Год/стагоддзе
2020
Тып
год
Выданні
11.0000
Аўдыётэка
6.0000

Аўдыётэка 6 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2020 - ASTROŪNA — Вясна-красна, цёпла лецечка [інтэрнэт]
 2. 2020 - Vuraj - Kalyna (EP) [інтэрнэт]
 3. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 4. 2020 - Кушлянская капэла (з архіву Ул. Бярберава) [інтэрнэт]
 5. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 6. 2020 - Раман Яраш і Юлія Літвінава — Дзе два дуба схіліласе [інтэрнэт]

Відэатэка 11 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2020 - Cапраўдны... Рэж. Кася Растоцкая [дак. фільм]
 2. 2020 - Tree beekeeping culture (фільм пра бортніцтва для UNESCO) [дак. фільм]
 3. 2020 - Белорусское восьмое чудо света! ЮНЕСКО и культура бортничества [перадача]
 4. 2020 - Код предків / Ancestral Code [дак. фільм]
 5. 2020 - Майстар-лодачнік з Моталя [сюжэт]
 6. 2020 - Музычнае Купалле на Хутары Дудара [перадача]
 7. 2020 - Народны спявак Аляксандр Моніч - Люблю і памятаю [перадача]
 8. 2020 - Старинный колядный обряд «Коники» в Давид-Городке [сюжэт]
 9. 2020 - Творца [дак. фільм]
 10. 2020 - У мураванай мураванцы... (валачобная, хлопцу). Юр'я ў в. Ахонава Дзятлаўскага р-ну [экспедыцыйнае відэа]
 11. 2020 - Фальклор і жыццё [дак. фільм]

Калектывы 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Тры Ніці (Беларусь)

Выданні 11 (праз поле „Год выдання“)

 1. 2020 - «Жужнела пчолка, жужнела…» / Я. А. Ненадавец, А. М. Нена­давец. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 255 с. : іл. – (Т...
 2. 2020 - Беларускі народны архітэктурны дэкор // Сахута Я. М. — Мінск : Выдавецтва "Беларусь", 2020. — 224 с. [кніга]
 3. 2020 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск: Беларус. нав...
 4. 2020 - Бортнiцтва — сувязь часоў [альбом]
 5. 2020 - Лавіся, рыбка, вялікая і малая / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. - Мінск: Беларуская навука, 2020. – 287 с. :іл. - (...
 6. 2020 - Масленіца. Абрад. Песні. Напевы / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; уклад., ус...
 7. 2020 - Миссия выполнима-2 : Перспективы изучения фольклора: взгляд из Беларуси и Эстонии / сост. : Татьяна Володина, Маре Кый...
 8. 2020 - Народны спеўнік / уклад. Я.Грыневіч, С.Доўгушаў. — Мiнск : «Медыял», 2020 — 40 с. : іл. [буклет]
 9. 2020 - Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні / запіс Уладзіміра Раговіча...; уклад. Н. Г. Мазурына. – Мінск: Беларуская на...
 10. 2020 - Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 28 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літар...
 11. 2020 - Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях / Т. Беркович...

Артыкулы 24 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. 2020 - Бажок Ю. Апатрапейныя сродкі і дзеянні супраць нябожчыкаў, якія ходзяць, у міфалагічных наратывах, павер’ях і імператы...
 2. 2020 - Балкуце Р. З беларускіх экспедыцый // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск...
 3. 2020 - Бальсіс Р. Дахрысціянскія іерафаніі літоўскай і прускай рэлігіі. Пераклаў з літоўскай Юрый Внуковіч // Беларускі фальк...
 4. 2020 - Барышнікава, В. «Крутухі» ў этнамузычнай традыцыі стараабраднікаў Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці / В. Барышн...
 5. 2020 - Бутаў І. Матэрыялы аб аб’яўленнях Божай Маці, Ісуса Хрыста і святых у XIX – пачатку XXI стагоддзя (па звестках гістары...
 6. 2020 - Валодзіна Т. Будзем памятаць мы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Б...
 7. 2020 - Валодзіна Т. Латышскія і беларускія лекавыя замовы: у пошуках паралеляў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванн...
 8. 2020 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і да...
 9. 2020 - Внуковіч Ю., Грыневіч Я. «Я шаную ўсё, што ёсць беларускае наша роднае». Фальклорныя запісы Баляслава Вілкойця са збор...
 10. 2020 - Вілкойць Б. Беларускія народныя песні. Падрыхтавалі да друку Юрый Внуковіч і Яніна Грыневіч // Беларускі фальклор: мат...
 11. 2020 - Данилович, А. Мелогеография напевов жнивно-дожиночного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А. Данилови...
 12. 2020 - Зайкоўскі Э. Жаночыя міфалагічныя персанажы ў мікратапаніміі: Дзявочыя, Бабіны і Мар’іны горы // Беларускі фальклор: м...
 13. 2020 - Канстанцінава, Т. Л. Калядныя напевы Бярэзінска-Сожска-Заходнедзвінскага міжрэчча // Пытанні мастацтвазнаўства, этнало...
 14. 2020 - Лапацін Г. Да пытання народнахрысціянскай аксіялогіі знахарства: вопыт Ніны Шкрабавай // Беларускі фальклор: матэрыялы...
 15. 2020 - Лаўрынкене Н. Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. ...
 16. 2020 - Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фалькло...
 17. 2020 - Мардоса Ё. Зеляніна святкаванняў Сёмухі і Дзявятніка ў літоўскай сельскай культуры першай паловы ХХ стагоддзя // Белар...
 18. 2020 - Разаўскас Д., Швед І. Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза дрэва-маці ў фальклоры народаў свету // Беларускі фальк...
 19. 2020 - Скварчэўскі Дз. Гісторыя каменных крыжоў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. –...
 20. 2020 - Скварчэўскі Дз. Міфалагічныя вобразы ў народнай культуры беларуска-літоўскага памежжа: Сёрба, Сярбай, Serbojus // Бела...
 21. 2020 - Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі...
 22. 2020 - Тихонова, К. А. Влияние творчества шведских художников на формирование искусства художественного войлока в Беларуси //...
 23. 2020 - Якубенока Л. Тэкстыль у латышскіх абрадах пераходу з беларускімі пара- лелямі // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасле...
 24. 2020 - Янковяк М. Традыцыйная медыцына ва ўспамінах беларускамоўных жыхароў вёсак паўднёва-ўсходняй Латвіі (выбраныя тэксты) ...

Фальклор 29 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. А в городзе вэрба росла / песня, тэкст,аўдыё — Столінскі раён
 2. Абэрак / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 3. Акуліна / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 4. Вальс "Балада" / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 5. Вясельны марш літоўскі / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 6. Вясельны марш, як маладую выводзяць / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 7. Голуб на дубочку голубка на вішні / песня, відэа,тэкст — в. Леснікі, Драгічынскі раён
 8. За лугамі далыною / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 9. Кацілася да зорачка з неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Асарэвічы, Брагінскі раён
 10. Кракавяк / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 11. Літоўскі вальс / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 12. Мазурак / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 13. Ой, да сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 14. Ой, ляцеў воран / песня, тэкст,аўдыё — Украіна
 15. Ой, на горэ сухой дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 16. Ой, нэ шумі, лузе / песня, аўдыё,тэкст — Столінскі раён
 17. Ой, стэлысь​-​стэлыся, барвіноньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 18. Ох і развівайся, да сухі дубе / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 19. Па гарам, па далам / песня, тэкст,аўдыё — Кіеўская вобласць
 20. Па сярэбранай раке / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 21. Падыспань / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 22. Полька "Антонаўка" / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 23. Полька "Магдаленка" / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 24. Полька "Сідзяла на сосне” / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 25. Полька "Тармасуха" / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 26. Польскі вальс / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 27. Сады мое / песня, тэкст,аўдыё — в. Бярозкі, Брагінскі раён
 28. Факстрот / найгрыш, аўдыё — аг. Кушляны, Смаргонскі раён
 29. Цыганка-воріжка / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Жабінкаўскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 18:49:21

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.