Запісы 801–1000 з 1520
 1. 2004 - Gamla Upsala. Elisabet Klingmark. 2004. (Брашура шведскага музэю, Швецыя) [буклет]
 2. 2004 - Gunilla Paetau Sjoberg. Tova. Natur och Kultur/Fakta 2004 [кніга]
 3. 2004 - Hemslöjden. 2004. № 2 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 4. 2004 - Hemslöjden. 2004. № 5 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 5. 2004 - Idérik tovning. Vibeke Sætre och Marit Gulbrandsen. Stockholm, 2004. (упрыгажэнні з лямцу) [кніга]
 6. 2004 - Jàkup Heinesen. Översättning: Hans Näslund: ICA bokfïrlag. Milanostampa, Italien, 2004 [кніга]
 7. 2004 - Lietuviu kalendorines sventes. Lithuanian feasts of the calendar cycle [DVD]
 8. 2004 - Mariana Eriksson, Gunnel Gustavsson, Kerstin Lovallius. Väv Boken: uträkning, uppsättning, montering: Natur och Kultur...
 9. 2004 - Muzeum Sztuki Ludiwej w Otrębusach\katalog wystaw 1989-2004\Otrębusy, 2004 [каталог]
 10. 2004 - Samuel Karlsson.Svenska Knivar.Uppsala.2004.(нажы) [кніга]
 11. 2004 - Sheila McGregor. Traditional scandivian knitting. Mineola, New York (вязанне пруткамі, Швецыя) [кніга]
 12. 2004 - Sisteminis Lietuviu - Rusu kalbu Zodynas Mokyklai, 2004 - 383 c. [кніга]
 13. 2004 - Songs,Sutartines and Instrumental Music from Aukstaitija [CD]
 14. 2004 - А.А. Шамак. Міфалогія беларусаў. Ч.2: вуч. дапам. Мінск, 2004, Вучэбна-выдавецкі цэнтр БДПУ, 74 с. [вучэбнае выданне (...
 15. 2004 - Арнаменты Падняпроўя / аўт. тэксту Г.Р. Нячаева і інш.; навук. рэд. Я.М. Сахута; фота А.В. Чыжова, Г.Р. Нячаевай. - Мн...
 16. 2004 - Балканский хоровод. Шедевры этнической музыки, 2004 [CD]
 17. 2004 - Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. Мінск: Беларусь, 2004. 592 с. [кніга]
 18. 2004 - Беларусы. Том 7: Вусная паэтычная творчасць // Бялявіна В.М., Піліпенка М.Ф., Чаквін І.У. Ін-т мастацтвазнаўства, этна...
 19. 2004 - Вэкслер П. Гістарычная фаналогія беларускае мовы. Пер. з англ. А. Літвіноўскай, М. Раманоўскага; навук. рэд. пер. Г. Ц...
 20. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 21. 2004 - Гиппиус Е.В. Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии/ ред.-сост. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 2004ю ...
 22. 2004 - Загадкі / [Склад.: М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі; Рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.; Уступ. арт. А. І. Гурскага]. 2-е выд...
 23. 2004 - ІІІ Абласное свята-конкурс "Лазовыя карункі"/ Бараноўская Н.І.,Валынец Н.А. Мінск,2004. 16 с. [кніга]
 24. 2004 - Ляшкевіч Іван, Альпенскі дыялектны слоўнік, Альпень - Берасьце, ГА Стары горад, Берасьцейская гарадская Рада Таварыств...
 25. 2004 - Музей старажытнабеларускай культуры. Альбом/ Укл. А.А. Ярашэвіч. Мінск: Беларусь, 2004.282 с. [альбом]
 26. 2004 - Народны тэатр / [Уклад. і камент. М. А. Каладзінскага; Уступ. арт. А. С. Фядосіка]. 2-е выд., выпр. і дапрац. Мн.: Бел...
 27. 2004 - Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Национ...
 28. 2004 - Обработка рыбьей кожи/ методическое пособие/ прогр. "Забытые ремёсла"/ред. Бубновене О. Д., Заикина К. Е., Богордаева ...
 29. 2004 - Песні Лагойшчыны – зборнік твораў традыцыйнай песеннай культуры, уклад. Несцяровіч В.А./ Мінск 2004 [кніга]
 30. 2004 - Працяг будзе/укл. Козенка М. А./ Мінск, 2004 [кніга]
 31. 2004 - Рэчыцкае Палессе / Часлаў Пяткевіч; Уклад., прадм. У. Васілевіча; Пер. с пол. Л. Салавей і У. Васілевіча. — Мн.: «Бела...
 32. 2004 - Старец Паисий Святогорец. Слова. Семейная жизнь/ монастырь святого апостала и евангелиста Иоанна Богослова. Суроти, Са...
 33. 2004 - Старообрядчество на белорусских землях: Монография / А.А. Горбацкий. – Брест: Изд-во УО «БрГУ им. А.С. Пушкина», 2004....
 34. 2004 - Тетюцкая Л.В. Ткачество поясов на ниту (сволочке): метод. пособие. Новосибирск: Книжица, 2004. 20 с. [кніга]
 35. 2004 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. К...
 36. 2004 - Цішчанка І. З творчай спадчыны: нав. арт., літ. тв. / Іван Цішчанка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 288 с. [кніга]
 37. 2004 - Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с. [кніга]
 38. 2005 - "Architektura sakralna pow.Augustouwski,Sernenski, Suwalski" Том 1, Бяласток 2005,61 с. [кніга]
 39. 2005 - Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2005. № 1 [часопіс]
 40. 2005 - Dzukijos dainos ir muzika. Songs and Music from Dzukija [CD+кнiга]
 41. 2005 - Gästrikedräkter.Bland nattkappor och tvinnskört. Gävle 2005.(шведскі строй) [кніга]
 42. 2005 - Hemslöjden. 2005, № 3 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 43. 2005 - Hemslöjden. 2005. № 2 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 44. 2005 - Jack Hill. Traditional Country Woodworking. London, 2005 (разьба па дрэве) [кніга]
 45. 2005 - Knitting with a smile. Inger Fredhoim. Insjön, 2005.120 с. (вязанне, Швецыя) [кніга]
 46. 2005 - Krona och krans: Smycka till fest och bröllop. Tidskrifen Hemslöjden, Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund, SNR. ...
 47. 2005 - Liaudies kultūra. 2005. № 4. (часопіс, Літва) [часопіс]
 48. 2005 - Lietuvos Archeologija 27. 2005 [часопіс]
 49. 2005 - Mariana Ericsson. Väv.som aldrig for örr. Korotan Ljubliana, Slovenien.2005 (адзенне, упрыгажэнни, элементы дэкору) [к...
 50. 2005 - MARIJAMPOLES KRASTO JUOSTOS. Katalogas. - Marijampole: Marijampoles krastotyros muziejus, 2005. - 128 p [каталог]
 51. 2005 - Mattias Isaksson. Valdemar stubbes Slöjdskola. Örebro, 2005 (комікс на тэму рамесніцкай школы, Швецыя) [кніга]
 52. 2005 - Muzyka z drogi, piesni z Polski, Ukrainy i Rosji. [CD]
 53. 2005 - Sätergläntan. Korta Kurser 2005. [кніга]
 54. 2005 - Senosios lietuvos istorija 1009-1795 (энцыклапедыя літоўская) [кніга]
 55. 2005 - Strój ludowy Białorusinów Podlasia / Doroteusz Fionik. Bielsk-Podlaski, 2005. 21 с. [каталог]
 56. 2005 - Suitu identitāte. / Janīnas Kursītes redakcijā. LU Akademiskais apgāds. Latvijas Universitāte, 2005,175 p. [кніга]
 57. 2005 - Uuve Snidare. Svensk slöjdkonst. Stockgolm, 2005. (матэрыялы форума) [кніга]
 58. 2005 - Väv magasinet. Scandinavian weving magazine 2/05, 2005 (шведскае ткацтва, часопіс) [часопіс]
 59. 2005 - Väv magasinet. Scandinavian weving magazine 3/04, 2005 (шведскае ткацтва, часопіс) [часопіс]
 60. 2005 - Архивные документы РБ - сокровищница социальной памяти государства: справочник/ сост. Т.И. Седляревич. Минск: НАРБ, 20...
 61. 2005 - Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс / навук. рэд. Г. Сагановіч. Вільня: Рэдакцыя БГА, 2005. Т. 12. Сшытак 1--...
 62. 2005 - Беларускі клясычны правапіс: збор правілаў: суч. нармалізацыя. Вільня-Менск, 2005 [кніга]
 63. 2005 - Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл. [кніга]
 64. 2005 - Беларусы. Том 8: Дэкаратыўна-пракладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакотка і інш.; Нац. акад. Беларусі, Ін...
 65. 2005 - Вічынскія паляне: матэрыял. культура: этнагр.нарыс Бел. Палесся/ Сербаў І.А.Мінск: БФК, 2005. 88 с. [кніга]
 66. 2005 - Вялікае Княства. Паэма ў трох частках, фатаграфіях і вершах (2-е выданне), Зянон\ ТБК ў Летуве (2005) [часопіс]
 67. 2005 - Грыбы і грыбная кулінарыя: папул. энцыкл. давед./ Г. Сяржавіна, І. Яшкін. Мінск: Бел. асац. кулінароў, 2005. 392 с. [к...
 68. 2005 - Жарты, анекдоты, гумарэскі / [Складальнік і аўтар уступнага артыкула А. С. Фядосік; навуковы рэдактар В. К. Бандарчык]...
 69. 2005 - Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгв...
 70. 2005 - Лiцвiны - Неба i зямля [аўдыёкасета]
 71. 2005 - Легенды і паданні / [Склад. М. Я. Грынблат і А. І. Гурскі; рэдактар А. С. Фядосік]. 2-е выд., дап. і дапрац. — Мн.: Бе...
 72. 2005 - Музыка русского Поозерья - экпедиционные записи 1971-1978 гг. CD [CD]
 73. 2005 - Народные художественные промыслы Югры / Бубновене О. Д., ред. Богордаева А. А./Ханты-Мансийск, Екатеринбург, 2005 г [к...
 74. 2005 - Отдых в белорусской деревне: буклет. Минск, 2005 [буклет]
 75. 2005 - Сімволіка гарадоцкага ручніка: метадычны дапаможнік/ Л. Рэзкіна, Т. Тарасенка. Гарадок, 2005. 22 с. [кніга]
 76. 2005 - Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Мінск: Бел. навука. 2005. 808 с. [кн...
 77. 2005 - Традиционная одежда уймонских старообрядцев, под ред. Е. Ф. Фурсова, Горно-Алтайск 2005 [кніга]
 78. 2005 - Тураўшчына: Мінулае, сучаснасць, будучыня. Вып. 4. Мінск: Бел. навука, 2005. 278 с. [кніга]
 79. 2005 - Узаемадзеянне цэнтра і рэгіёнаў у сферы культуры: Матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф.., 1-2 чэрв. 2005 г., г. Мінск. М...
 80. 2005 - Фалькларыстычныя даследаванні, Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі, выпуск 2/ зборнік артыкулаў пад рэдакцыяй Кавалёвай Р.М. і ...
 81. 2005 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі: В. І. Скідан, А. ...
 82. 2005 - Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методически...
 83. 2006 - 1st International applied arts and crafts exhibition in Latvia\Baltica 2006, catalogue (каталог выставы+інф. буклет) [...
 84. 2006 - Dudy : dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej / Zbigniew Jerzy Przerembski. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej A...
 85. 2006 - Hemslöjd. 2006. № 3. (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 86. 2006 - Hemslöjden. 2006. № 1 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 87. 2006 - Hemslöjden. 2006. № 2 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 88. 2006 - Hemslöjden. 2006. № 4 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 89. 2006 - Hemslöjden. 2006. № 5 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 90. 2006 - Ingrid Eggimann-Jonsson.Yllebroderier. Finland. 2006.(вышыўка) [кніга]
 91. 2006 - Karl-Gunnar Norén och Lars Enander. Klassiskt järnsmide. Solno, 2006 (класічныя інструменты, кавальства, Швецыя) [кніга]
 92. 2006 - Lyn Siler. The ultimate basket book.New York.2006.(пляценне розных кошыкаў) [кніга]
 93. 2006 - Oskary Kolberga, nagrody imenia Oskara Kolberga, cz. 2\katalog, 2006 (польскае мастацтва, узнагароды ім. О. Кальберга\...
 94. 2006 - P. Číp. R.F. Klapka. Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku — Brno : Salve Regina, 2006 — 223 s. [кніга]
 95. 2006 - Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla. Zebrał i opracovał Stefan Kopa. Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie Muzeum Ojczyzny w ...
 96. 2006 - Punsko ir seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio taratumo bruožai: Straipsnių rinkinys. Punsko “Aušros” leidykl...
 97. 2006 - Tartumaa Mustrid: Patterns of Tartu County. Tartu, 2006 (альбом пра Тарту) [альбом]
 98. 2006 - Tautiška kapelija SUTARAS:mūsų instrumentai (альбом музычных інструментаў, Літва) [альбом]
 99. 2006 - Tautosakos darbai XXXII - Lietuviu literaturos ir tautasakos institutas, Vilnius 2006, 363 c. [кніга]
 100. 2006 - Tina Ignell.Transmattor & Andra inslag. Korotan ljubliana, Slovenien 2006 (скандынаўскія дыванкі) [кніга]
 101. 2006 - Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. 2-е выд., дап. Мінск: Беларусь, 2006. 599 ...
 102. 2006 - Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту = Белорусский государственный музей народной архитектуры и быт...
 103. 2006 - Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл. [кніга]
 104. 2006 - Беларусы. Том 9: Антрапалогія // Л.I. Цягака [і інш.]; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. нав...
 105. 2006 - Бельскі павет/ Бельск,: Navigator studio, 2006.80 с. [кніга]
 106. 2006 - Верхнее Поднепровье и Белоруссия. Полное географическое описание нашего Отечества / Сост.: Семенеов В. П. (Тян-Шанский...
 107. 2006 - Вклад молодежных организаций в становление гражданского общества в Беларуси / Фонд имени Фридриха Эберта. М., 2006. 10...
 108. 2006 - Вялікае княств Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2. – Мн.: БелЭн, 2006. – 792 с.: іл. [кніга]
 109. 2006 - Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2.: Кадэцкі корпус – Яцкевіч; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і ін...
 110. 2006 - Давне вбрання на Волині\Етнографічно-миcтецтвознавче дослідення\Відавніцтво Обласной друкарні - Луцьк,2006 - 276 с. [к...
 111. 2006 - Дети славянского поля. Выпуск 2./ Знамя 2006. 240 с. [кніга]
 112. 2006 - Дзіцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялаў / рэд. кал. У.А. Васілевіч (навук. рэд.) і інш. Мінск: БДПУ, 2006. 359 с. [...
 113. 2006 - Жила С.М. Свята Земля Дерев: історія, звичаі, бортництва, природа. - Киів: Фітосоціоцентр, 2006. - 228 с. [кніга]
 114. 2006 - Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. М...
 115. 2006 - Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гістор...
 116. 2006 - Меленко Л.И. Белорусский костюм ХIX—XX вв. Мінск: Бел. наука, 2006. 142 с. [кніга]
 117. 2006 - Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [Гуказапіс] : фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі м...
 118. 2006 - Народны костюм Смоленской губернии: Материалы научно-практической конференции (25-26 ноября 2005 г.) / Под. общ. ред. ...
 119. 2006 - Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. А.У. Лобач, У.С. Фі...
 120. 2006 - Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / склад. А.У. Лобач, У.С. Фі...
 121. 2006 - Путилов, Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического...
 122. 2006 - Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006 [CD]
 123. 2006 - Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187...
 124. 2006 - Русско-Латышский разговорник/ Санкт-Петербург, 2006 [кніга]
 125. 2006 - Споведзь сэрца: каталог абласной выстаўкі інсітнага мастацтва (28 верасня – 11 кастрычніка 2006). Брэст, 2006 [кніга]
 126. 2006 - Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с. [кніга]
 127. 2006 - Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX–нач. XX вв., Козикова Л.М./Смоленск «Годы», 2006 (распечатка)...
 128. 2006 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт....
 129. 2006 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аў...
 130. 2006 - Трухан Т.М., Клімчук Ф.Д. Лексіка апрацоўкі льну: тэматычны слоўнік, лексічны атлас. Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, ...
 131. 2007 - Aivars Berkis. 100 lauku sétas latvijà. Jumava 2007. (11 латвійскіх сядзібаў) [кніга]
 132. 2007 - Armastuse ja Rõõmu Laulud [CD]
 133. 2007 - Dagmāra Prīberga. Senās mežğīnes Latvijā. Rīga: Zelta grauds, 2007 (карункі, Латвія) [кніга]
 134. 2007 - Daumants Kalniņš. Seno Rotu Kalve: Rotu kalšanas ABC. Rīga, 2007 (металічныя ўпрыгожанні, Латвія) [кніга]
 135. 2007 - Dudy : instrument mało znany polskim ludoznawcom / Zbigniew Jerzy Przerembski. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Aka...
 136. 2007 - Elżbieta Piskorz-Branekova. Polskie stroje ludowe. Cz. 2. Warszawa, 2007, 2010. 240 s. (Ocalić od zapomnienia) (Польск...
 137. 2007 - Hemslöjd. 2007. № 1. (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 138. 2007 - Hemslöjden. 2007. № 4 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 139. 2007 - Hemslöjden. 2007. № 6 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 140. 2007 - Karin Neuschütz. Towning såpa och filtnål. Kina 2007. (Выраб цацак з лямцу, Швецыя). [кніга]
 141. 2007 - Liaudies dailes paroda\ katalogas\ Vilnius, 2007 (літоўскае народнае мастацтва, каталог) [каталог]
 142. 2007 - Lietuviu etnografines muzikos fonogramos, 1908-1942 [CD+кнiга]
 143. 2007 - Lietuviu kalendorines sventes. Lithuanian Calendar feastivals. [DVD]
 144. 2007 - Lietuviu tautinis kostiumas. Lithuanian National Costume [DVD]
 145. 2007 - Lietuviu tradiciniai valgiai. Lithuanian traditional food. [DVD]
 146. 2007 - Maria Gullberg. Virka Muddar! Hemslöjdens Förlag. 2007. 56 c. (вязанне пульсэтак, Швецыя) [кніга]
 147. 2007 - Martinaitienė, Gražina Marija. Kontušo juostos Lietuvoje / Gražina Marija Martinaitienė; Kultūros, filosofijos ir meno...
 148. 2007 - Rzeźby Mińska: Sculptures of Minsk. Мінск, 2007 (турыстычны каталог) [каталог]
 149. 2007 - Sätergläntan. Korta Kurser 2007. [кніга]
 150. 2007 - Slöjd Klubben. Slöjdklubbens handledarutbildning. Steg 1. Kristin Boström och Signhild Olsson: Hemslöjdens Förlag [кніга]
 151. 2007 - Slöjda enkelt och lekfullt. (цацкі, метадычка, Швецыя) [кніга]
 152. 2007 - Slöjda själv. Hemslöjdskonsulenterna i Västra götaland. 2007. (упрыгажэнні, рэчы побыту) [кніга]
 153. 2007 - Sweden in pictures. Luxö forlag 2007. [кніга]
 154. 2007 - Twórczość ludowa, Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych, 2007, № 1-2, Lublin, Zarzad Glowny Stowarzyszenia Twórcó...
 155. 2007 - Väv magasinet. Scandinavian Weaving Magazine. 2007. № 2 (часопіс) [часопіс]
 156. 2007 - Абрамовіч А.А. Dum Spiro Spero. Пакуль жыву, спадзяюся/ аўт. ідэі і ўклад. М.А. Козенка. Мінск: БелДІПК, 2007. 212 с. ...
 157. 2007 - Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі: Надзежда Адамаўна Швед [CD]
 158. 2007 - Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов 1-й Балтийской археологической конференции. Калининград: Инф.-изд. отдел КИТ...
 159. 2007 - Беларусы. Том 10: Славянскія этнакультурныя традыцыі // І.У. Чаквін, А.У. Гурко, Т.І. Кухаронак. Ін-т мастацтвазнаўств...
 160. 2007 - Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2007. № 1(35) [часопіс]
 161. 2007 - Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусі. Мінск: Беларусь, 2007. -- 351 с. [кніга]
 162. 2007 - Вышей любимому сорочку/ Зимина З.И. Минск: Изд-во "Ладога 100", 2007. 64 с. [кніга]
 163. 2007 - Галина и Мария Дайн. Русская тряпичная кукла: Культура и традиция, М., 2007 [кніга]
 164. 2007 - Далэнга-Хадакоўскі З. Выбранае / Мінск: Кнігазбор, 2007. 448 с. [кніга]
 165. 2007 - Зимина З.И. Вышей любимому сорочку. М.: Ладога 100, 2007. 64 с. [кніга]
 166. 2007 - Изготовление и отделка женской крестьянской одежды конца ХІХ- начала ХХ веков/ Кунташова В.Г. Смоленск, 2007. 144 с. [...
 167. 2007 - История развития и региональная специфика русского костюма: Материалы научно-практической конференции (26-28 октября 2...
 168. 2007 - Клас Брытан. Швецыя і шведы. Ödeshög, 2007 [кніга]
 169. 2007 - Мистецтво українскої вишивки/ Олена Кулинич-Стахурська / 2007, 256 с [кніга]
 170. 2007 - Народная медыцына. Рытуальна-магічная практыка / [Укладанне, прадмова і паказальнікі Т. В. Валодзінай; навуковы рэдакт...
 171. 2007 - Перекресток: Шумячский альманах. Пятый выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского обществ...
 172. 2007 - Прыкметы і павер'і Гомельшчыны / уклад., сістэматызацыя, тэксталагічн. праца, уступ. артыкулы В.С. Новак, А.А. Кастрыц...
 173. 2007 - Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. материалов научной конференции. Вып. 7 / Сост. В.Е. Добровольс...
 174. 2007 - Традыцыйнае вяселле – зрабі сам. Рэканструкцыя вясельнага абраду паводле Брагінскай традыцыі ( з дыскам)/ Гомель, 2007...
 175. 2007 - Чалавек. Супольнасць. Грамадства: тэматычны зборнік для лідэраў навучальных гурткоў. Мінск, 2007 (Studieförbundet Vuxe...
 176. 2007 - Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мін...
 177. 2007 - Яканюк Н.П. - Лекцыі: Беларуская традыцыйная народна-інструментальная музычная культура [кніга]
 178. 2008 - 5 абласное свята-конкурс "Саламяныя дзівосы", Дзяржынск,2008,24 с. [кніга]
 179. 2008 - ABC of Konstfack University College of Arts, Crafts and Design 2008-2009. Ivar Björkman. EO Grafiska AB, 2008. 66 p. [...
 180. 2008 - Aina Ausupe. Audumi Latgalé 20. gadsimtà. Tautas màkslas centrs, 2008. (ткацтва, посцілкі) [кніга]
 181. 2008 - Aleksandra Sanmark, Fredrik Sundman. The Vikings. 2008 [кніга]
 182. 2008 - Charlotte Buch. Filt toj og ting. Klematis.2008.(адзенне з лямцу) [кніга]
 183. 2008 - Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) Бібліографічні матеріали з білоруської, рос...
 184. 2008 - Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2008. № 2 [часопіс]
 185. 2008 - Eesti rahvapille : valik pillilugusid [CD]
 186. 2008 - Eesti rahvapille / Igor Tõnurist, Aleksander Sünter, Tarmo Kivisilla, Anneli Kont-Rahtola, Meelika Hainsoo, Cätlin Jaa...
 187. 2008 - Elżbieta Piskorz-Branekova. Biżuteria ludowa w Polsce. Warszawa, 2008. 240 s. [кніга]
 188. 2008 - Gunilla Paetau Sjöberg. Mongoliska filtmattor. Utgiven, 2008 [кніга]
 189. 2008 - Handarbetets Vänner. Камплект матэрыялаў па ручному і станковаму ткацтву, габеленам. 2008 [кніга]
 190. 2008 - Hemslöjden. 2008. № 2 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 191. 2008 - Hemslöjden. 2008. № 3 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 192. 2008 - Hemslöjden. 2008. № 4 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 193. 2008 - Hemslöjden. 2008. № 5 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 194. 2008 - Hemslöjden. 2008. № 6 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 195. 2008 - International folk festival 2008. /Lietovos liaudies kultūros centras, 2008. 40 p. [кніга]
 196. 2008 - Irene From Petersen. Smycken från vikingatid och nutid som du själv kan tillverka. Bergs. 2008. (Ланцужкі на ювелірных...
 197. 2008 - Juons Patmalniks. Piterpils garmane. [CD]
 198. 2008 - Juškienė, Irena Felomena. RIEŠINĖS / Irena Felomena Juškienė. - Vilnius : Petro ofsetas, 2008. - 200 p. : iliustr. San...
 199. 2008 - Marci Markov/ 30 years of painting/ Београд, 2008 (кніга+паштоўка) [кніга]
 200. 2008 - Musiques traditionnelles.Т.Варфаламеева,З.Мажэйка,2008 [CD]
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 01.06.2024 08:32:30

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.