзіла / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 2. Я сягодня ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 3. Шчодры вэчор, добры вэчор! 
Ну-ну-ну, Козёл / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 4. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 5. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 6. Шчодзер-бодзер / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 7. Шуміць і гудзе, пчолна матка йдзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Мыслоціна, Глускі раён
 8. Што дух а Троіца ета сабор дзеўкам / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 9. Што в ляску, в ляску, на жоўтам пяску / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 10. Шлі коляднічкі, й’уморыліса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 11. Чэрэз полэ шырокэе, чэрэз морэ глыбокэе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 12. Чэраз поля-лес ішла каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 13. Чэраз гай зіляненькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 14. Чаму цябе, Масленіца, ды ня сем нядзель / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 15. Ці ў дома-дома сам пан-гаспадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 16. Ці дома-дома, сам пан-господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 17. Ці дома-дома, молад Іванька / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 18. Ці дома-дома сам пан господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 19. Цешча для зяця пірог спікла / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 20. Цепэр Купайло, завтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 21. Цепэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Раздзялавічы, Ганцавіцкі раён
 22. Ходзя Ілля на Васіля / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 23. Хваліўся канём перад каралём / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 24. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 25. Тэпэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 26. Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 27. Там за тыном / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 28. Сізы арол / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 29. Сёньня Купала ― заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 30. Сядзелі бабы пыд акном / песня, тэкст,аўдыё — Аршанскі раён
 31. Сь[в]яты вечор, сь[в]яты Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён
 32. Сонейко прыгрэло, вэсна прылецела / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 33. Скажыце, а ў вас на Тройцу русалку не рабілі?(размова) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 34. Свента Марыя / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 35. Рай, коню / песня, тэкст,аўдыё — Веткаўскі раён
 36. Пріехала Кыліда / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 37. Прыйшла, дзевачкі, маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 38. Прыдвечной родівся под леты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 39. Пойдзім, сястрыца, пад ясну зарыцу. Цёмна ночка Іванова! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 40. Пожэну я волы зелёнэй дубровэй / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 41. По ўсём свету нова-новіна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 42. Пайдзём, братцы / песня, аўдыё — в. Чурылава Далёкае, Мёрскі раён
 43. Па гарэ бабы хадзілі / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывое, Талачынскі раён
 44. Ох ты, снытачка, шчамяліначка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 45. Ору ж я / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 46. Ой, ў ляску, ў ляску / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 47. Ой, ў леску-леску / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 48. Ой, шчодзір-шчодзір / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзякавічы, Жыткавіцкі раён
 49. Ой, чок-чок-чок-чок / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 50. Ой, чок-чок-чок, на гарэ ваўчок / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 51. Ой, устань-устань сам пан-госпадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 52. Ой, ты, Купайло, Купайлочко / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 53. Ой, сённі Купайло, взаўтры Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 54. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 55. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 56. Ой, ну-це, ну-це, не говорыце / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 57. Ой, ну-ну, коза, ой, ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 58. Ой, новое нарождэнэ Божое сілы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 59. Ой, но-но, каза, гой, но-но, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 60. Ой, над рэкою, над глыбокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 61. Ой, над ракою, над глыбокаю / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 62. Ой, ляцелі два галубочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 63. Ой, казалі маслянай / песня, тэкст,аўдыё — Брянская область
 64. Ой, дума ж моя дума / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 65. Ой, дай, Божа, нам коляд даждаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 66. Ой, гаем-гаем, за зэлэнэнькім / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 67. Ой, воян, воян / песня, тэкст,аўдыё — в. Аздамічы, Столінскі раён
 68. Ой, волы мое сівы / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 69. Ой, в саду-саду пава ходыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 70. Ой, в леску-в леску на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 71. Ой, в леску, в леску, на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 72. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 73. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіц[а] / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 74. Ой, Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 75. Ой, Вэсна-красна, шчо ты нам прынесла? / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 76. Ой у лесі на орэсі цецера повісла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 77. Ой у городэ на пэрэходэ.. Ой ты, бабочка, стара галочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 78. Ой ты, ціхі Дунай / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 79. Ой ты, масленка-катуха / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 80. Ой рана-рана пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 81. Ой рана-рана куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 82. Ой масленка, бела гуска / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 83. Ой каб калядак нядзель дзесятак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 84. Ой добры вечар табе, пан-хазяін / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 85. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 86. Ні ўстаяла белая бярёзачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 87. Ні жар згаряя / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 88. Ну, это ж Нарожджэньне...(размова) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 89. Новая рада свету заявыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 90. Негодзяй, негодзяй, неўмувато дзевко / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 91. Народжэнне Хрыста-Спаса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 92. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 93. На сіням море / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 94. На мураве на тураве / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 95. На луцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 96. На гряной недзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 97. На гаре бабы сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Засожжа, Мсціслаўскі раён
 98. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Тоўпіна, Чашніцкі раён
 99. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — Антонаўка, Аршанскі раён
 100. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Варанцэвічы, Талачынскі раён
 101. На Юр’е ідут… (аповед пра Юр'я) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 102. На Купалле, бывало, встанэм(аповед пра Купалле) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 103. На Коляды ходылі колядовалы (аповед пра калядаванне) / гутарка/інтэрвію, аўдыё — Бярозаўскі раён
 104. Мы маслянку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 105. Молод Іванька за сталом сядзіць / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 106. Может Вы расскажете еще, как на Троицу ходили? (аповед як "Куста́ вэду́т") / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 107. Месяц узыйшоў / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 108. Маслінка, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 109. Масляная, вот я йду / песня, аўдыё,ноты — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 110. Масленіца, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 111. Малады Жэнячка хваліўся канём / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 112. Ляцела сойка й а чэраз дуброўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 113. Купалінка, цёмна ночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 114. Кукуй, зязюля, на Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 115. Кукавала зяўзюлячка ў садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 116. Красная Ірачка, расці скорынька / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 117. Кала цераму новага / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 118. Как у вас Троицу отмечали? (аповед пра Тройцу) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 119. Каза / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 120. Й а на нашой вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 121. Зіма з летам сустракалася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 122. Зажурыласа крутая гора / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 123. За чэсть, за хвалу, за добрэ здоров’е / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 124. За горою каменою стоіць цэркоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 125. За гарою, за даліною, каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Жасцінае, Лагойскі раён
 126. За гарой зайка коціцца / песня, тэкст,аўдыё — Крупскі, Крупскі раён
 127. Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 128. Дзевочкі-малодкі, выходзіце з дому / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 129. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 130. Да цяпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 131. Да на Дунаечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 132. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 133. Да запеймо песню / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 134. Да Купайла ночка невалічка / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 135. Гусі мае серыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Хадунь, Клімавіцкі раён
 136. Гой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 137. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабровічы, Глускі раён
 138. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Акцяброва, Кармянскі раён
 139. Гаспадару, слаўны пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Мілейкі, Мёрскі раён
 140. Гаворка. Ішла зора ясна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 141. Вісна / песня, тэкст,аўдыё — в. Парадні, Мёрскі раён
 142. Вышла звёзда із востока / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 143. Вы, кумушкі-галубушкі, выхадзіце на вуліцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Будзіна, Чавускі раён
 144. Вы кумачкі-галубачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 145. Вой, там над морэм, там стоіць явор(размова) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 146. Вой, там над морэм, там стоіць явор / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 147. Во-го-го, коза, ва-го-го, сера / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 148. Во Ярдане / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 149. Вароты / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 150. Божа мой! Юр'ява маці ў сьвет пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 151. Божа благодаці, Варварыная мацi / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 152. Ах ты лісынька лісывая / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 153. Ай, кылядачкі, бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алюты, Дрыбінскі раён
 154. Ай, едзем-едзем борам-барамы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 155. Ай калядачкі, а на дуб, на дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 156. А ў полі ў полі стада курапятак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 157. А ў папа, у папа крывая вэрба / песня, тэкст,аўдыё — в. Залессе, Пружанскі раён
 158. А ў пана Алега вумная жана / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 159. А ў новых сенях / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 160. А ў гародзе рэпка / песня, тэкст,аўдыё — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 161. А ў бару-бару свяча гарэла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 162. А хто ета йдзе - дуброва гудзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 163. А ты, Масленіца, белый сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 164. А талды, талды, зарадзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 165. А нікому а так а ні журненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 166. А мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Забарочча, Гарадоцкі раён
 167. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 168. Ішлі вулы валачоўныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 169. Ішла Купалка сялом-сялом / песня, тэкст,аўдыё — в. Жасцінае, Лагойскі раён
 170. Ішла Каляда / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 171. Ідуць, ідуць Калядкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Слабада, Смалявіцкі раён
 172. І святы вечары прішлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 173. Oj na mory / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 174. My па вуліцы карагод ведзём / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 175. Dobry wieczar pani aspadyni / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 31.05.2024 03:03:09

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.