Поўная назва
Смаленская вобласць, Расія
Катэгорыя
вобласць
Карта
Назва BE
Смаленская вобласць
Назва RU
Смоленская область
Краіна
Код/СОАТО
643066000000000.0000

Аўдыётэка 9 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка]
 2. 1977 - Русские народные свадебные песни родины Глинки [грампласцінка]
 3. 1985 - Песни Смоленского Поднепровья [грампласцінка]
 4. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 5. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 6. 2009 - Человек творящий (наигрыши цимбалистов) [аўдыё-CD]
 7. 2016 - Miareža — Žyta. Žycejka [інтэрнэт]
 8. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 9. 2021 - Віцебска-Веліжскія запісы [аўдыё-CD]

Відэатэка 1 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. 2014 - Криволес [дак. фільм]

Калектывы 1 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. Фальклорны ансамбль вёскі Шарапава Смаленскай вобласці (Расія)

Выданні 13 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. 1855 - Без-Корнилович М. О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведени...
 2. 1859 - Памятная книжка Смоленской губернии... - Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1855-1915. - 19-21. на 1859 год. - 1859. ...
 3. 1895 - Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Этнографический очерк. Гродна : Губернская тип., 189...
 4. 1946 - Фольклор Смоленского края/ П.М. Соболев. Смоленск: СКНИИ, 1946. 124 с. [кніга]
 5. 1969 - Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г. [кніга]
 6. 1977 - А. Руднева. Песни Смоленской области записанные от Е. К. Щеткиной. Песни Кировской области напетые А. А. Кениной — М.,...
 7. 1977 - С. Пьянкова. Свадебные песни родины Глинки. / Серия: Из коллекции фольклориста — М., Советский композитор, 1977 [кніга]
 8. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 9. 2002 - Модэстов Ф. Э. Смоленские древности. Выпуск 2. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию па...
 10. 2003 - Модэстов Ф. Э. Смоленская крепость. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию памятников ис...
 11. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 12. 2012 - Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во куль...
 13. 2020 - Масленіца. Абрад. Песні. Напевы / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; уклад., ус...

Персаналіі 36 (праз поле „Звязаныя лакацыі (месца паходжання, працы)“)

 1. Алексеенкова А.Г. / 1906, Расія
 2. Алещенкова М.Н. / 1903, Расія
 3. Аляксеева (Бекарэва) Антаніна Мікалаеўна / 1943, в. Друцияны, Монастырщинский район
 4. Артухова Марыя Іванаўна / 1929, Расія
 5. Бабынін Г. / Расія
 6. Балобина А.Д. / 1913, Расія
 7. Бурлакоў І. / Расія
 8. Бірукова Еўдакія Аляксандраўна / 1941, Расія
 9. Васильева В.Ф. / 1922, Расія
 10. Васильева О.Ф. / 1916, Расія
 11. Глинкина Аграфена Ивановна / 1897, в. Дедёнки (ліквідаваны), Монастырщинский район
 12. Глінкіна А. / Расія
 13. Иванова А.И. / 1897, Расія
 14. Кандратава Аляксандра Фёдараўна / 1927, Расія
 15. Каяниди Леонид
 16. Кондрашова О.С. / 1914, Расія
 17. Королева Т.Я. / 1911, Расія
 18. Кочанова К.Г. / 1913, Расія
 19. Кузьміна Лідзія Андрэеўна / 1932, Расія
 20. Курошева Т.Я. / 1911, Расія
 21. Мамичева О.З. / 1913, Расія
 22. Нікіціна Марыя Іванаўна / Расія
 23. Полякова Д.А. / 1904, Расія
 24. Рубцоў Феадосій Антонавіч
 25. Саланенкава Кацярына Ільінічна / 1918, в. Криволес, Шумяческий район
 26. Салаўёў Л. / Расія
 27. Сяргеева Федасея Міхайлаўна / Расія
 28. Трушина Ольга / в. Нетризово, Кардымовский район
 29. Усачева А.А. / 1909, Расія
 30. Ухарская М.Л. / 1913, Расія
 31. Ухарская М.Н. / 1911, Расія
 32. Шарко Анастасія Мікітаўна / 1925, Расія
 33. Шпакова Е.А. / 1907, Расія
 34. Шчаглоў (Куліковіч) Мікалай
 35. Юдина И.В. / 1906, Расія
 36. Юдина М.Е. / 1911, Расія

Прэса 7 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. 2016.11.26 — Беларусы на фоне экзотыкі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 2. 2017.02.02 — Тудаўляне — хто яны? / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 3. 2018.01.19 — У Мінску зноў ажанілі Цярэшку (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 4. 2018.12.11 — «Вянчаныя» каровы і шанаванне продкаў: святы на беларуска-рускім памежжы ў 1980-х / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 5. 2019.06.16 — Тройца: Лес прыйшоў на свята / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 6. 2019.10.14 — Прыйшла Пакрова, пытае, ці да зімы гатова / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 7. 2019.11.11 — Марцінаў дзень — забыты прысвятак / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Сэрыі 1 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. Смоленский музыкально-этнографический сборник., кніжная сэрыя

Артыкулы 11 (праз поле „Звязаныя лакацыі“)

 1. 1859 - В. В. Неверович. О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени населяющих Смоленскую губернию // Па...
 2. 2014 - Anastasiya Niakrasava. Białoruska kultura ludowa w spuściźnie Oskara Kolberga // MuzykaTradycyjna.pl
 3. 2014 - Anastasiya Niakrasava: Belarusian Traditional Culture in the Legacy of Oskar Kolberg. W: „Musicology Today”, Vol. 11. ...
 4. 2014 - Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з н...
 5. 2015 - Енговатова, М. Неизвестный тип жнива на территории русско-белорусского пограничья / М. Енговатова // Музычная культура...
 6. 2015 - Ромодин, А. Диалектные свойства мышления северобелорусских традиционных музыкантов / А. Ромодин // Музычная культура Б...
 7. 2018 - Каянідзі Леанід. Асаблівасці смаленскіх фальклорных казак, сабраных В. К. Яфрэменкавым: сюжэтная сінтагматыка, семанты...
 8. 2018 - Фёдарава, В. Носьбіт этнапесеннай традыцыі Антаніна Мікалаеўна Аляксеева (Бекарэва) / В. Фьодарава // Перша конференці...
 9. 2019 - Внуковіч Ю., Грыневіч Я. Фальклорная спадчына Смаленшчыны ў Архіве ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі // Беларускі фальк...
 10. 2019 - Фёдарава, В. Антаніна Мікалаеўна Аляксеева: носьбіт этнапесеннай традыцыі ва ўмовах этнакультурнай ізаляцыі / В. Фёдар...
 11. 2022 - Бартэльс, В. / З жыцця беларускага вясковага насельніцтва Смаленскай губерні. З нямецкай пераклала Ірына Вырва / В. Ба...

Фальклор 73 (праз поле „Месца паходжання“)

 1. І блаславі, Божа, да новую песню пець / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 2. І ой, вішня мая, садовая мая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 3. І ох, позна-позна, ў ету пору / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 4. І святы вечары прішлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 5. І ты, зялененькі дубочэк / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 6. І уж ты, жана, больна нездарова / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 7. І хадзіла б я, плакала / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 8. А в Андреевам да і ў доміку / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 9. А лезет дружка в хату / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 10. А мы масьленку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 11. А солнушка за бор, за бор / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 12. А ти не трубочка трубила / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 13. Ай, зіма мыя мырызяныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 14. Ай, сват свата просіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 15. В кырагоде былі мы / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 16. В нашем округе / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 17. Ва ржы пашэніцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 18. Вечерьнія зыря / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 19. Взайдзі месік, взайдзі ясны / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 20. Все пташечки-канарейки / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 21. Вы падуйця ды буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 22. Вы, лугі маі, вы, зяленаі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 23. Выйдзіця й, баяре, послушайце / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 24. Галава мая баліць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 25. Голубец / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лонница, Краснинский район
 26. Горошек мой белый / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 27. Дрямліва поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 28. За рякой у трубу трубят / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 29. Зарадзіла мяне матушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 30. И спозднился дружок / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 31. Как па морюшку, морю сінему / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 32. Кала саду Ванька ходзіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 33. Кукареку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 34. Кукарэку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — Смаленская вобласць
 35. Купалінка, цёмна ночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 36. Маленько поле кругленько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 37. Надаела мне горя, ой, надакучыла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 38. Нарадзіла мяне маця / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 39. Не было ветру / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 40. Не ўнавай-ка, мая мілая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 41. Небылица / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лонница, Краснинский район
 42. Немытько дружок, немытько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 43. Ны гарі Ванюша цярём рубіл / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 44. Ніпраўдзівыя каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 45. Ой да зелянейся, зелянейся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 46. Ой, зелена, зелена да в полі трава / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 47. Ой, сонейка маё жаркае / песня, тэкст,аўдыё — в. Туговищи, Краснинский район
 48. Ой, шумная зелёная дуброва / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 49. Па далінке, ой, Дуня гуляла / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 50. Періманычка ўтычка / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 51. Прыпеўкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 52. Прыпеўкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 53. Прыпеўкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 54. Разлівся Дунай, разлівся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 55. Разлілась, разлілась, речка быстрая / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 56. Рано утром Манечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 57. Са цвітком я хажу / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 58. Травка-чернобылка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 59. Ты запой-ка ў саду, салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 60. Уродилось много ягод / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лонница, Краснинский район
 61. Хадзіл Ванька по базару / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 62. Хадзіла б я, гуляла б я в зялёнаму саду / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 63. Харашо таму на свеце / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 64. Христос васкресе / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 65. Ці не жаль табе да і Леначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 66. Чешите мою вы косу / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 67. Э, не шатайся, да ты не валяйся / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 68. Э, со вечера дождзь ідзёць / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 69. Э, стороною дождь / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 70. Э-відзіць, відзіць маё вочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 71. Эй, а ты вылеці, чорна галачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 72. Я сяжу, гарю-пылаю ны калінывым масту / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 73. Я ў горюшке радзілася / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 16:05:35

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.